Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 32

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 32

1. Inleiding..2. Jeugd..3. Marnix als staatsman..4. Marnix als theoloog..5. Marnix als pedagoog..6. Marnix en het Wilhelmus..7. Slotbeschouwing..

5 minuten leestijd

Kerkhistoricus. H o e hoog M a r n i x werd geschat als kerkhistoricus blijkt uit de artikelen 4 8 - 5 0 v a n d e E m d e n s e Synode, w a a r i n als besluit vermeld staat, d a t M a r n i x n a m e n s d e Synode verzocht zou w o r d e n een historie te schrijven v a n w a t o p h e t gebied d e r N e d e r l a n d s e Geref o r m e e r d e K e r k e n sedert enige j a r e n was voorgevallen, inzonderheid v a n h e t g e e n de o p r i c h t i n g d e r kerken, h a a r vervolging, d e a f w e r p i n g en w e d e r o p r i c h t i n g d e r beelden, d e v o l h a r d i n g d e r m a r t e laren, d e vreselijke oordelen Gods tegen d e vervolgers, d e staatk u n d i g e v e r a n d e r i n g e n , enz. betrof. Tegelijk w e r d e n verschillende personen b e n o e m d , die voor M a r n i x het nodige b r o n n e n m a t e r i a a l moesten v e r z a m e l e n 1 7 ) . H e t pleit voor d e m o e d en het initiatief v a n d e kerkelijke leiders d a t ze in zulk een fel b e w o g e n en v e r w a r d e tijd, w a a r i n de N e d e r landse G e r e f o r m e e r d e n voor een groot deel als uitgewekenen in d e n v r e e m d e v e r k e e r d e n , reeds ernstige pogingen in het werk stelden o m een geschiedenis v a n die j a r e n te boek te stellen. H e t is te b e t r e u r e n , d a t v a n d e verwezenlijking v a n dit p l a n niets is g e k o m e n , te m e e r , d a a r d e z a a k a a n zulke b e k w a m e h a n d e n als die v a n M a r n i x was t o e v e r t r o u w d . M a r n i x werd tot allerlei a n d e r e gewichtige arbeid geroepen, z o d a t tijdsgebrek wel d e v o o r n a a m s t e r e d e n zal geweest zijn, d a t hij deze t a a k niet heeft v o l b r a c h t . Intussen was deze z a a k nog niet geheel v a n d e b a a n , m a a r k w a m ze op de S y n o d e v a n D o r d r e c h t , in 1578 g e h o u d e n , o p n i e u w ter sprake. A n d e r m a a l w e r d M a r n i x als geschiedschrijver aangewezen en w e r d e n uitgebreide m a a t r e g e l e n voor het verzamelen v a n d e nodige b o u w s t o f f e n getroffen. O o k toen heeft hij helaas door allerlei o m s t a n d i g h e d e n dit belangrijke werk niet k u n n e n tot stand b r e n g e n . Dit wil niet zeggen, d a t geen v o o r b e r e i d e n d e a r b e i d door h e m zou zijn verricht. D r v a n Schelven schrijft: „ H i j moge d a n geen eigen geschiedwerk h e b b e n k u n n e n p u b l i c e r e n ; d o o r d a t hij ijverig m a t e r i a a l verz a m e l d heeft en zowel zijn F r a n s e als N e d e r l a n d s e v a k g e n o t e n r o y a a l v a n d a t v e r z a m e l d e heeft laten profiteren, is zijn i n s p a n n i n g onze kennis v a n het verleden indirect toch nog heel w a t ten goede gekomen".

17

) In verband met deze opdracht van Marnix werd de in 1868 onder het erevoorzitterschap van Gr. van Prinsterer opgerichte vereniging,die zich ten doel stelde, de oorkonden van de vroegste periode der Nederlandse Hervormingsgeschiedenis op te sporen en in bruikbare uitgaven ter beschikking van het publiek te stellen, Marnix-Vereniging genoemd. Zie het artikel van Dr J . C. Rullmann in Anti-Revolutionaire Staatkunde, eerste kwartaal 1932, getiteld: De Marnix-Vereniging en hare werken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

Reformatorische stemmen | 48 Pagina's

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

Reformatorische stemmen | 48 Pagina's

PDF Bekijken