Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 11

6 minuten leestijd

O G o d des o n t f e r m e n s ! G i j zaagt o p m i j en 'k w e r d tot e e n n i e u w e b e v a t t i n g

neder,

herteeld!

I n d ' E n i g g e b o r e n k e e r t G o d tot o n s w e d e r , in d ' E n i g g e b o r e n , Z i j n u i t g e d r u k t

Beeld!

Die Een'ge... Zijn hand heeft mijn ogen

bestreken,

e n 't h a r t e n b e w i n d s e l des o n g e l o o f s viel. I k zag H e m , ik g a f m i j ! D e h e l is g e w e k e n ; d e h e m e l g i n g o p uit U w w o o r d in m i j n z i e l ! Mijn Redder, mijn Goël, mijn

Zondenvernieler,

mijn Meester, mijn Heiland, mijn H e e r en mijn mijn Onheilverwinner,

mijn

God!

Levensbezieler!

G e z e g e n d , g e h e i l i g d , beslist is m i j n l o t ! D a C o s t a ' s j o n g e v r o u w , zijn nicht H a n n a B e l m o n t e , m e t w i e hij in j u l i 1 8 2 1 was g e h u w d , w a s al v ó ó r h e m tot h e t g e l o o f in C h r i s tus g e k o m e n . O o k D a C o s t a ' s n e e f en v r i e n d D r A b r a h a m C a p a dose, m e d i c u s v a n b e r o e p ,

vond

in de H e r e J e z u s C h r i s t u s

zijn

B o r g e n Z a l i g m a k e r . M e t z ' n d r i e ë n c a t e c h i s e e r d e n zij e n i g e t i j d bij ds L u c a s E g e l i n g ,

een achtenvijftig-jarige

predikant

van

Leiden.

B i l d e r d i j k h a d d e z e p r e d i k a n t u i t g e z o c h t , o m d a t hij als r e c h t z i n n i g b e k e n d s t o n d , h o e w e l hij g e e n v r i e n d v a n B i l d e r d i j k w a s e n u i t m u n t t e d o o r t r o u w aan de g e r e f o r m e e r d e B e l i j d e n i s . W a r e

niet de

o u d e e n g e t r o u w e ds N i c o l a a s S c h o t s m a n , o v e r w i e later iets m e e r , n o g in leven g e w e e s t , drietal b e k e e r l i n g e n

ongetwijfeld zou Bilderdijk

aanbevolen

hem

aan

hebben, maar Schotsman

was

het in

het begin van 1 8 2 2 overleden 4. O p z o n d a g m o r g e n 2 0 oktober 1 8 2 2 w e r d e n Isaac da C o s t a , zijn v r o u w H a n n a B e l m o n t e , en

Abraham

C a p a d o s e in de P i e t e r s k e r k te L e i d e n d o o r ds L u c a s E g e l i n g ged o o p t . D e z e h a d v o o r a f een i n d r u k w e k k e n d e p r e e k g e h o u d e n over R o m e i n e n 1 1 : 5 , e e n zeer g e p a s t e t e k s t : A l z o is er dan o o k in deze t e g e n w o o r d i g e t i j d e e n o v e r b l i j f s e l g e w o r d e n , naar de

verkiezing

der g e n a d e . V a n a f dat o g e n b l i k trad D a C o s t a o p als e e n k l o e k e g e t u i g e van Christus, b e w o g e n als hij was m e t h e t heil der zielen en b e k o m m e r d o m het g e e s t e l i j k w e l z i j n v a n o n s v o l k dat h e m l i e f was g e w o r d e n

T h . L. Haitjema, De nieuwere 's-Gravenhage 1964, 131.

4

gesch.

v. Neerlands

Kerk

der

Hervorming,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

Reformatorische stemmen | 92 Pagina's

Isaac Da Costa's Bezwaren tegen de geest der eeuw - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1973

Reformatorische stemmen | 92 Pagina's

PDF Bekijken