Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Bergrede - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Bergrede - pagina 38

1. Inleidende opmerkingen...2. Beschouwingen over de Bergrede. - De anti-farizese uitleg - De consequent-eschatologische uitleg - De traditionele r.k. interpretatie - De tweerijken leer - Gezindheidsethiek...3. Beknopte uitleg. - De zaligsprekingen...4. Het Evangelie en de Bergrede. - Christus en de Bergrede - De vervulling van de Wet - De radicaliteit van de liefde - Onderwijzing van de gemeente - Leven met de Bergrede...

4 minuten leestijd

ander. Wat is k e n m e r k e n d voor deze liefdeloze kritiek? Dat zij eigen z o n d e en t e k o r t e n niet o p m e r k t . Dat blijkt uit vs 3-4. De splinter bij de b r o e d e r k u n n e n we vaak makkelijk aanwijzen. De balk in eigen oog zien we niet. Deze eigengerechtigde levenshouding n o e m t Jezus geveinsdheid. In tegenstelling daartegen vermaant Hij zijn h o o r d e r s eerst de balk uit eigen oog te verwijderen. Wie zichzelf als rechter o p w e r p t over de ander m o e t weten dat de m a a t waarmee hij m e e t , o o k o p h e m w o r d t toegepast door de hemelse R e c h t e r . O o k de rabbijnen k e n d e n een dergelijke spreuk: 'In de pot waarin iemand k o o k t , w o r d t hijzelf g e k o o k t ' . In de apostolische prediking keert h e t onderwijs van Jezus over h e t niet-veroordelen telkens terug ( R o m . 2:2-6; 1 Cor. 4 : 4 - 5 ; Jac. 4 : 1 1 en 5 : 9 ) . Het doet o p h e t eerste h o r e n vreemd a a n , als we dan in vs 6 ineens lezen: ' G e e f t h e t heilige niet prijs aan de h o n d e n en werpt uw parels niet voor de z w i j n e n ' . Zorg voor de naaste b e t e k e n t geen c o m p r o m i s m e t h e t k w a a d . Moeten we bij de h o n d e n en de zwijnen d e n k e n aan hen die van h e t geloof zijn afgevallen (2 Petr. 2 : 2 ) . Of h e e f t de spreuk meer in h e t algemeen diegenen o p h e t oog die de b o o d s c h a p van h e t K o n i n k r i j k (het heilige, de parel van grote waarde) verwerpen? De Didache, een oud- chr. geschrift uit de 2e e e u w , geeft deze tekst een plaats in de onderwijzing ten opzichte van de maaltijd des Heren: alleen de g e d o o p t e n mogen eten en drinken van de heilige spijs. Want Christus h e e f t gewaarschuwd het heilige niet aan de h o n d e n prijs te geven (Didache 9 : 5 ) . Onjuist is h e t bij h o n d e n en zwijnen te d e n k e n aan de h e i d e n e n , die d o o r de J o d e n soms als zodanig betiteld w e r d e n , w a n t dit strijdt m e t Christus' onderwijs. O o k past een dergelijke liefdeloze betiteling niet bij 5 : 4 4 4 5 . In de samenhang met vs 1-5 zullen we vs 6 zo h e b b e n te verstaan: Christenen m o e t e n niet veroordelen, maar de weg van de liefde gaan, d o c h anderzijds het onderwijs van G o d s Woord niet opdringen aan hen die er niets van weten willen. Men k a n hierbij denken aan Jezus' eigen h o u d i n g tegenover Herodes Antipas, t o t wie Jezus geen w o o r d sprak (Luc. 2 3 : 9 ) . 2 8 Gebedsverhoring (Matth. 7:7-11) Tussen de w o o r d e n over h e t 'niet o o r d e l e n ' en de zgn. 'gulden regel' uit vs 12 staan enkele spreuken over het b i d d e n . Hoe is h e t verband bedoeld? Wij m e n e n dit als volgt te k u n n e n aangeven. Jezus spoort zijn leerlingen aan te bidden o m wat nodig is in verband m e t onze omgang met de naaste. We mogen niet veroordelen en anderzijds h e b b e n we h e t kwaad te o n d e r k e n n e n ? Hoe zal een discipel van de Here hier

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1982

Reformatorische stemmen | 60 Pagina's

De Bergrede - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1982

Reformatorische stemmen | 60 Pagina's

PDF Bekijken