Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630 - pagina 35

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630 - pagina 35

1. De ontdekking van het landschap...2. Het Calvinisme in de Nederlanden...3. Ontwikkelingen in de landschap schilderkunst...

3 minuten leestijd

II. H E T CALVINISME IN DE N E D E R L A N D E N In mijn inleiding merkte ik reeds o p dat met het Calvinisme meer is gemoeid d a n d e beginselen en d e n k b e e l d e n van CaJvijn alleen. M e n moet het Calvinisme althans niet met zijn persoon vereenzelvigen en het uitsluitend tot zijn aandeel in d e R e f o r m a d e beperken. Calvijn is niet d e exclusieve vertegenwoordiger van het gereformeerd protestantisme en hij wenste dit ook niet te zijn. Evenmin wilde hij dat er nieuwe ( k e r k g e m e e n schappen naar h e m g e n o e m d z o u d e n worden. Dit komt, o m d a t de beslissende factor over de gehele linie steeds weer een terugkeer tot en volstrekte g e h o o r z a a m h e i d aan Gods Woord en Diens souvereine wil geweest is. Het Calvinisme zocht zijn kracht niet in personen maar in beginselen. Welnu, trouw aan de Heilige Schrift in zijn volle, actuele betekenis, waarachtige schriftuurlijkheid, een g e h o o r z a a m en nauwkeurig oplettend luisteren naar datgene wat God ons in Zijn W o o r d bedoelt te zeggen, kortom: het b e r o e p o p d e Schrift, was Calvijns belangrijkste beginsel en principieel het einde van alle tegenspraak. Daarin was hij meer dan enig a n d e r hervormer in ware zin verzoenend en oecumenisch bezig en leefde hij vanuit een beginsel dat in diepgang en omvattendheid boven zichzelf uitwees en ook na h e m zou blijven voordeven. O m die reden is het Calvinisme geen onbeweeglijk en star dogmatisch stelsel geworden, maar is het ook vandaag nog blijvende en springlevende actualiteit. Het Calvinisme beschouwt de Heilige Schrift als d e enige b r o n en n o r m voor het leven van de gelovige, en wil dan ook niets anders leren dan wat God ons daarin openbaart. De Schrift kon voor Calvijn de enige regel van het geloof zijn, o m d a t het getuigenis van de Heilige Geest iedere gelovige duidelijkheid verschafte o m t r e n t Gods bedoeling met diens leven. In d e eerste plaats gaat het dan ook o m d e menselijke verhouding tot God en behelst het Calvinisme in wezen Gods-dienst, vrede met d e absoluut souvereine God in de ware zin des woords en roeping tot dienstbaarheid aan H e m tot Wiens eer alles is geschapen. In die zin grijpt het Calvinisme terug o p wat Augustinus, Paulus, Christus, Mozes, de profeten en d e aartsvaders reeds leerden, bedoelt het christelijke godsdienst o p zijn best te zijn en wil zij het wezen der religie tot zijn hoogste recht laten komen. Maar o m d a t het Calvinisme naar zijn diepste wezen christelijke godsdienst in zijn zuivere vorm en strekking bedoelt te zijn, kan het ook niet anders d a n dat daarmee een alomvattende levens- en wereldbeschouwing verband h o u d t die het menselijk leven in al zijn aspecten raakt. O m die reden is het universele karakter van het Calvinisme dan ook juist getypeerd wanneer A. Kuyper in zijn Stone-lezingen opmerkt, dat het Calvinisme naar Nederland kwam met een eigen welsluitend stelsel van godgeleerdheid, met een eigen plan van democratische kerkorde, d o o r d r o n g e n van een streng zedelijke zin, en evenzeer voor de zedelijke hervorming der

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1982

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630 - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1982

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

PDF Bekijken