Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rome en onze gewetensvrijheid; Een beknopt overzicht van het standpunt van vroegere en moderne r.k. godgeleerden over de wereldlijke macht van de kerk en over de geloofsvervolgingen - pagina 31

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rome en onze gewetensvrijheid; Een beknopt overzicht van het standpunt van vroegere en moderne r.k. godgeleerden over de wereldlijke macht van de kerk en over de geloofsvervolgingen - pagina 31

1. Het opkomen van de wereldlijke heerschappij van de paus...2. De bul Unam Sanctam van 1302 ..3. Oudere en nieuwere r.k. opvattingen over de verdraagzaamheid. - Verdediging van de tolerantie in r.k. kring...4. Is de mening van de nieuwere theologen als goed r.k. te verdedigen? ..5. Het recht van de kerk, tijdelijke straffen op te leggen...6. Terugblik en uitzicht...

8 minuten leestijd

d e z e e e u w h e b b e n twee professoren te R o m e krachtig gepleit v o o r d e d o o d s t r a f o p d e ketterij. I n S p a n j e v e r s c h e e n in 1954 een b o e k v a n M a r t i n e z : N a t u r a lazza j u r i d i c a d e r e c h o s d e la Iglesia. D a a r i n staat dat d e kerk (lees r.k. kerk) z i c h d e gelijkheid v o o r d e w e t v o r d e r t in niet-katholieke l a n d e n , m a a r w a n n e e r d e r.k. kerk d e b e s c h e r m i n g v a n d e staat heeft o f in d e m e e r d e r h e i d is, weigert zij niet-katholieken d e z e vrijh e i d . H e t z o u onlogisch en huichelachtig zijn als d e kerk dit niet d e e d . (cursivering v a n mij A ) . G e l u k k i g zijn er o o k vele r.k. d i e een a n d e r g e l u i d laten h o r e n , en n a a r hen willen w i j in het t w e e d e g e d e e l t e v a n dit h o o f d s t u k luisteren.

2. Verdediging van de tolerantie in r.k. kring. W i j b e g i n n e n m e t het artikel v a n M a x Pribilla S.J. D o g m a t i s c h e I n t o l e r a n z u n d b ü r g e r l i c h e T o l e r a n z in S t i m m e n der Z e i t , F r e i b u r g 1948/9. D e auteur n o e m d e n wij reeds een enkele m a a l . H e t artikel is kort m a a r zeer o p m e r k e l i j k en heeft o o k sterk d e a a n d a c h t g e t r o k ken in katholieke kringen. Pribilla stelt, d a t d o o r d e inquisitie w e l m e e r m a l e n het katholieke g e l o o f b e w a a r d is, m a a r dat d a a r b i j een g e w e t e n s d w a n g is u i t g e o e f e n d , w a a r v a n d e nadelige g e v o l g e n tot o p v a n d a a g m e r k b a a r zijn. Pribilla b e r o e p t z i c h o p een uitspraak v a n G r e g o r i u s I X (paus v a n 1 2 2 7 - 1 2 4 1 ) , d i e zeer v a a k d o o r d e tolerante g r o e p in d e r.k. kerk naar v o r e n w o r d t g e b r a c h t . I n een schrijven aan d e b i s s c h o p p e n v a n Frankrijk heeft G r e g o r i u s I X een v e r d r a a g z a m e h o u d i n g j e gens d e J o d e n a a n b e v o l e n . Z i j m o e t e n t e g e n o v e r d e z e n e v e n v e e l t e g e m o e t k o m i n g b e t o n e n als d e christenen in h e i d e n l a n d e n v o o r zich wensen. D e h e r r o e p i n g v a n het e d i c t v a n Nantes d o o r L o d e w i j k X I V w o r d t in dit artikel niet alleen een politieke m i s g r e e p , m a a r o o k een s n o d e rechtsbreuk g e n o e m d . H e t d o e t w e l d a d i g a a n , tem i d d e n v a n z o v e e l halve v e r o o r d e l i n g e n en v e r o n t s c h u l d i g i n g e n v a n d e v e r v o l g i n g e n zulke taal te h o r e n . E n er zijn gelukkig veel m e e r d e r e n d a n Pribilla, gelijk wij zullen zien, die er z o o v e r d e n k e n . W i j k u n n e n ons alleen afvragen o f het b e r o e p o p G r e g o r i u s I X nu w e l z o gelukkig is. T e g e n o v e r het ene citaat dat v a n h e m naar v o r e n g e b r a c h t w o r d t staan legio o n v e r d r a a g z a m e uitlatingen v a n d e r.k. in d e m i d d e l e e u w e n . En G r e g o r i u s I X is overigens een felle v o o r stander van d e pauselijke wereldlijke m a c h t 3 2 ) . V o o r t s is d e z e G r e gorius I X die als een v o o r b e e l d v a n v e r d r a a g z a a m h e i d m o e t d o o r g a a n , één v a n d e grote m a n n e n geweest v a n d e Inquisitie, d i e z o o n v o o r s t e l b a a r veel o n r e c h t g e d a a n heeft en leed v e r o o r z a a k t . I n 1234 stelde d e z e paus inquisiteurs aan. D e ketters k o n d e n zich bij hen vrijwillig m e l d e n ( ! ) was de termijn d a a r v o o r verstreken, d a n k o n m e n hen a a n g e v e n . H e r r i e p e n d e ketters na arrestatie, d a n moesten ze b o e t e w e r k e n d o e n , anders w a c h t t e hun d e v u u r d o o d . ( Z i e L e x i c o n für T h e o l o g i e u n d K i r c h e V , p a g . 7 0 0 ) .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1963

Reformatorische stemmen | 72 Pagina's

Rome en onze gewetensvrijheid; Een beknopt overzicht van het standpunt van vroegere en moderne r.k. godgeleerden over de wereldlijke macht van de kerk en over de geloofsvervolgingen - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1963

Reformatorische stemmen | 72 Pagina's

PDF Bekijken