Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 33

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 33

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

5 minuten leestijd

misschien iets genuanceerder spreekt, en meer geneigd is fouten toe te geven. Intussen is het interessant te bemerken, dat de reformatie niet staat of valt met een vorm van kerkregering. Een meer bisschoppelijke kerkinrichting, ja zelfs een paus is voor een evangelisch christen niet zonder meer o n a a n v a a r d b a a r . 4 4 ) Maar het moet te allen tijde zo zijn, dat ook een paus kan worden berispt. Pascal schijnt eens gezegd te hebben na veroordeling van zijn werken door de stoel van R o m e : „Al zijn mijn boeken in R o m e veroordeeld, in de hemel zijn ze niet veroordeeld". Het moet te allen tijde mogelijk blijken, dat men zich kan distantiëren van een pauselijke uitspraak, omdat ook de paus een mens is en feilbaar blijft. Ook de leerbeslissingen excathedra zijn niet onfeilbaar. D i t is toch duidelijk uit wat in 1854 en 1950 „ex cathedra" is afgekondigd als dogma. D e onbevlekte ontvangenis van Maria, de ten hemel o p n a m e van Maria zijn immers juist voor miljoenen christenen onmogelijk te aanvaarden. Het is bijzonder jammer dat de ex cathedra uitspraken van de laatste tijd geen algemene weerklank vinden in het hart van de belijders van Christus. Ook door dit alles is men geneigd een vraagteken te zetten achter die pauselijke onfeilbaarheid en zijn universele macht over de gehele kerk.

Calvijn Deze hervormer heeft in zijn Institutie op hartstochtelijke wijze en tegelijk met degelijke argumenten de opperhoogheid van de paus bestreden, vooral in IV, 6 en IV, 7. W a t het beroep op Matth. 1 6 : 1 8 betreft: „Gij zijt Petrus en o p deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen", zegt Calvijn dat deze macht tevens aan anderen wordt opgedragen blijkens Joh. 2 0 : 23, waar de volmacht tot vergeving van de zonden en de sleutelmacht aan alle apostelen wordt gegeven. D e progressieve groep in de r.k. kerk beroept zich trouwens ook telkens o p deze plaats tegenover de sterke nadruk o p het pauselijk primaat. Tegenover de redenering der r.k. dat Petrus wel met de anderen gemeenschappelijk de volmachten ontving, maar ook afzonderlijk, wat aan de anderen slechts gemeenschappelijk werd gegeven zegt Calvijn, dat Christus dit niet deed o m één mens boven anderen te stellen, maar om de eenheid der kerk aan te bevelen. Als Christus juist tot Petrus zegt: O p deze rots (petra) zal Ik mijn gemeente bouwen, dan zegt de Here daar hetzelfde tot Petrus, wat ook 4 4 ) W i j h e c h t e n z e e r a a n een p r e s b y t e r i a l e k e r k i n r i c h t i n g . N o o r d m a n s h e e f t niet ten o n r e c h t e g e z e g d , d a t de o u d e r l i n g d e p i o n is w a a r m e e C a l v i j n de r o o m s e p a u s h e e f t m a t g e z e t . M e t een b o e k a l s v a n D r . B o o n „ A p o s t o l i s c h a m b t en r e f o r m a t i e " , k u n n e n w e d a n o o k h e l e m a a l niet blij zijn. H e t N . T . w a a r d e e r t d e o u d e r l i n g h o o g . V g l . o o k d e critiek o p het b o e k v a n D r . B o o n d o o r P r o f . D . N a u t a , G « r e f . T h e o l . Tijdkdhr. 1966, no. 3 p a g . 129 w . I n t u s s e n is h e t niet te o n t k e n n e n , d a t er veel g e g e v e n s zijn, v o o r a l in d e p a s t o r a l e b r i e v e n , d i e wijzen k u n n e n o p een m e e r b i s s c h o p p e l i j k e k e r k i n r i c h t i n g . W e l k e b e v o e g d h e d e n h a d T i t u s o p K r e t a , T i m o t h e ü s in E f e z e ? E n w a t is b e d o e l d m e t d e „ e n g e l d e r g e m e e n t e " in d e b r i e v e n in de O p e n b a r i n g v a n J o h a n n e s , h o o f d s t u k 2 en 3?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 33

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken