Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een pastorale gemeente - pagina 40

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een pastorale gemeente - pagina 40

Martin Bucers visie op de gemeente...1. Levensloop...2. Ontstaan en bedoeling van Bucers boek over de ware zielzorg...3. De inhoud van Bucers boek over de ware zielzorg...De gemeente - De taak van de gemeente - De verloren schapen - De dwalende schapen - De gewonde en gekwetste schapen - De zwakke schapen - De gezonde en sterke schapen...

8 minuten leestijd

NOTEN 1. V o l g e n s P a t r i c k C o l l i n s o n , T h e R e f o r m e r a n d the A r c h b i s h o p : M a r t i n Bucer a n d a n E n g l i s h B u c e r i a n ; i n Godly

People,

L o n d o n 1983,19 was M a r t i n Bucer n o g

i n 1970 "de v e r w a a r l o o s d e h e r v o r m e r ' , w e i n i g m e e r d a n 'een v o e t n o o t i n de geschied e n i s v a n de R e f o r m a t i e ' . 2. A u g u s t L a n g , Der Evangelienkommentar seiner

Theologie,

teit van Martin en kerkelijke

bij Martin

Bucers ambtsopvatting, orde bij Martin

Calvinus

Kampen

Theologus,

het begin Bucer,

Butzers

und

die

Grundzüge actualirecht

K a m p e n 1972; I d e m , De e e n h e i d v a n o u d en Wegen

en Gestalten

in

het

Gereformeerd

1976; I d e m , P r ä d e s t i n a t i o n bei Bucer u n d C a l v i n ; i n und Reveil,

van de gereformeerde knecht

K a m p e n 1970; I d e m , De

N e u k i r c h e n 1976; I d e m , M a r t i n Bucer, Pietist u n t e r d e n

r e f o r m a t o r e n ? i n Pietismus d a n w i j ; i n Uw

Bucer,

's G r a v e n h a g e 1971; I d e m , Goddelijk

Bucer,

n i e u w v e r b o n d bij M a r t i n Bucer; in Protestantisme,

Martin

L e i p z i g 1900. ( H e r d r u k A a i e n 1972)

3. W . v a n 't S p i j k e r , De ambten

hoort,

L e i d e n 1978; I d e m , Ambt

traditie,

en gemeente

aan

T R 1978; I d e m , G i j hebt een a n d e r e geest

A m s t e r d a m 1979; I d e m , Filosofie

T R 1979; I d e m , S t r a a t s b u r g ; i n Luther

en theologie

en het gereformeerd

doopvont,

G o u d r i a a n 1983; I d e m , ß u c ^ r e n de twist overhel

1983; I d e m , De invloed

van Bucer op Calvijn

4. J o h a n n W i l h e l m B a u m , Capito

blijkens

und Butzer,

doctoraat

de Institutie,

bij

protestantisme,

's G r a v e n h a g e 1982; I d e m , D e d o o p b i j Z w i n g l i , B u l l i n g e r en Bucer; in Rondom in Bazel,

de TR

T R 1985.

Väter u n d B e g r ü n d e r der reformir-

ten K i r c h e , B d 3., Elberfeld 1860. 5. H e i n r i c h B o r n k a m m , Martin tionsgeschichte,

Bucers

Bedeutung

für die europäische

Reforma-

G ü t e r s l o h 1952,25.

6. A u g u s t L a n g , Puritanismus

und

Pietismus,

N e u k i r c h e n 1941 ( h e r d r u k D a r m -

stadt 1972), I K a p i t e l 'Butzer u n d der P u r i t a n i s m u s ' . 7. Z i e VV. v a n 't S p i j k e r , M a r t i n Bucer, Pietist u n t e r d e n r e f o r m a t o r e n ? ;

A.w.

8. H i e r is d o o r W . v a n 't S p i j k e r h e r h a a l d e l i j k o p g e w e z e n , o.a. i n z i j n De van

Bucer

op Calvijn

blijkens

de Institutie,

TR

invloed

1985. D e i n v l o e d v a n Bucer o p

C a l v i j n is v r i j u i t v o e r i g besc hreven d o o r F r a n c o i s W e n d e l , Calvin,

Ursprung und

E n t w i c k l u n g seiner T h e o l o g i e , N e u k i r c h e n 1968, 117vv; m a a r tevoren w o r d t d o o r W e n d e l vastgesteld d a t de idee v a n een b e ï n v l o e d i n g v a n C a l v i j n d o o r L u t h e r een l a n g e geschiedenis heeft, en ' n i e t serieus bestreden k a n w o r d e n ' (blz. 108). 9. A l d u s Bucer zelf, v o l g e n s R . S t u p p e r i c h i n z i j n Einleitung Bucers Von der waren

Seelsorge,

o p de h e r u i t g a v e v a n

i n D e u t s c h e S c h r i f t e n , Bd 7., G ü t e r s l o h , 1964,69.

10. D e b i o g r a f i s c h e gegevens z i j n h e t meest o n t l e e n d a a n J . W . B a u m , A.w.; A n r i e h , Martin Bucer,

Bucer,

S t r a a t s b u r g 1914; D . F . W r i g h t , Common

places

of

Gustav Martin

A p p l e f o r d , 1972, Part I I n t r o d u c t i o n ; M a r t i n G r e s c h a t , M a r t i n Bucer; i n

Gestalten

der Kirchengeschichte,

Bd. 6., S t u t t g a r t 1981.

11. S t e l l i n g X I V . I n m o d e r n d u i t s v e r t a a l d i n Luthers

deutsch,

Bd. 1., S t u t t g a r t

1969,385. 12. W a l t h e r v o n L o e w e n i c h , Luthers

theologia

5

crucis ,

W i t t e n 1967. A . Das Pro-

g r a m m der t h e o l o g i a crucis i n der H e i d e l b e r g e r D i s p u t a t i o n ' . 13. E e n u i t s t e k e n d e i n l e i d i n g i n E r a s m u s ' t h e o l o g i e b i e d t R o b e r t Erasmus

von Rotterdam

14. K a r l K o c h , Studium

und seine pietatis,

15. W . v a n 't S p i j k e r , S t r a a t s b u r g ;

Stupperich,

Welt, B e r l i n 1977.

Martin

Bucer als ethiker,

N e u k i r c h e n 1962,125.

A.w.

16. O o r s p r o n k e l i j k e titel Das ym selbs niemant,

sonder

anderen

leben soll;

D S I,

G ü t e r s l o h 1960. 17. O o r s p r o n k e l i j k e titel De regno v e r t a l i n g G ü t e r s l o h 1954.

Christi;

O p e r a L a t i n a , G ü t e r s l o h 1955; franse

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 44 Pagina's

Een pastorale gemeente - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 44 Pagina's

PDF Bekijken