Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 18

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 18

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

4 minuten leestijd

Innocentius redeneert als volgt: „Daar de zee echter de wereld berekent (naar psalm 1 0 4 : 2 5 ) drukt Hij (Christus) door het feit dat Petrus zich in de zee wierp het bijzondere voorrecht van het pausdom uit, waardoor hij de hele wereld heeft ontvangen om te regeren, terwijl de overige apostelen in het schip bleven, daar aan geen van hen de hele wereld werd toegewezen, maar veeleer aan ieder bijzonder provinciën of kerken werden aangewezen. Daarom, omdat Petrus over de wateren van de zee wandelt, toonde hij macht te hebben over alle volken".18) In Denzinger Schönmetzer (voortaan aan te duiden als D.S.) 775 wordt verder duidelijk uiteengezet, dat niet aan de andere apostelen zonder Petrus maar wel aan Petrus zonder de andere apostelen de macht is gegeven om te binden en ontbinden. Dit is toch duidelijke taal, en we weten niet wat de sterke voorstanders van de collegialiteit met zulk een uitspraak willen beginnen. Vooral omdat deze leer niet op zichzelf staat, en niet een sterke uitdrukking was van een middeleeuwse paus uit een periode, die al lang achterhaald is, maar deze leer komt ook duidelijk naar voren in de leer van het eerste Vaticaans concilie en ook in meerdere uitspraken van paus Paulus VI, gelij'k we later nog hopen uiteen te zetten. O m één en ander te bewijzen, wordt weer een allegorische uitlegging gegeven van Handel. 1 0 : 9vv. Het voorwerp, dat Petrus in zijn visioen uit de hemel ziet neerdalen is de wereld, en de inhoud is de totaliteit van de volken, zowel Joden als heidenen. D e conclusie van Innocentius I I I is, dat de paus de heerser is over alle volken. Dit zal wel voor het eerst door Innocentius III bedacht zijn, maar deze verklaring was allicht reeds enigermate gangbaar. Alleen, de paus geeft aan dergelijke opvattingen nu officieel kerkelijk gezag. En daar moeten we niet gering over d e n k e n . 1 9 )

18) D e n z i n g e r S c h ö n m e t z e r 7 7 4 . 19) Men kan zich a f v r a g e n hoe men aan de wonderlijke exegese v a n Petrus' wandelen over de zee en van zijn visioen in H a n d e l . 1 0 gekomen is. Geen r.k. in deze tijd, ook de felste voorstander van het pauselijk p r i m a a t , zal een dergelijke „ b i j b e l u i t l e g " meer v o o r zijn rekening nemen. W e kunnen ook niet zeggen „de bijbelwetenschap is vooruit gegaan, en de mensen die theologie bedrijven weten nu beter, hoe we de bijbel moeten uitleggen." I e m a n d met een gezond verstand kon in 1 2 0 0 o o k wel weten, dat dit geen uitlegging was. Veeleer zal het z o geweest zijn: Men was erg geporteerd v o o r een universeel pauselijk gezag, zowel geestlijk als wereldlijk. D a a r o m wilde men het ook graag in de bijbel lezen. D a a r o m ging men de bijbel o p verschillende plaatsen zo „uitleggen", dat men de geliefde leerstellingen in de S c h r i f t kon vinden. Veel, w a t zich in deze tijd als nieuwere bijbelwetenschap, nieuwe „ h e r m e n e u t i e k " (de kunde van bijbeluitlegging, de wetenschap die zich bezighoudt met de regels w a a r n a a r de bijbel v e r k l a a r d moet worden) aandient, is evenmin van vooroordelen vrij. Velen weten in deze tijd geen r a a d meer met de heilsfeiten, met de wonderen, die in de bijbel verhaald worden. H o e moet het dan, als de S c h r i f t toch zulke duidelijke taal spreekt? Geen nood, de nieuwe vrijzinnigheid weet wel nieuwe regels van uitlegging. Men h a a l t tenslotte die boodschap uit de bijbel, die de moderne mens gaarne hoort. U i t e r a a r d kunnen we in dit verband hier niet verder op ingaan. M a a r er is een f r a p p a n t e overeenkomst bij de motieven van bijbeluitleg, te opvallend, dan dat we die niet zouden signaleren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken