Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 31

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 31

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

11 minuten leestijd

Leo,

als

een

schaap

onder

de

wolven,

als

Daniël

onder

de

leeuwen

en

met Ezechiël onder de schorpioenen" „het 2ou nooit in m i j n hart o p g e k o m e n

zijn o m

tegen die roomse

r u m o e r te v e r w e k k e n of in een fel b e t o o g t e g e n haar o p te zetten". had Luther ook gezegd,

„vaarwel, Rome-lief,

laat dan

maar

curie

Tevoren

voortaan

vuil

z i j n w i e v u i l is e n v o o r t d u r e n d o n r e i n b l i j v e n w a t d a a r o n r e i n i s " etc. E n voorts h e e f t L u t h e r er m e t g r o t e n a d r u k o p g e w e z e n , dat het niet

naar

regeerde.

goddelijke Anders

ordening

zou

was,

dat openbaar

en

de paus

worden

van d e stoel v a n R o m e , van d e opvolger is

niet d e

plaatsvervanger

van

Christus

niet

naar

goddelijk

in d e c o n c r e t e alle

kerken.

).

recht

verschijningen

van Petrus. D e p a u s over

3 9

pausdom

van

Rome

Waarom

niet?

C h r i s t u s h e e f t de g e m e e n t e b e l o o f d , d a t d e p o o r t e n v a n d e hel d i e g e m e e n t e niet zullen overweldigen. M a a r n i e m a n d kan ontkennen, dat de paus

dikwijls

onder

poorten

de zonde

en

de

ergste

goddeloosheid

leeft en

dat

v a n het d o d e n r i j k in h e m en d e zijnen h u n m a c h t hebben. We

hebben

hier

dus

met

nogal

„existentiële"

4 0

dus

de

)

argumenten

te

doen,

al

3 9 ) D e v e r t a l i n g v a n d e z e b r i e f is v a n D r . C . N . I m p e t a en te v i n d e n in een b o e k j e u i t d e B o e k e t r e e k s v a n d e u i t g e v e r K o k te K a m p e n (no. 11. L u t h e r s werken, ingeleid door P r o f . W. J . K o o i m a n , de vertaling v a n de brief v i n d t men o p p a g . 123/132). H e t b l i j k t d u s , d a t c u r i e h e r v o r m i n g , w a a r o v e r m e n t e g e n w o o r d i g veel s p r e e k t , o o k v r o e g e r zeer gewenst was. L u t h e r neigt tot zeer krasse uitspraken. M a a r al z o u slechts d e h e l f t w a a r zijn v a n h e t g e e n hij b e w e e r t , d a n w a s h e t al heel e r g . T r o u w e n s , o o k l a t e r , in d e tijd v a n de c o n t r a r e f o r m a t i e , h o r e n w e t e l k e n s v a n p o g i n g e n o m het p a u s e l i j k h o f te r e o r g a n i s e r e n , w a a r de c o r r u p t i e v a a k h o o g t i j v i e r d e . A d r i a a n V I , de o n m i d d e l l i j k e o p v o l g e r v a n L e o X , g a f al o p e n l i j k toe, d a t de curie misschien de bron w a s van alle k w a a d , m a a r deze zedelijk h o o g s t a a n d e p a u s , een a a n h a n g e r v a n d e m o d e r n e d e v o t i e , w e r d z e e r t e g e n g e w e r k t , en zijn p o n t i f i c a a t d u u r d e m a a r een j a a r . P a u l u s I V en P i u s V hebben in d e 16e e e u w h u n k r a c h t e n b e p r o e f d o m d e m i s s t a n d e n in d e curie w e g te n e m e n . I n d e z e tijd g a a n d e b e z w a r e n niet z o z e e r tegen c o r r u p t i e , ü s w e l tegen h e t sterk i t a l i a a n s k a r a k t e r en het zeer c o n s e r v a t i e f i n g e s t e l d zijn v a n d e c u r i e . H e t schijnt o o k een sterk „ v e r g r i j s d " c o l l e g e te w e z e n m e t w e i n i g o p e n h e i d v o o r d e p r o b l e m e n d i e d e z e tijd stelt. P a u s P a u l u s V I d e e d t o e z e g g i n g d e curie te h e r v o r m e n . D e z e h e r v o r m i n g k o m t echter m a a r z e e r l a n g z a a m o p g a n g en n a d e r e d e v a n d e p a u s o p 18 n o v e m b e r 1 9 6 5 h o e v e n w e er niet al te o p t i m i s t i s c h o v e r te w e z e n . In d e z e o r a t i e p r e e s d e p a u s de c u r i e ten z e e r s t e en z e i d e b . v . : „ t e n o n r e c h t e z o u m e n k u n n e n m e n e n , d a t d i t i n s t r u m e n t r e e d s v e r o u d e r d is en o n g e s c h i k t is g e w o r d e n , d a t h e t c o r r u p t is en alleen b e z o r g d v o o r h a a r eigen b e l a n g e n . . . " D a a r o p g e e f t P a u l u s V I w e l de n o o d z a k e l i j k h e i d d e r h e r v o r m i n g e n toe. M a a r hij v e r v o l g t „ d a t er geen e r n s t i g e en n o o d z a k e l i j k e reden is d e s t r u c t u u r z e l f te v e r a n d e r e n " en . . . „ h e t z a l m i s s c h i e n de i n d r u k g e v e n , d a t d e z e z o g e w e n s t e h e r v o r m i n g s l e c h t s l a n g z a a m en g e d e e l t e l i j k t o t s t a n d k o m t ; m a a r d a t is n o d i g , a l s m e n a a n d e m e n s e n en d e t r a d i t i e s d e v e r s c h u l d i g d e e e r b i e d wil b e t o n e n , d e h e r v o r m i n g z a l echter t e n s l o t t e t o c h g e s c h i e d e n " (zie K a t h o l i e k A r c h i e f , 18 en 2 5 f e b r . 1966, k o l . 2 4 0 / 1 ) . D e r e d a c t i e v a n het K a t h o l i e k A r c h i e f v o e g t h i e r a a n toe, d a t d e z e p a s s a g e in d e p a u s e l i j k e r e d e „ t e d e n k e n g a f " e n z e g t , d a t d e p a u s de c u r i e z i e t „ v a n b o v e n a f " en „ v a n b i n n e n u i t " , er z o u o o k n o g een a n d e r e kijk zijn, „ v a n b u i t e n a f " en „ v a n o n d e r a f . E n d e schrijver in het K a t h o l i e k A r c h i e f is o o k o n t e v r e d e n , d a t er in d e l a a t s t e z i t t i n g e n v a n h e t c o n c i l i e v a n sept. tot n o v e m b e r 1 9 6 5 v e l e c u r i a l e b e n o e m i n g e n p l a a t s h a d d e n d i e n o g geheel l i g g e n in d e o u d e lijn ( z i e K . A . z e l f d e nr. k o l 2 4 4 ) . 4 0 ) L . S c h u u r m a n a . w . p a g . 150.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken