Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De aanbieding van de Nederlansche Geloofsbelijdenis aan den koning van Spanje - pagina 34

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De aanbieding van de Nederlansche Geloofsbelijdenis aan den koning van Spanje - pagina 34

3 minuten leestijd

tusschen de zaak der Gereformeerden en die der Wederdoopers en andere aanhangers van een politiek« en maatschappelijke omwenteling 1 4 ). Onze opvatting over de verhouding van Kerk en Staat verschilt heel wat van die der Gereformeerde vaderen, zooals ze deze uitdrukten in artikel 36. Baarslag heeft natuurlijk gelijk, als hij verder g a a t met te zeggen: „Ook het jonge Protestantisme zou nog heel veel moeten leeren". M a a r Guido de Brés was daarvoor in geen g e v a l alleen aansprakelijk. Hij had het van Calvijn en Beza niet anders geleerd, die in hun verwerping van de Wederdoopers zeker niet minder fel waren dan hij. Onze taak is hiermede ten einde. Wij hopen erin g e s l a a g d te zijn uit de literatuur over Guido de Brés en vooral uit de gepubliceerde archiefstukken eenig nieuw licht te hebben geworpen op de omstandigheden, die den opsteller der Nederlandsche Geloofsbelijdenis er toe noopten openlijk met zijn Confessie voor den dag te komen. Een nader onderzoek van de op het Rijksarchief te Brussel berustende rapporten der n a a r Doornik gezonden Commissarissen, die door Van L a n g e r a a d slechts gedeeltelijk in zijn dissertatie werden opgenomen, zou enkele bijzonderheden zeker nog kunnen toelichten. Maar daarvoor ontbreekt thans de gelegenheid en wij moeten hier volstaan met alleen op deze mogelijkheid te wijzen.

I) Zie A. A. v a n S c h e l v e n . Het b e g i n v a n het g e w a p e n d verzet t e g e n S p a n j e in de 16e e e u w s c h e N e d e r l a n d e n (Hand. en Med. v a n de Mij. d e i Ned. Lettk. 1914—1915). !) Motley, De opkomst v a n de Ned. Republiek, L, blz. 232. Vgl. Brandt, Hist, der Retormalie, I, blz. 171, 173. 3) V a n S c h e l v e n , K e r k e r a a d s p r o t o c o l l e n v a n de Ned. Vluchtel i n g e n k e r k te Londen, blz. 166. Vgl. Hand. en Med. v a n de Mif. v a n Ned. Lettk. 1914—1915, blz. 156. 4) Hocquet, a.w., p. 508. Zie Nieuw Ned. B i o g r a p h i s c h W d b k . , III, kol. 939. 6) Vgl. G a c h a r d , C o r i e s p o n d a n c e de Marg. d'Autriche, I, p. 538, Hocquet, a.w., bijl. X. 7) Zie v a n L a n g e r a a d , Guido de Bray, blz. 32—35. 8) V a n L a n g e r a a d , a.w. blz. 56. ») A l d a a r , blz. 38. 10) A l d a a r , blz. 42. II) Zie het rapport der C o m m i s s a r i s s e n bij V a n L a n g e r a a d , a.w., blz. 45—49. 12) Ch. Paillard, Hist, d e s troubles r e l i g i e u s d e V a l e n c i e n n e s , II, p. 100. 13) Zie het werk v a n Prof. Bakhuizen v a n den Brink op blz. 40 en 136. " ) Vgl. J. Pannier, Les origines d e l a C o n f e s s i o n de F o l (1936), p. 131.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1947

Reformatorische stemmen | 36 Pagina's

De aanbieding van de Nederlansche Geloofsbelijdenis aan den koning van Spanje - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1947

Reformatorische stemmen | 36 Pagina's

PDF Bekijken