Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 85

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 85

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

even uitgeweid te h e b b e n vervolgt D a Costa: " D o c h dit alles geschiedt in het verborgen en door wegen, die niet de wegen der voorbarige menschen zijn. D a a r o m vermoedt ook de trotsche Geest der Eeuw niets van dit a l l e s " . " D e hand des A l m a c h t i g e n bereidt dat groot werk in stilte en l a n g z a a m " .

Z u l l e n wy nu in dwazen

h o o g m o e d , o f in blinde drift Z i j n e wegen trachten te verbeteren, o f ons verbeelden die te k u n n e n bevorderen? G e e n

menschlijke

ontwerpen derhalve! G e e n m e n s c h l i j k e vereenigingen tot doeleinden, die G o d alleen kan doen b e r e i k e n ! M a a r laten wy afwachten, laten wy vertrouwen, laten wy bidden, laten wy waken, laten wy onze dagelijksche plicht vervullen, ieder in de betrekking waar in hem de V o o r z i e n i g h e i d geplaatst heeft, o f in de roeping, waarm e d e hy begenadigd is; en laten wy dit betrachten met ootmoedig vertrouwen op G o d , met inwendige nederigheid, met

Godsdien-

stigen moed, en met onwankelbare standvastigheid!" Hierna richt D a Costa een oproep tot de Vorsten, om zich in alles als Christen te openbaren, om voedsterheren van de gemeenten van Christus te zijn, om G o d en Jezus lief te hebben met geheel hun hart en met geheel hun verstand en om te bedenken, dat niet het volk hun lastgever is maar Christus, aan W i e n zij gehoorzaamheid, eerbied, ontzag en verantwoordelijkheid schuldig zijn.

Ook

de

staatslieden

worden opgeroepen om " m e t goede trouw in standvastig vertrouwen op den Almachtige den weg van Christenplicht, ook in ( h u n ) staatkundige loopbaan der G o d s d i e n s t "

op te gaan. Hun

en hun

"richtsnoer

doel zij de handhaving

zij het voorschrift

van

de

G o d s d i e n s t " . D a Costa vermaant de krijgslieden: "bewaart de getrouwheid aan uw Vorst, bewaart de krijgstucht, bewaart de orde der maatschappy! O p deze aarde van j a m m e r en dood, alwaar de oorlog-zelve een in G o d s hand genezend middel kan wezen, is uw beroep eerbiedwaardig en heilig, zoo lang gy, op het voorbeeld van Jozua, van Gidion, en van David, de wapens voert onder den Oversten Leidsman ter Z a l i g h e i d ! M a a r zoo gy het zwaard uit de schede trekt om, ter gunste van eenige volksverleiders, de eeden, die u aan uwe wettige Overheden binden, los te breken, zoo is het vervloekt van den h e m e l ! " " W a c h t u voor de drogredenen van de negentiende e e u w ! Reeds willen de filosofen u beduiden, dat aan elk uwer het oordeel toekomt over het regt o f onrecht der zaak, waarvoor gy door uwe Vorsten ten strijde wordt gezonden. Zy misleiden u, zy willen u ten verderve van u zeiven en van de geheele

Dit artikel werd u aangeboden door: Willem de Zwijgerstichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

Reformatorische stemmen | 92 Pagina's

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 85

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

Reformatorische stemmen | 92 Pagina's