Bekijk het origineel

Er staat geschreven - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Er staat geschreven - pagina 9

1. De heilige schrift als het woord van God (Noordegraaf)...Schriftgegevens - Het doel van de Schrift - God gebruikt mensen - Geschiedenis en verkondiging...2. De heilige schrift als canon (Arntzen)..De belijdenis van het canoniek gezag - Het getuigenis van de Heilige Geest - Dogmatische critiek op de canon - Klare Wijn - De critiek in de tijd van de Verlichting...

2 minuten leestijd

DE HEILIGE SCHRIFT ALS H E T W O O R D V A N G O D In discussie Hoewel er natuurlijk altijd reden is om over het gezag van de Bijbel na te denken, en dit in de loop der eeuwen dan ook gedaan is, mogen we toch wel constateren, dat het Schriftvraagstuk thans bijzonder in het brandpunt der belangstelling staat. Terecht is gezegd: 'Men moet wel zeer ver teruggaan in de geschiedenis van de kerk om een situatie aan te treffen, als waarin wij thans verkeren met een zo geconcentreerde aandacht voor alle vraagstukken die samenhangen met de Schrift.' Deze bezinning op de aard van het Schriftgezag komen wij zowel in de protestantse kerken als in de rooms-katholieke kerk tegen. Wij wijzen slechts op het volgende : a: De generale synode van de nederlandse hervormde kerk aanvaardde in haar vergadering van november 1966 een geschrift over ons onderwerp, dat onder de titel 'Klare wijn' als een hulp bij het lezen van de Bijbel werd aangeboden. De bedoeling van dit boek is om de afstand die er is ontstaan tussen het wetenschappelijk bijbelonderzoek en het gewone gemeentelid te overbruggen. Vele bijbellezers worden immers aangevochten door de vragen, die vanuit de wetenschap gesteld worden. Velen weten ook niet goed raad met de resultaten die door het bijbelonderzoek volgens de historisch-kritische methode op tafel gelegd worden. Wat houdt het dan nog in te belijden dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is, als geleerden achter allerlei uitspraken van de Schrift vraagtekens zetten of ze voor betrekkelijk verklaren gezien het oosters karakter en de historische bepaaldheid? 'Klare wijn' wil rekenschap afleggen van het geheim en het gezag van de Bijbel. Enerzijds zegt dit synodale geschrift: 'Wij belijden dat de Bijbel Gods Woord is'. Dat is de inzet. Maar het is opvallend hoe deze erkenning van de unieke betekenis van de Schrift verbonden wordt met een waardering van de Schriftkritiek, die nogal posi1)

G. P. Hartvelt, Over Schrift en inspiratie, Cahiers voor de gemeente 3, Kampen 1967, blz. 7. 'Rondom het Woord', bulletin van de theologische etherleergang van de N.C.R.V., jaargang 10, nr. 2 en 3, bevat een serie artikelen die geheel aan het thema 'Schriftgezag' gewijd zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 1969

Reformatorische stemmen | 99 Pagina's

Er staat geschreven - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 juni 1969

Reformatorische stemmen | 99 Pagina's

PDF Bekijken