Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630 - pagina 64

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630 - pagina 64

1. De ontdekking van het landschap...2. Het Calvinisme in de Nederlanden...3. Ontwikkelingen in de landschap schilderkunst...

7 minuten leestijd

41) C. G e r r e t s o n , De i n v l o e d v a n h e t C a l v i n i s m e o p h e t N e d e r l a n d s volkskarakter, in: Verzamelde werken II, B a a r n 1974, pag. 3 8 5 - 4 0 1 . 42) Dr. H . S m i t s k a m p , Calvinistisch Nationaal Besefin Nederland vóór het midden der 1 le eeuw, ' s - G r a v e n h a g e 1947. 43) Calvijn, Institutie, of onderwijzing in de christelijke godsdienst, ed. A. Sizoo, Delft 1956 (3), V o o r r e d e a a n K o n i n g F r a n s I, pag. XI-XXXV; vgl. C a l v i j n s v e r z o e k s c h r i f t a a n Keizer Karei V in Apologie van de Reformatie der Kerk, A m s t e r d a m 1937, pag. 129-246. 44) Dr. J. P l o m p , De kerkelijke tucht bij Calvijn, K a m p e n 1969; J e a n - D a n i e l Benoit, Calvijn als zielzorger, N ij kerk z.j. 45) Dr. A. A. v a n S c h e l v e n , H i s t o r i s c h o n d e r z o e k n a a r d e levensstijl van h e t C a l v i n i s m e , in: Uit de strijd der geesten, A m s t e r d a m 1944, pag. 2 3 9 - 2 6 7 ; A. T h . van D e u r s e n , Bavianen en Slijkgeuzen, Kerk e n kerkvolk ten tijde van M a u r u s en O l d e b a r n e v e l t , Assen 1974; Het kopergeld van de Gouden Eeuw, A s s e n 1 9 7 8 - 1 9 8 0 , vier d e l e n . 46) Ds. H . H a s p e r , Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst, ' s - G r a v e n h a g e 1955, 1976; D. W. L. Milo, Zangers en speellieden, b i j d r a g e tot d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n calvinistische k e r k m u z i e k , G o e s 1946. 47) Dr. J . Wille, De G e r e f o r m e e r d e n e n h e t t o o n e e l tot o m s t r e e k s 1620, in: Literairhistorische opstellen, Z w o l l e 1963, pag. 5 9 - 1 4 2 . 48) Dr. J . S c h e e r d e r , De Beeldenstorm, B u s s u m 1974, pag. 9 7 - 1 1 2 . 49) Calvijn, Institutie, ed. S i z o o , d e e l I, b o e k I, hfst. XI. 50) Calvijn, Institutie, e d . S i z o o , d e e l II, b o e k III, hfst. X. 51) E. Plietzsch, Die Frankenthaler Maler, ein Beitrag z u r E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e r N i e d e r l ä n d i s c h e n L a n d s c h a f t s m a l e r e i , L e i p z i g 1910; r e p r i n t Soest 1972. 52) Het Schilderboek van Carelvan Mander, H e t leven d e r D o o r l u c h t i g e N e d e r l a n d s c h e e n H o o g d u i t s c h e s c h i l d e r s etc., uitg. A. F. M i r a n d a , prof. dr. G. S. O v e r d i e p , A m s t e r d a m 1943, pag. 432. 53) H. G. F r a n z , Niederländische Landschaftsmalerei im Zeitalter des Manierismus, G r a z 1969 (4); D e b o s l a n d s c h a p p e n v a n Gillis v a n C o n i n c x l o o en h u n v o o r b e e l d e n , in: Bulletin M u s e u m B o v m a n s - v a n B e u n i n g e n , j g . XIV, 1963, pag. 66-85. 54) J. R. J u d s o n , The Drawings of Jacob de Gheyn II, N e w York 1973, p l a t e 34, 36. 55) G. J . H o o g e w e r f f , De geschiedenis van de St. Lucasgilden in Nederland, A m s t e r d a m 1947; A r n o l d H a u s e r , Sociale geschiedenis van de kunst, N i j m e g e n 1975, pag. 322329. 56) J. G. v a n G e l d e r , J a n van de Velde 1593-1641 Teekenaar-Schilder, ' s - G r a v e n h a g e 1933; Ake B e n g t s s o n , Studies on the Rise of realistic landscape painting in Holland 1610-1625, S t o c k h o l m 1952. 57) E. H . G o m b r i c h , T h e R e n a i s s a n c e T h e o r y o f A r t a n d the Rise of L a n d s c a p e , in: Norm & Form, L o n d o n 1966, pag. 107-121. 58) H. v. d. Waal, Drie eeuwen Vaderlandse geschied-uitbeelding, ' s - G r a v e n h a g e , 1952; Briels, t.a.p. pag. 50-52. 59) W. A. P. Smit, De dichter Revius, A m s t e r d a m 1928, r e p r i n t U t r e c h t 1975; drs. L. S t r e n g h o l t , Bloemen in Gethsemané, A m s t e r d a m etc. 1976, pag. 16-18. 60) H. K a u f f m a n n , D e r M a n i e r i s m u s in H o l l a n d u n d d i e S c h u l e v o n F o n t a i n e b l e a u , in: Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen 44, 1923, pag. 184204; O . Benesch, T h e A n c i e n t s a n d t h e G o t h i c Revival in F r e n c h A r t a n d

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1982

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

De invloed van het Calvinisme op de Noord-Nederlandse landschapschilderkunst 1570-1630 - pagina 64

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1982

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

PDF Bekijken