Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 14

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 14

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

9 minuten leestijd

A u g u s t i n u s een g e h a r n a s t b e s t r i j d e r v a n Pelagius. D e z e laatste w a s in 4 1 6 d o o r d e a f r i c a a n s e s y n o d e s v a n K a r t h a g o en M i l e v e v e r o o r d e e l d . M e n w e n d d e zich d a a r o p t o t p a u s I n n o c e n t i u s I ( 4 0 2 — 4 1 7 ) . M e r k w a a r d i g is d e m o t i v e r i n g . A u g u s t i n u s e n v i e r a n d e r e n s c h r e v e n a a n de paus, dat het waarheidsbezit der a f r i k a n e n k o m t van h u n h o o f d J e z u s C h r i s t u s . R o m e h e e f t d i t b e z i t e c h t e r r i j k e r . D a a r o m is o o k h a a r a u t o r i t e i t h o g e r . J a , a a n R o m e ' s geloof m o e t h e t geloof v a n i e d e r e k e r k getoetst worden (probari). H e t a n t w o o r d van I n n o c e n t i u s I was zeer z e l f b e w u s t . M e t recht h e e f t m e n zich tot R o m e g e w e n d . W a n t v a n P e t r u s gaat h e t e p i s c o p a a t uit en iedere bisschoppelijke autoriteit. D a a r o m s t r o m e n uit R o m e , zoals u i t e e n b r o n d e w a t e r e n d e r z u i v e r e l e e r ( z i e L u d w i g a.w. p a g . 8 0 / 1 ) . O o k p a u s C o e l e s t i n u s I, d i e k o r t n a I n n o c e n t i u s I d e p a u s e l i j k e t r o o n b e s t e e g ( p o n t i f i c a a t 4 2 2 — 4 3 2 ) schreef in e e n brief a a n het concilie v a n E f e s e : „ H e t is v o o r n i e m a n d t w i j f e l a c h t i g , d a t P e t r u s , h e t f u n d a m e n t v a n d e k a t h o l i e k e k e r k v a n o n z e H e r e J e z u s C h r i s t u s d e sleutels v a n het k o n i n k r i j k o n t v i n g , e n a a n h e m is d e b e v o e g d h e i d g e g e v e n t e b i n d e n e n t e o n t b i n d e n v a n d e z o n d e n . D i e t o t n u t o e e n a l t i j d in z i j n o p v o l g e r s leeft en recht s p r e e k t . 1 2 ) Een h o o g t e p u n t bereikte tenslotte de pauselijke macht in de middele e u w e n b i j L e o d e G r o t e ( 4 4 0 — 4 6 1 ) . E r z i j n l e g e n d e s o v e r h e m in o m l o o p , d i e in d i t o p z i c h t t y p e r e n d z i j n . L e o z o u e e n b r i e f a a n F l a v i a n u s s c h r i j v e n , m a a r h i j w i s t n i e t g o e d , of a l l e s w a t er in s t o n d , w e l v o l g e n s d e leer v a n de apostelen zou wezen. H i j l e g d e toen h e t m a n u s c r i p t op h e t g r a f v a n P e t r u s e n b a d : „ W a t ik u i t m e n s e l i j k e d w a l i n g v e r k e e r d h e b geschreven, verbeter dat. N a 40 d a g e n verschijnt Petrus aan Leo in e e n d r o o m m e t d e w o o r d e n : „ I k las e n v e r b e t e r d e " . W a k k e r g e w o r den neemt Leo de brief w e g van het graf en ziedaar, eigenhandige correcties zijn d o o r P e t r u s aangebracht, (zie L u d w i g a.w. pag. 1 0 2 / 3 ) . M e n k a n h i e r o m glimlachen, m a a r h e t t y p e e r d e de geest die toentertijd heerste. L e o h e e f t een u i t g e w e r k t e p a u s l e e r g e b o u w d o p M a t t h e u s 1 6 : 18 in m e e r d e r e p r e k e n . I e d e r w o o r d w o r d t d a a r b i j geanalyseerd. C h r i s t u s , a l d u s Leo, is het f u n d a m e n t d e r k e r k , d e p e t r a . M a a r C h r i s t u s z e g t t o t P e t r u s : „ G i j zijt d e p e t r a . H i j g a f h e m d u s z i j n n a a m , e n dat was het symbool van de overdracht der macht. Hij w e r d meer dan de andere apostelen uitverkoren. H i j was d e judex (rechter) en janitor coeli ( p o r t i e r d e s h e m e l s ) . D e z e b e v o e g d h e d e n , a l d u s Leo, bezit P e t r u s g e h e e l v o o r zichzelf ( p r o p r i e ) . H i e r v i n d e n w e d u s al e e n e c h t p a p a listische r e d e n e r i n g , w a a r b i j d e collegialiteit o p d e a c h t e r g r o n d t r e e d t . In d e z e geest w e r d ook g e s p r o k e n b.v. o p het E e r s t e V a t i c a a n s e concilie e n

12) Zie Ludwig a.w. pag. 87. Aan Coelestinus was om interventie gevraagd in de zaak van Nestorius door de kerken van het oosten. In feite heeft het concilie van Efese in 431 de bevelen van Coelestinus uitgevoerd. Zie ook mijn art. „ H e t primaat van de paus" Ger. Weekblad 4 sept. 1964.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken