Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 36

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 36

6 minuten leestijd

dan niet o f f i c i e e l . H e t r e m o n s t r a n t i s m e dat in D o r d r e c h t

veroor-

d e e l d was, b l o e i d e w e e r k r a c h t i g o p zowel in de t h e o l o g i e als i n de k e r k . D e

Groninger hoogleraar H.

Muntinghe

(1752-1824),

die in zijn tijd in h o o g a a n z i e n s t o n d en g r o t e i n v l o e d had, verw i e r p d e l e e r der p r a e d e s t i n a t i e wel n i e t zoals de d o o r g e w i n t e r d e r a t i o n a l i s t e n d e d e n , m a a r hij

verzwakte

haar

in

sterke

mate

en

m e e n d e dat er in de B i j b e l n a u w e l i j k s é é n tekst te v i n d e n was die over de voorverordinering handelde. Evenals de vroegere

Remon-

s t r a n t e n l e e r d e hij o p e n l i j k d e a f v a l der h e i l i g e n . I n een p r e e k verk l a a r d e hij b i j v o o r b e e l d dat G o d die H i j eens d o o r Z i j n G e e s t bew e r k t h e e f t n i e t zal v e r l a t e n " t e n z i j hij van hun d o o r m o e d w i l l i g e v e r w a a r l o o z i n g o f v e r w e r p i n g van die a a n v a n k e l i j k e g e n a d e v e r l a t e n worde"

29

. In f e i t e w a s h i e r m e d e de g e r e f o r m e e r d e

predestinatie-

l e e r o v e r b o o r d gezet. D a C o s t a had dit s c h e r p g e z i e n . M e t

zijn

o o r d e e l s t e m t dat v a n de b e r o e m d e vader v a n h e t M o d e r n i s m e in o n s l a n d , J . H . S c h o l t e n ( 1 8 1 1 - 1 8 8 5 ) , g e h e e l o v e r e e n als hij zegt dat het s u p r a n a t u r a l i s m e zich t e r u g g e t r o k k e n had a c h t e r h e t s c h i l d van h e t s e m i p e l a g i a a n s e s y n e r g i s m e en zo h e t w e r k van 's m e n s e n z a l i g h e i d tussen G o d en de m e n s v e r d e e l d e

30

. D a C o s t a z e l f is heel

zijn leven t r o u w g e b l e v e n aan d e l e e r d e r v r i j e g e n a d e . I n e e n b r i e f aan zijn v r i e n d M r G . G r o e n van P r i n s t e r e r van 4 o k t o b e r v e r k l a a r t hij dat hij zich z o n d e r e n i g e reserve m e t de

1847

Leerregels

van D o r d r e c h t k a n v e r e n i g e n : zij zijn n a b i d d e n d o n d e r z o e k m e t d e m e e s t e z o r g b e w e r k t en o p de daarin b e h a n d e l d e p u n t e n d e v o l k o m e n s t e u i t d r u k k i n g van g e h e e l d e H e r v o r m d e k e r k , w a a r m e e hij dan d e k e r k der R e f o r m a t i e in o n s land in d e 1 7 e e e u w bedoelt

31

. E n deze leer v a n G o d s v r i j e en s o u v e r e i n e g e n a d e w e r d ,

zoals b e k e n d , d e e i g e n l i j k e inzet van de A f s c h e i d i n g v a n 1 8 3 4 en volgende noemd

32

jaren:

zij

is

terecht

Het

Credo

der

Afscheiding

ge-

.

'-20 J. B. F. Heerspink, De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, Tweede Gedeelte, van 1752- -1864, Groningen 1875, 129 v.; verg. A. Steenbeek, Hermanus Muntinghe, 's-Gravenhage 1931, 143 v.; en L. Egeling, De weg der zaligheid naar het beloop des Bijbels, Tweede deel, zesde druk, Amsterdam M D C C C X X I X , 517 v.v. 3 0 J. H. Scholten, a.w., 11. 31 Brieven van Mr. Isaac da Costa, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer, Eerste deel, Amsterdam 1872, 279. 3 2 A. G. Honig, Van Cotnrie tot De Cock of: Het Credo der Afscheiding, Kampen ( 1 9 3 4 ) , 31.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

Reformatorische stemmen | 92 Pagina's

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

Reformatorische stemmen | 92 Pagina's

PDF Bekijken