Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het heiligheidsbegrip in de theologie der Reformatie - pagina 47

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het heiligheidsbegrip in de theologie der Reformatie - pagina 47

1. De eerste Reformatoren...Luther - Zwingli en Bullinger - Calvijn...2. De Reformatoren van de tweede generatie...Ursinus - Olevianus - Junius - Chamierus...3. De Nederlandse Reformatorische Theologie...Synopsis Puroris Theologiae - Franciscus Gomarus - Gijsbertus Voetius - Johannes à Marck...

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

geloof zijn inderdaad in het verbond, „toch zijn ze inderdaad geen deelgenoten v a n de onzichtbare kerk of het genadeverbond" 2 4 5 ). H e t zaad der wedergeboorte kan zich lang „zonder enige uitspruiting onder de a a r d e verbergen" 2 4 6 ). E c h t e r : „de doop is slechts een teken van toekomstige, niet van aanwezige genade; het is ingedrukte heiligheid of karakter in alle gedoopten, zelfs in de verworpenen en v e r d o e m d e n " 2 4 7 ) . Niet altijd gaat de genade en uitwendige verbondsmatige heiligmaking gespaard met de gratia interna v a n de wedergeboorte, die alleen de uitverkoren kinderen betreft" 2 4 8 ). De wedergeboorte heet de herhaling van de geboorte: de heiligheid in de schepping ingegeven en meegeboren, door de zonde verloren, zodat er niets v a n overbleef, wordt door wedergeboorte gereproduceerd en teruggebracht 2 4 9 ). Christus is de direct en physische oorzaak, die de wedergeboorte bewerkt (logos kata theologian). Hij is het ook die direct en physisch bewerkt n a a r en door de Heilige Geest der heiligmaking (logos kath oeconomian; 2 5 0 ). D e gehoorzaamheid en gerechtigheid, die we particulier of hypothetisch kunnen noemen is de causa procatarctica van wedergeboorte, heiligmaking en onze ingegoten of inklevende heiligheid. De universele gehoorzaamheid of gerechtigheid des levens of activa is de causa procatarctica et meritoria van onze wedergeboorte en onze aangebrachte inklevende heiligheid (de naaste, onmiddellijke en formele oorzaak). Ze geeft niet alleen het actuele bezitten, m a a r ook het gebruik „ i n de tegenwoordige eeuw van heiligheid en zaligheid begonnen door wedergeboorte en zaligmaking; in de toekomende eeuw van complete zaligheid door heerlijkmaking 2 5 1 ). Op 2 5 2 ) volgt een samenvatting, waarin de termen I, X V , X V I , en X V I I luiden: Creatio, Sanctificatio in strikte zin „Renovatio in strikte zin en zeker sanctificatio. Bij de laatste ontbreken essentiële toevoegselen en ze is dus niet zaligmakend. Voetius wil in de verwarring helderheid brengen door de volgende punten in herinnering te brengen: „1. d a t de sanctificatio in strikte zin (die onderscheiden moet worden van de breed mogelijk opgevatte, H e b r . 10:14) van de wedergeboorte verschilt: o m d a t de grens van gene is de heiligheid of nieuwe gehoorzaamheid: De voltooiing der sanctificatio is noodzakelijk het werk van wederbarende Geest." Een laatste vraag op 253 ) of de volmaakte sanctificatio dadelijk met het sterven of enige ogenblikken later ingaat, beantwoordt Voetius als volgt: „ I k wil dit liever uitstellen en het oordeel van anderen h o r e n " . Onze conclusie kan kort zijn. De onderscheiding algemeen en particulier (Gomarus) komt hier ook voor in verband met de gehoorzaamheid, de subjectieve heiligmaking. Zo komt hij tot een sanctificatio bestaande in de aanbieding der uiterlijke gemeenschap en een sanctificatio zonder innerlijk effect en niet tot zaligmaking. Later onderscheidt hij: sanctificatio, die tot goede werken leidt en sanctificatio door wedergeboorte. I n de Catechisatie op de catechismus wordt heilig beperkt tot God en het God gewijde. Dat is het uitwendige op de spits

'") '") "') »') '")

pg. pg. pg. pg. pg.

252. 253. 254. 255. 272.

"") "') »•) »')

Pgpg. pg. pg.

277. 278. 294. 298.

Dit artikel werd u aangeboden door: Willem de Zwijgerstichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1961

Reformatorische stemmen | 56 Pagina's

Het heiligheidsbegrip in de theologie der Reformatie - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1961

Reformatorische stemmen | 56 Pagina's