Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het ontstaan van de oorbiecht - pagina 45

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het ontstaan van de oorbiecht - pagina 45

De brochure is vooral gericht tegen prof. Klug, ‘Het Katholieke Geloof’.

2 minuten leestijd

maakt de Bieckt al even arm en onmogelijk als de eerste : de verbrijzeling des harten. Zoomin als een zondaar ooit klaar komt met zijn tranen en berouw, zoo min zal kij ooit in staat zijn een juiste en nauwkeurige opsomming te geven v a n al zijn zonden. Trouwens, reeds de gedachte a a n zulk een opsomming ontspringt niet a a n diep zondebesef. Zoolang een mensck in ket stuk v a n zijn zonden nog met optelsommen denkt klaar te komen, zoolang keeft k i j den nood des levens niet gepeild. W a a r ket ecbte zondebesef gevonden wordt, d a a r leeft ook de belijdenis : H o e dieper ik poog te delven H o e meer verderf ik ontmoet. W i e zondaar voor G o d is geworden, die zal in zijn leven zulk een opeenstapeling v a n zonden zien, dat kij niet zal weten, w a a r kij beginnen en w a a r kij eindigen moet. Als een mensck den eenen afgrond der zonden koort roepen tot den anderen, zal bij de ijdelbeid v a n opsomming in zien. W e blijven a a n de oppervlakte van ket leven sckeren als wij ons d a a r o p werpen. Rome, d a t de menscken tot de biecbt roept met een register v a n zonden, voedt d a a r m e d e oppervlak kigkeid v a n zondebesef. D e Bijbel staat a a n de kant van ken, die leven uit de onmogelijkkeid van opsomming der zonden. H e t zijn waarlijk niet de oppervlakkige vromen, die in den Bijbel deze onmogelijkkeid ronduit belijden. Zoo roept D a v i d uit : , , W i e zou de afdwalingen verstaan ? Reinig mij van de verborgene afdwalingen." (Ps. 19 : 13). D e vraag van D a v i d staat gelijk met de ontkenning. N i e m a n d onder de menscken doorziet zijn zonden, vanwege ket ondoorgrondelijke van ket mensckelijk kart en de listige wijze, w a a r o p de zonde ziek verbergt. D a v i d keeft wel zoo diep in ket angstig mensckenkart gekeken, dat bij b a n g is voor al de vele voetangels en klemmen der zelfmisleiding, welke kier liggen. O m niet ket slacktoffer te worden dezer gevaarlijke zelfmisleiding, zendt kij de bede op : reinig mij, spreekt mij vrij van de verborgene.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1940

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

Het ontstaan van de oorbiecht - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1940

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

PDF Bekijken