Bekijk het origineel

Constantijn Huygens; Schets van het veelzijdige leven en werk van een opmerkelijk man uit de zeventiende eeuw - pagina 14

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Constantijn Huygens; Schets van het veelzijdige leven en werk van een opmerkelijk man uit de zeventiende eeuw - pagina 14

1. Inleiding...2. Opvoeding en loopbaan...3. Het kerkelijk denken van Huygens...4. Huygens en zijn visie op het rooms-katholieke geloof...5. Huygens en het remonstrantisme...6. Huygens tussen Voetius en Descartes...

2 minuten leestijd

III H E T KERKELIJK DENKEN VAN HUYGENS Constantijn Huygens is een godsdienstig man geweest, levend in een periode die zich, zeker vergeleken met onze tijd, kenmerkte door religiositeit. Met het welslagen van de opstand had het calvinisme vaste voet gekregen in de Republiek. Toen de buitenlandse vijand was afgeweerd, deed zich echter de schok voor van de 'arminiaanse troebelen'. De Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) stelde de toekomst van het calvinisme in zijn contra-remonstrantse vorm veilig. De gereformeerde kerk werd nu, nog meer dan voorheen, de publieke en bevoorrechte kerk. Nimmer zou zij evenwel de grote massa van het volk onder haar beslag krijgen. De Nadere Reformatie, die vooral na 1618 o p gang kwam met in de voorhoede mannen als Gisbertus Voetius, Willem Teellinck en Jodocus a Lodensteijn, maakte zich sterk voor de protestantisering van het gehele volk. Daarbij was niet alleen de leer van belang, maar ook de levenswandel. De leden van de kerk behoorden niet alleen hoorders van het Woord te zijn, maar ook daders. Deze zogenaamde praxis pietatis bracht niet het succes waarop gehoopt werd. Aldus bracht de minderheidspositie van de gereformeerde kerk spanningen met zich mee. Vraagstukken betreffende de eigen positie, de behandeling van andersdenkenden, de houding tegenover het opkomende rationalisme vroegen om een fundamentele doordenking en behandeling. Huygens moest zijn plaats hierin zien te vinden. Voor een juist verstaan van zijn werk (het politieke zowel als het literaire) is bezinning o p het gehalte van zijn calvinisme onontbeerlijk. Hoe bezag hij derhalve de dingen die des geestes zijn en door de mens van nature niet verstaan worden? Het gebed behoort tot het hart van Huygens' geloofsleven. Het is voor hem de ademtocht des levens. In het gebed vindt de ontmoeting plaats tussen de zondige mens en zijn Schepper. Daarin worden verwoord de huiselijke en persoonlijke noden, de lofprijzing en de dankzegging voor de verkregen weldaden. Gebeden zijn pijlen van zijn hart en varren van zijn lippen.

De pijlen van ons hert, de schichtigste gebeden Die wij van dus beneden Doen stijgen tegen 't steil Van Dijn' onsienlickheits onafgepeilde peil, Die kalv'ren onser lippen konnen niet geraken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Constantijn Huygens; Schets van het veelzijdige leven en werk van een opmerkelijk man uit de zeventiende eeuw - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1984

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken