Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformatie en tolerantie - pagina 39

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatie en tolerantie - pagina 39

1. Willem van Oranje..2. Het zoeken naar nieuwe verhoudingen in de 16de eeuw..3. Luther en Calvijn..4. John Locke en de Verlichting..5. Tolerantie, revolutie en democratie..6. Wat moei de staat verdragen?.

5 minuten leestijd

l i j k h e i d s i d e a a l , a l d u s Mekkes. 3 3 In politicis g i n g het de r e f o r m a t o ren o m de v o l k s v r i j h e d e n , o m de p o l i t i e k - j u r i d i s c h e o r d e n i n g van de s a m e n l e v i n g , w a a r i n de v e r h o u d i n g tussen kerk en staat de meest centrale a a n g e l e g e n h e i d was. Schrijvers als Beza aarzelen zelfs niet o m het b e g r i p 'souvereiniteit van het volk' te g e b r u i k e n , met als o o g m e r k de v o l k s v r i j h e d e n en de h i s t o r i s c h e p o l i t i e k e rechten van het volk j u r i d i s c h te v e r a n k e r e n tegenover de vorst. N o g m a a l s , in een p e r i o d e w a a r i n in E u r o p a de a b s o l u t e m o n a r c h i e zich sterk m a a k t . H e t a l d u s g e h a n t e e r d e b e g r i p volkssouvereiniteit heeft w e i n i g te m a k e n m e t het latere begrip, w a a r i n het overheidsgezag een afgeleide was van het verdrag of contract dat individuele b u r g e r s met e l k a a r zou v e r b i n d e n en w a a r b i j tenslotte de h o o g s t e p o l i t i e k e a u t o r i t e i t zou b e r u s t e n . Die gedachte was de r e f o r m a t o r e n volstrekt vreemd. Zij werden niet m o e er o p te wijzen dat de o v e r h e d e n h u n gezag van G o d o n t v i n g e n . En dat die overheden - bij C a l v i j n k o m t dit veel sterker n a a r voren d a n b i j L u t h e r - h u n h a n d e l e n a a n G o d s wet moesten n o r m e r e n . Het g i n g de r e f o r m a t o r e n niet o m tolerantie als een doel in zichzelf. Zij w i l d e n slechts de v r i j h e i d voor de 'ware christelijke religie', de vrijheid o m G o d te d i e n e n n a a r Zijn woord.

N o t e n bij H o o f d s t u k III 1. L. Praamsma, De kerk van alle tijden, deel 2, Franeker 1980, p.15. 2. Q. Skinner, The foundations of modern political thought, Vol II The age of Reformation, Cambridge 1978, p.10, 11. 3. J. Hoek, Luthers twee-rijken-leer, in: W. Balkee.a., Luther en het gereformeerd protestantisme, 's-Gravenhage 1982, p.290, 291. 4. H.A. E n n o van Gelder, Vrijheid en onvrijheid in de Republiek / . H a a r l e m 1947, p.61. 5. J. Calvijn, Institutie (vert. A. Sizoo), Delft 1931, p.557, 558. 6. A. Kuyper, Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden, Amsterdam 1874, p.46. 7. C. Gerretson, Verzamelde Werken V, Baarn 1976, p. 170. R.H. Bremmer, Uit de geboortegeschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Amsterdam 1977. 8. Groen van Prinsterer, Ongeloof en Revolutie (uitgave - S m i t s k a m p 2e druk) Franeker 1951, p.111. 9. J. Calvijn, Uitlegging van de zendbrief van Paulus aan de Romeinen, Amsterdam 1950, p.401. 10. M. Ruppert, Luther en de boerenopstand. Kampen 1984, p.220. 11. J. Calvijn, De Handelingen der Apostelen, G o u d r i a a n 1970, p.209. 12. N. Wolterstorff, Until Justice and Peace embrace, Kampen 1983, p.10. J.P.A. Mekkes, Ontwikkeling der Humanistische Rechtsstaattheorieën (diss.). Utrecht-Rotterdam 1940, p. 121. 13. Skinner, p.113. 14. Skinner, p.68.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1985

Reformatorische stemmen | 86 Pagina's

Reformatie en tolerantie - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1985

Reformatorische stemmen | 86 Pagina's

PDF Bekijken