Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformatie en tolerantie - pagina 33

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatie en tolerantie - pagina 33

1. Willem van Oranje..2. Het zoeken naar nieuwe verhoudingen in de 16de eeuw..3. Luther en Calvijn..4. John Locke en de Verlichting..5. Tolerantie, revolutie en democratie..6. Wat moei de staat verdragen?.

3 minuten leestijd

door S k i n n e r elders geïllustreerd aan de h a n d van zijn bespreking van het kerkelijk schisma in E n g e l a n d onder H e n d i i k VIII. 15 Met b e h u l p van de leer van M e l a n c h t o n werd door verdedigers van dit schisma gesteld dat deze kerkelijke o m w e n t e l i n g behoorde bes c h o u w d te worden als een zaak die niet van betekenis was voor de verlossing. O p g r o n d van deze o p v a t t i n g kon vervolgens er o p worden a a n g e d r o n g e n dat iedereen zich nu ook aan deze veranderingen moest en kon onderwerpen. N i e m a n d behoefde daarover enige gewetenswroeging te hebben, aangezien een dergelijke gehoorzaamheid o p geen enkele manier iemands h o o p o p verlossing in de weg k o n staan. De b e a n t w o o r d i n g van de vraag wie ten slotte zou k u n n e n u i t m a k e n welke zaken wel en welke niet wezenlijk voor onze verlossing zijn kon gevoeglijk aan de autoriteit van de overheid worden overgelaten. Het is duidelijk dat met een dergelijke o p v a t t i n g o o k de vrijheid van de burger in feite een middelmatige aangelegenheid wordt. T o l e r a n t i e is slechts geboden ten aanzien van zaken betreffende de ziel en 's mensen verlossing. En hoe belangrijk deze vrijheid o p zichzelf ook m a g zijn, het is onvoldoende voor de burger die het dienen van God niet uitsluitend als een aangelegenheid van de ziel wil beschouwen, maar deze dienst tot het gehele leven wil uitstrekken èn dat hele leven, waaronder het overheidshandelen, onder de kritiek van Gods wet wil brengen. Het is in deze zaak dat Calvijn zijn tijdgenoten verder heeft geholpen. De Wet voor de overheid Als Abraham Kuyper in zijn gepassioneerd geschrift 'Het calvinisme, o o r s p r o n g en w a a r b o r g onzer constitutioneele vrijheden' na een beschrijving van de politieke d o o r w e r k i n g van het calvinisme in Genève, Frankrijk, Engeland, de Republiek en Amerika de vraag stelt vanuit welk calvinistisch geloofsbeginsel de despotie is u i t g e b a n n e n , de heerszucht is beteugeld, de willekeur is beperkt en ons burgervrijheden zijn geschonken, dan verwijst hij in zijn antwoord naar 'Het f u n d a m e n t e l e leerstuk der calvinisten: h u n belijdenis van de volstrekte souvereiniteit Gods'. Deze leer oordeelde, volgens Kuyper, naar twee zijden: in de eerste plaats tegen het denkbeeld van de volkssouvereiniteit en in de tweede plaats tegen het 'droit divin', dat de vorsten tot een soort van hogere wezens bestempelt. 1 6 O p deze typering van Kuyper valt weinig af te dingen. Immers, Calvijn levert reeds in de eerste zinsneden van het hoofdstuk 'Over de burgerlijke regering' van zijn Institutie daarvoor het bewijs. H i j stelt daar wel genoodzaakt te zijn dit onderwerp, dat 'niet schijnt te behoren tot de geestelijke leer des geloofs', t e b e h a n -

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1985

Reformatorische stemmen | 86 Pagina's

Reformatie en tolerantie - pagina 33

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1985

Reformatorische stemmen | 86 Pagina's

PDF Bekijken