Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het primaat van de paus - pagina 72

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het primaat van de paus - pagina 72

1. Historische uiteenzetting...Het pauselijk gezag tot Leo I - De ontwikkeling in de middeleeuwen - Conciliarisme en papalisme - Concilie van Constanz, 1414 - 1418, en zijn nasleep - Luther - Calvijn - De oosterse en anglicaanse kerken - De contra reformatie tot de 19e eeuw - Het eerste en tweede Vaticaans concilie...2. Schriftuurlijke gegevens...3. Conclusies...

7 minuten leestijd

z i c h z e l f v a r e n . P e t r u s ' toon in J o h a n n e s 2 1 o p d e v r a g e n van J e z u s :

„Hebt

g i j m i j l i e f ? " is o o k v e e l o o t m o e d i g e r . E n dan k a n P e t r u s o o k b e t e r z i j n b r o e ders v e r s t e r k e n .

9

)

L i g t h i e r e e n a a n w i j z i n g v o o r h e t p r i m a a t van P e t r u s ? W i j m o g e n h e r i n n e r e n aan h e t g e e n C a l v i j n h e e f t o p g e m e r k t e n a a n d e w o o r d e n d i e o p h e t laatste concilie gesproken in H a n d e l i n g e n

gewoon

zijn met

b.v. d o o r M e y e r

van C h i c a g o , d a t

de andere apostelen

beraadslaagde

Petrus

over

de

kwestie rondom de heidenchristenen en zeker niet zijn wil oplegde. En was ook Paulus niet aangewezen

om

de broeders

te s t e r k e n ?

(zie

bv. H a n d e l . 9 : 1 5 " D e z e is M i j een u i t v e r k o r e n w e r k t u i g o m m i j n n a a m te b r e n g e n v o o r h e i d e n e n e n k o n i n g e n e n de k i n d e r e n I s r a ë l s ) . O o k

Jacobus

in J e r u z a l e m had e e n v o o r a a n s t a a n d e plaats. G a a n w i j h e t v e r l o o p v a n h e t apostelconvent voorstelde

na, dan b l i j k t d a t d e z e J a c o b u s

(Handel.

15 : 1 3 w )

en

niet

Petrus

tenslotte de hoewel

einduitspraak

toch

ook

deze

a p o s t e l daar t e g e n w o o r d i g w a s . In

elk

geval

ligt

in

Luc.

22 : 32

geen

dwingend

argument

voor

p r i m a a t van P e t r u s . D e z e laatste w a s d o o r d e d i e p e w e g e n w a a r l a n g s

een God

h e m l e i d d e , w e l l i c h t m e e r g e s c h i k t g e w o r d e n een g o e d z i e l s z o r g e r te z i j n zoals i e d e r d i e d o o r e e n

beschamende

ervaring zijn

ijdel

zelfvertrouwen

verliest en alleen op G o d s barmhartigheid leert steunen. Dan

w o r d t o o k d i k w i j l s d e tekst J o h . 2 1 : 1 5 - 1 7

genoemd

in

verband

m e t d e k w e s t i e van h e t p a u s e l i j k p r i m a a t . B o v e n de p e r i c o o p staat in d e v e r t a l i n g v a n h e t N e d e r l a n d s B i j b e l g e n o o t s c h a p : , . P e t r u s in e r e h e r s t e l d " ; b o v e n d i t g e d e e l t e in d e r.k. W i l l i b r o r d u s v e r t a l i n g :

„ P e t r u s d e h e r d e r der

k u d d e " . B e i d e o p s c h r i f t e n d r u k k e n d e w a a r h e i d u i t , m a a r m e n ziet t e v e n s welke kant elk uit wil. J e z u s h e e f t d r i e m a a l aan P e t r u s g e v r a a g d o f d e z e h e m l i e f h a d , een h e r i n n e r i n g aan d e d r i e m a l i g e v e r l o o c h e n i n g e n o p h e t d r i e v o u d i g j a van P e t r u s o p d e z e v r a g e n g e e f t J e z u s o o k de o p d r a c h t : W e i d mijn lammeren Hoed mijn schapen W e i d mijn schapen. P e t r u s o n t v a n g t dus h e t h e r d e r s a m b t . D e v r a a g is o f h i j h e t alleen o n t v a n g t . A l s in d e r.k. a a n t e k e n i n g g e z e g d w o r d t : J e z u s v e r t r o u w t h i e r aan Petrus het p r i m a a t over zijn kerk

toe...

w a a r o p H i j r e e d s in

1 : 42

had

g e z i n s p e e l d e n d a t H i j in M a t t h . 1 6 : 1 8 e.v. h e e f t b e l o o f d , dan is d i t iets te vlot geredeneerd.

10)

9) Actueel blijft altijd de mooie commentaar op Lucas van Ds. J . van Andel (Kampen 1932 tweede druk) O p pag. 449 schrijft van Andel: „ O o k thans gaan er kracht en bezieling van hem (Petrus) uit, voorzeker, maar zij zijn de echte niet, want zij schieten hunne wortelen in valsch vertrouwen op zichzelven. Eerst straks, als hij door den diepen val zijn vertrouwen in zichzelven verloren heeft, en in den weg van zelfvernedering uit zijn diepen val opgericht is, zal hij geroepen worden, om als voorganger zijner medeapostelen hun geloof te sterken". 10) Zie voor deze r.k. kanttekeningen „Nieuwe Testament van onze Heer Jezus Christus". St. Willibrord, Oegstgeest, 1961 pag. 308 Let ook op de merkwaardige allegorische uitlegging van de 153 vissen: „Honderddrieenvijftig was volgens ae oude natuurkundigen het getal der vissoorten, en is hier het beeld van de algemeen-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

Het primaat van de paus - pagina 72

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1966

Reformatorische stemmen | 84 Pagina's

PDF Bekijken