Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Johannes a Lasco - pagina 73

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Johannes a Lasco - pagina 73

Een uitverkoren instrument Gods

4 minuten leestijd

gelijk gesteld. D e ceremoniën zijn d e brugpijlers geworden, waardoor de terugkeer uit de Episcopaalse K e r k n a a r de Roomse K e r k is mogelijk gemaakt 1 3 1 ). E e n belangrijke discussie over dit ritueel werd gehouden tussen Bucer en Laski 1 3 2 ). O n d e r Bloody M a r y zijn de beide tegenstanders: Ridley en H o o p e r de marteldood gestorven! Calvijn was h e t in de kwestie over de ceremoniën eens m e t H o o p e r en Laski. Laski's s t a n d p u n t was geen verhindering voor C r a n m e r om ook h e m te vragen om r a a d en medewerking bij de nieuwe regeling v a n de kerkelijke toestanden in Engeland. H i j kreeg zitting in d e Commissie, die het nieuwe kerkrecht op Evangelische grondslag moest vaststellen. O n d e r de 32 leden bevond zich ook Petrus M a r t y r . H e t ontwerp is pas later onder Koningin Elisabeth in het licht verschenen als: Reformatio legum. De invloed van Laski is vooral te bemerken bij art. 30 over de kerkelijke tucht. Tegelijk m e t de „Commissie-kerkrecht" vergaderde een andere Commissie over de Leer. A a n deze Commissie n a m geen buitenlander deel. M a a r ook hier oefende Laski zijdelings invloed. De ontwikkeling van de leer h a d snelle vorderingen gemaakt, vooral sedert de troonsbeklimming van E d u a r d (1547). De teruggekeerde Engelse ballingen, de buitenlandse theologen en de wijziging bij C r a n m e r , w a r e n ingrijpende factoren geweest. Laski heeft ook in de leer grote invloed op C r a n m e r uitgeoefend, en daardoor op d e samenstelling v a n d e 42 artikelen der Engelse Kerk. L a t e r vond nog een nieuwe herziening plaats onder Koningin Elisabeth. Zo ontstonden de 39 artikelen v a n de Engelse geloofsbelijdenis. Ook in deze artikelen schem e r t evenals in de 42 de strijd tussen H o o p e r en Ridley door. M e n hoopte eerst nog op een betere uitslag voor de toekomst. M a a r onder Elisabeth bleek deze hoop ongegrond. De Puriteinen toonden steeds meer ontevredenheid over vele ceremoniën in de Engelse Staatskerk. a Lasco heeft in deze j a r e n ook een belangrijke rol gespeeld in d e staatkunde. Politiek en kerk w a r e n toen heel n a u w verbonden. W e hoorden reeds van zijn vroegere politieke bemoeiingen. Bij zijn tweede komst in Engeland was hij geaccrediteerd gezant van hertog Albrecht van Pruisen bij de Lord-Protector. D e pogingen om E d u a r d V I te winnen voor de Protestantse Vorstenbond, of h e m althans te bewegen tot steun in geld, bleven a a n h o u d e n en Laski heeft hierin ook de h a n d geh a d . Zelfs heeft hij eens de rede v a n een gezant die voor E d u a r d V I moest spreken opgesteld 133 ). I n 1552 heeft Cranmer pogingen in het werk gesteld om tot een soort Protestants „ Tegenconcilie" te komen (n.1. tegenover het Concilie van Trente). Hij wendde zich hierover tot Calvijn, Bullinger en Melanchthon. M e n zou in Engeland of elders samenkomen. V a n Calvijn alleen is het antwoord uitvoerig bekend. „Al moest hij twintig zeeën doorvaren hij zou zich hierdoor niet laten weerhouden, indien hij slechts van enig nut kon zijn". Zelfs als het alleen de belangen v a n de Engelse Kerk zou betreffen, zou dit voor hem reeds voldoende reden zijn om over te komen. M a a r het plan viel in duigen. C r a n m e r moest Calvijn, herfst 1552, berichten, lM

) ïi L a s c o gaf een advies i n z a k e de v r a g e n r a k e n d e d e a m b t s k l e d i n g , d a t d o o r D a l t o n , L a s c i a n a , S. 60 f.f. is g e p u b l i c e e r d cn a f k o m s t i g u i t E n g e l a n d (Cod. N o v . Coll. 343). * " ) Zie K u y p e r I , L V . ) L a s c i a n a , S. 63 - 69. lss

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1956

Reformatorische stemmen | 118 Pagina's

Johannes a Lasco - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1956

Reformatorische stemmen | 118 Pagina's

PDF Bekijken