Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 10

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

3 minuten leestijd

l l v . ) . Vooral dit laatste is moeilijk in overeenstemming te brengen met een primaat en onfeilbaarheid van Petrus, al doen r.k. uitleggers wanhopige en gekunstelde pogingen om deze tekst toch nog in overeenstemming met het primaat van Petrus te houden. 3 ) Intussen laat het zich niet loochenen, dat de eerste bisschoppen van Rome een groot aanzien genoten in de ganse kerk. Het heeft wel enige eeuwen geduurd, voordat algemeen erkend werd, dat er een jurisdictieprimaat van Rome over de ganse christenheid bestond. Het is vooral Leo I ( 4 4 0 - 4 6 1 ) die op dit aambeeld steeds gehamerd heeft en met grote consequentie en sterke nadruk daarop voortdurend wees. Natuurlijk kan de historie voor ons nooit normatief zijn. Ook al zou het primaat van de paus in de r.k. kerk nooit bestreden zijn, dan zou dit voor ons zonder meer geen dwingende reden zijn het te aanvaarden. Intussen is die bestrijding niet uitgebleven. W e hoeven maar de namen te noemen van Marsilius van Padua, en de onder ons meer bekende „voorlopers" van de hervorming Wyclif en Huss, later ook de reformatoren zelf. Maar in de r.k. kerk zelf kwam ernstige bestrijding van de kant van het gallicanisme en febronianisme. Rome zal nooit kunnen beweren, dat de oppositie alleen maar is gekomen van de kant van ketters en afgunstige bisschoppen. In de derde eeuw reeds heeft de zeer bekwame theoloog Cyprianus, bekend door zijn werken over de „lapsi" (de - in de vervolging - gevallenen, die dus aan de afgoden geofferd hadden) en over de eenheid van de kerk, de voorrechten van de zetel van Rome boven de andere bisschoppen bestreden. W e komen daar straks nog op terug. Uit de geschiedenis van de eerste eeuwen willen we enkele feiten releveren. Omstreeks de wisseling van de eerste en de tweede eeuw was Clemens bisschop van Rome. Hij is vooral bekend geworden door een brief die hij aan de gemeente van Corinthe geschreven heeft. Corinthe was geen „makkelijke" gemeente, dat weten we voldoende uit de brieven van Paulus, maar in de dagen van Clemens Romanus was er in die kerk een complete rebellie. In de genoemde brief lezen we o.a.: „ Het is tot u, aanstichters van deze opstand, dat ik mij richt. Onderwerpt u aan de priesters en aanvaardt straf als boetedoening. Leert in onderdanigheid te leven en gebruikt geen ij dele woorden en hooghartige taal Als iemand van u niet gehoorzaamt (vet gedrukte van ons) aan wat Jezus door ons heeft gesproken, laat hij dan beseffen, dat hij een ernstige zonde begaat Gij zult ons grote vreugde verschaffen indien gij, gehoorzamend aan wat wij in de H. Geest geschreven hebben, het ver-

3) Men zie b.v. de r.k. vertaling van het N . T . met aantekeningen van de „Canisius-vereniging", uitg. H e t Spectrum z.j. p. 261 „Paulus ontkent hier noch de o n f e i l b a a r h e i d noch het oppergezag van Petrus. Petrus d w a a l d e immers niet in de leer, hierin was hij het geheel met Paulus eens (zie vs. 6-9). M a a r hij handelde onvoorzichtig in de practijk. . . . O o k het oppergezag w o r d t door Paulus' optreden niet ontkend. Een meerdere mag men op zijn persoonlijke feilen wijzen, mits het op gepaste wijze geschiedt".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken