Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 28

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 28

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

8 minuten leestijd

Z o p r o t e s t e e r t F r a n z e n er tegen, dat bijv. G e r s o n en d ' A i l l y , d i e o p h e t concilie een b e l a n g r i j k e rol s p e e l d e n , e e n v o u d i g als conciliaristen betiteld w o r d e n . Z i j z o u d e n juist zeer sterk d e n a d r u k h e b b e n g e l e g d o p h e t p r i m a a t v a n d e paus, m a a r later t o e n bleek d a t de elkaar bestrijdende pausen niet door c o m p r o m i s of afstand doen tot een oplossing k o n d e n of w i l d e n k o m e n , z a g e n zij e e n concilie ( b o v e n de p a u s ) als enige uitweg. Franzen m e m o r e e r t de g a n g van zaken tot het decreet „haec sancta" van 6 april en v e r w e r p t daarbij uitdrukkelijk, dat dit d o c u m e n t het meest revolutionaire uit de wereldgeschiedenis zou wezen, zoals m e n wel gez e g d h e e f t . H i j is v a n m e n i n g , d a t dit decreet een n o o d m a a t r e g e l was, d u s een i n c i d e n t e e l v o o r s c h r i f t o m d e crisis v a n h e t concilie en de verdeeldheid te boven te komen. 3 5 ) In dit o p z i c h t is F r a n z e n h e t niet eens m e t K ü n g . D e laatste m e e n d e i m m e r s , d a t h e t d e b e d o e l i n g v a n C o n s t a n z was, d a t er een zekere b l i j v e n d e c o n t r o l e - i n s t a n t i e b o v e n d e p a u s zou b l i j v e n bestaan. M a a r m e t een b e r o e p o p d e k e r k h i s t o r i c u s J e d i n g e e f t F r a n z e n zijn o p l o s s i n g van een n o o d g e v a l . H i j g e e f t t e g e n o v e r K ü n g ook wel s t e r k e a r g u m e n ten. K ü n g h e e f t i n d e r d a a d uit d e w o o r d e n v a n M a r t i n u s V a a n h e t slot v a n h e t concilie w i l l e n a f l e i d e n , en ook een g o e d k e u r i n g v a n haec sancta en f r e q u e n s d a a r i n w i l l e n h o r e n . O o k wijst F r a n z e n t e r e c h t o p h e t v e r b o d d o o r M a r t i n u s V o p 10 mei 1418, o m zich o p een t o e k o m stig concilie te b e r o e p e n . D a a r m e e w a s i m m e r s h e t h e l e decreet „ h a e c s a n c t a " tot een illusie g e m a a k t . W e zitten d u s m e t een i n g e w i k k e l d e puzzle. Z o g r o t e en s c h e r p z i n n i g e geesten h e b b e n zich m e t de zaak b e z i g g e h o u d e n . K e n n e r s v a n de k e r k g e s c h i e d e n i s , van h e t k e r k r e c h t en d e d o g m a t i e k . E n d e conclusies zijn zo zeer u i t e e n l o p e n d . W a t m o e t e n w e z e g g e n , en h o e k o m e n w e uit de d o o l h o f ? W e willen in alle b e s c h e i d e n h e i d t o c h enkele o p m e r kingen maken: O.i. h e e f t K ü n g w e e r t e g e n o v e r F r a n z e n gelijk als hij stelt, d a t h e t conciliarisme van C o n s t a n z en d e b e f a a m d e decreten niet alleen v o o r d a t concilie b e d o e l d was. U i t d r u k k e l i j k lezen w e i m m e r s d a t de pauselijke g e h o o r z a a m h e i d aan h e t concilie niet alleen v o o r dit concilie, m a a r v o o r elk v o l g e n d w e t t i g b i j e e n g e r o e p e n concilie g o l d . E n van veel betekenis is in dit v e r b a n d ook de b e p a l i n g v a n „ f r e q u e n s " d a t elke 10 jaar een concilie m o e s t w o r d e n g e h o u d e n . D i t alles wijst w e l o p de b e d o e l i n g d e c o n t r o l e o p de p a u s e n b l i j v e n d en e f f e c t i e f te m a k e n . D e a r g u m e n t e n h i e r t e g e n v a n F r a n z e n m a k e n een zeer z w a k k e i n d r u k . O m d a t dit g e e n k e r k h i s t o r i s c h e s t u d i e is, k u n n e n w e o p al die details niet i n g a a n , m a a r in deze staat K ü n g sterk. O n z e eigen conclusie is wel, d a t C o n s t a n z d u i d e l i j k van de conciliaristische ( r e s p . conciliaire) t h e o r i e u i t g i n g en die v o r m van r e g e r i n g ook in de k e r k w i l d e bevestigen. D i t zijn de h a r d e f e i t e n , die g e e n kerk-

35) zie a. art. pag 54.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken