Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 37

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 37

1. Inleiding..2. Jeugd..3. Marnix als staatsman..4. Marnix als theoloog..5. Marnix als pedagoog..6. Marnix en het Wilhelmus..7. Slotbeschouwing..

6 minuten leestijd

E e n n i e u w e u i t g a v e m e t v e r k l a r e n d e a a n t e k e n i n g e n zou zeer gewenst zijn en er toe m e d e w e r k e n , d a t d e Biëncorf weer enigszins zijn v r o e g e r e p o p u l a r i t e i t h e r w o n . Weerleggingen van de Biëncorf. N a t u u r l i j k lieten d e R o o m s e n deze felle a a n k l a c h t tegen h u n kerk en leerstellingen niet o n b e a n t w o o r d . I n 1578 verscheen een weerlegging v a n het „ f e n i j n i c h Boek des B i ë n c o r f " . O n g e v e e r twintig j a a r later k w a m een geschrift tegen d e Biëncorf v a n d e pers, w a a r i n een gesprek gevoerd w o r d t tussen een h e r d e r en een s c h a a p je, d a t in H o l l a n d d o o r het lezen v a n dit ketterse boek a a n het w a n k e l e n is g e r a a k t . D e schrijver v e r m e l d t , d a t d e Biëncorf algem e e n a a n ..Philips A l d e g o n d e " w e r d toegeschreven. Eerst tegen h e t einde v a n M a r n i x ' leven schijnt pas d e zekerheid te zijn o n t s t a a n , d a t d e Biëncorf v a n zijn h a n d was. H o e zal M a r n i x zich verblijd h e b b e n , d a t zijn boek zo gretig werd gelezen en g e n o t e n h e b b e n v a n d e heftige a a n v a l l e n tegen zijn „ W e s p e n c o r f " of , , K e t t e r s c h e S p i n n e c o p p e " , zoals d e R o o m s e n het werk b e t i t e l d e n ! De

Psalmberijming

M a r n i x heeft meer d a n tien j a a r gewerkt a a n d e b e r i j m i n g d e r Psalmen. H e t is geen w o n d e r , d a t hij zich tot deze a r b e i d voelde aangetrokken. H i j h a d grote dichterlijke g a v e n en k e n d e b o v e n d i e n d o o r en d o o r d e taal van het O u d e T e s t a m e n t . Steeds d r o e g hij een kleine H e b r e e u w s e Bijbel bij zich en zelfs in zijn ballingschap en in d e gevangenis was hij m e t d e b e r i j m i n g d e r P s a l m e n bezig. M a r n i x was overtuigd, d a t een g o e d e p s a l m b e r i j m i n g voor d e kerk v a n d e grootste betekenis was, o m d a t het Psalmboek het voorn a a m s t e g e z a n g b o e k bij d e o p e n b a r e godsdienstoefeningen v o r m d e . M e t welk een liefde heeft hij deze a r b e i d voor o n z e kerken verr i c h t ! H o e was hij d o o r zijn teer en innig geloofsleven in staat, zich in d e zielestemming d e r o u d e psalmdichters in te leven! Zijn b e r i j m i n g geeft d e oorspronkelijke tekst g e t r o u w weer, is eenvoudig en zuiver, en staat in literair opzicht veel hoger d a n Datheens berijming. E n toch is zijn b e r i j m i n g n i m m e r tot kerkelijk gebruik verheven en heeft zij d e zoveel m i n d e r e v a n D a t h e e n niet k u n n e n v e r d r i n g e n . H e t k w a m niet v e r d e r d a n d a t d e S y n o d e v a n ' s - G r a v e n h a g e (1586) d e keuze tussen D a t h e e n en M a r n i x a a n d e kerken overliet, met de betuiging d a t zij die van M a r n i x beter a c h t t e . Deze miskenning v a n zijn werk is voor M a r n i x een grievende teleurstelling geweest. D i t blijkt uit een brief, w a a r i n hij o.a. schrijft: ,,Ik zal d e K e r k , hetzij a f h o u d e n d e , hetzij h a n d e l e n d e , d i e n e n ; m a a r i k moet b e k e n n e n ,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

Reformatorische stemmen | 48 Pagina's

Marnix van Sint Aldegonde - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1955

Reformatorische stemmen | 48 Pagina's

PDF Bekijken