Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 73

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 73

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

7 minuten leestijd

A f g e d a c h t van het feit dat M a t t h . 1 6 : 18 niet zonder m e e r het

primaat

l e e r t v a n P e t r u s , d e z e a p o s t e l is é é n v a n d e h e r d e r s . P r o f . G r o s h e i d e er o p dat Petrus door zijn v e r l o o c h e n i n g

niet meer

als a p o s t e l

wijst

aanvaard

werd. Z o zou zijn eerste b r i e f naar K l e i n - A z i ë niet geaccepteerd zijn.

n

Wij

op

weten niet of dit vermoeden

v a n G r o s h e i d e j u i s t is, P e t r u s trad

)

d e p i n k s t e r d a g e n d a a r n a v a a k als p r i m u s i n t e r p a r e s o p e n d a n w e r d er g e e n b e z w a a r g e m a a k t . W e l is h e t m o g e l i j k dat a a n v a n k e l i j k b i j d e d i s c i p e len t w i j f e l k a n bestaan h e b b e n o f P e t r u s na zijn v e r l o o c h e n i n g n o g waard i g w a s d e k u d d e te w e i d e n . D a a r o m is P e t r u s n u i n h e t b i j z i j n v a n zes andere

discipelen

openlijk

gerehabiliteerd.

Maar

tekst alweer geen voorrangspositie van Petrus Ons

exegetisch

onderzoek, hoewel

zeer s u m m i e r

gezichtspunt o p zodat w e zouden e r k e n n e n

we

kunnen

uit

deze

ingesteld, levert

geen

afleiden.

d a t er t o c h

een primaat

van

P e t r u s is o f e e n p r i m a a t v a n d e p a u s o v e r d e g e h e l e k e r k . D a t P e t r u s in d e p r a k t i j k e e n z e k e r e v o o r r a n g had w i l l e n w e n i e t o n t k e n nen. A l b l i j v e n w e eraan denken dat Petrus zich niet „pauselijk" gedraagt o p h e t a p o s t e l c o n v e n t e n z i c h o o k d o o r P a u l u s laat v e r m a n e n o v e r e e n te w e i n i g besliste houding tegenover de judaïsten een zekere voorrang van Petrus. D a t

onder

de christenen. M a a r er

er a m b s t d r a g e r s i n d e k e r k

is

moeten

z i j n , m e t g e z a g b e k l e e d is o o k e e n f e i t d a t w e e r k e n n e n . E r m o g e n

ook

h e r d e r s o v e r d e h e r d e r s z i j n . W e w e t e n d a t u i t d e zg. p a s t o r a l e b r i e v e n . O o k Calvijn h e e f t in zijn c o m m e n t a a r o p T i t u s 1 : 5 i m m e r s gezegd dat er niet z u l k e e n g e l i j k h e i d v o o r d e d i e n a a r s z o u zijn d a t e r n i e t e n i g g e z a g z o u z i j n van de één over de ander. M a a r h e t is r e f o r m a t o r i s c h

te z e g g e n

dat d e a m b t s d r a g e r a l l e e n

gezag

h e e f t w a n n e e r h i j z i c h b i n d t a a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g is m e t h e t W o o r d van G o d .

1 2

)

H i e r k o m t natuurlijk de vraag naar voren: W i e m a a k t

dan

u i t w a t h e t W o o r d v a n G o d z e g t ? D e r.k. m e e n t d a t z i j n k e r k h e t W o o r d van

God

zuiver

gecentraliseerd

weergeeft.

De

in de bisschop

kerk

doet

van R o m e .

dat

in

Daarom

het

ambt

moet

men

en naar

dat

is

hem

luisteren. E n m e n z o u d e r e f o r m a t o r i s c h g e z i n d e n v a n s u b j e c t i v i s m e en lisme

kunnen

beschuldigen.

Leidt

hun

opvatting

er

niet toe

individuadat

ieder

d e S c h r i f t k a n u i t l e g g e n n a a r e i g e n o p v a t t i n g en zich d a n a a n h e t k e r k e l i j k gezag kan o n t t r e k k e n m e t een b e r o e p o p zijn eigenwillige opvatting van de Schrift? heid der kerk, die alle volken moet omvatten. H e t niet scheuren van het net is het beeld van haar eenheid. 11) F . W . Grosheide: H e t heilig evangelie volgens Johannes I I pag. 561 „ J o hannes heeft zijn evangelie laat geschreven om de drie andere evangelisten aan te vullen. Johannes zou dus met het oog op zulke gebeurtenissen weergegeven hebben hoe Jezus Petrus openlijk in ere had hersteld. 12) In dit verband is van belang wat D r . S. Greijdanus schreef bij Lucas 10 : 16 „Wie naar u hoort hoort naar Mij en wie u verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden h e e f t " , I pag. 4 7 5 : „ D a t moeten de uitgezondenen ook weten om niet d l een met den hoogsten ernst en de grootste voorzichtigheid steeds hun woord te spreken en hun werk te doen, maar ook om op het nauwgezetst te zorgen, dat zij te allen tijde alleen zijn Woord spreken, opdat het inderdaad zij, dat Hij en H i j alleen in hun spreken gehoord en in hun daden gezien worde".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken