Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een pastorale gemeente - pagina 41

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een pastorale gemeente - pagina 41

Martin Bucers visie op de gemeente...1. Levensloop...2. Ontstaan en bedoeling van Bucers boek over de ware zielzorg...3. De inhoud van Bucers boek over de ware zielzorg...De gemeente - De taak van de gemeente - De verloren schapen - De dwalende schapen - De gewonde en gekwetste schapen - De zwakke schapen - De gezonde en sterke schapen...

6 minuten leestijd

18. I n d e n b r e d e a a n g e t o o n d d o o r F r i e d h e l m K r ü g e r , Bucer b a d e n 1970.

und Erasmus,

Wies-

19. F r i e d h e l m K r ü g e r , A.w. lOOvv. 20. R u d o l f P f i s t e r , Die Seligkeit erwählter Heiden bei Zwingli, Z ü r i c h 1952, 60vv. 21. H e t m e n s b e e l d v a n E r a s m u s w a s d a t v a n d e a n t i e k e p o p u l a i r e f i l o s o f i e ; a l d u s H e i n r i c h B o r n k a m m , E r a s m u s u n d L u t h e r , Das Jahrhundert der Reformation, G ö t t i n g e n . 2 1966,50; I d e m , Erasmus und Luther, L u j b 1958, 3vv. 22. Zie o p s t e l v a n W . v a n 't S p i j k e r in Uw knecht hoort, A m s t e r d a m 1979. 23. A u g u s t L a n g , Der Evangelienkommentar Martin Butzers und die Grundlagen seiner Theologie, L e i p z i g 1900, 127. 24. Zie M e c h t i l d K ö h n , Martin Bucers Entwurf einer Reformation des Erzstiftes Köln, W i t t e n 1966. 25. Zie C. A u g u s t i j n . De godsdienstgesprekken 1538-1541, H a a r l e m 1967. 26. Zie F r a n c o i s W e n d e l , lntroduction, i n z i j n u i t g a v e v a n B u c e r s Ein summarischer vergriff der Christlichen lehre und Religion (1548), P a r i s 1951, 5v. 27. E e n b e w i j s d a a r v a n levert d e s t u d i e v a n W i l h e l m P a u c k , Das Reich Gottes auf Erden, Utopie und Wirklichkeit (over B u c e r s De Regno Christi), B e r l i n 1928. 28. A u g u s t L a n g , Puritanismus 54-71. 29. W i l h e l m P a u c k , A.w. I l l v . 30. G u s t a v A n r i e h , A. W. 137. 31. I n S t r a a t s b u r g w e m e l d e h e t v a n d o p e r s , v o l g e n s L u d w i g Keller, Ein Apostel der Wiedertäufer, L e i p z i g , 1882,12 e n 143. B e h a l v e D e n c k w a s P i l g r a m e e n b e l a n g r i j k leider v a n d e d o p e r s in S t r a a t s b u r g . M e t h e m d i s p u t e e r d e B u c e r al i n d e c e m b e r 1531, zie J . J . Kiwiet, Pilgram Marbeek, Kassei 1957,30. 32. R o b e r t S l u p p e r i c h , Einleitung, in d e n i e u w e u i t g a v e v a n B u c e r s b o e k over d e w a r e zielzorg, in DS. Bd. 7, G ü t e r s l o h 1964,69. 33. B u c e r , Von der waren Seelsorge, DS.7,67. 34. R o b e r t S l u p p e r i c h , A.w. 72. 35. I J l r i c h Z w i n g l i , Der Hirt, W i e m a n d e n w a r e n c h r i s t l i c h e n h i r t e n u n d w i d e r u m d i e f a l s c h e n e r k e n n e n o u c h w i e m a n s i c h i h n e n h a l t e n solle, W e r k e , Bd. I, 1828, 630vv. 36. G o t t f r i e d W . L o c h e r , Die Zwinglische Reformation, Z ü r i c h 1979,136. V o o r Z w i n g l i ' s a m b t s o p v a t t i n g zie m e n W . v a n 't S p i j k e r , De a m b t e n b i j Z w i n g l i ; in Zwingli in vierderlei perspectief, U t r e c h t 1984. 37. B u c e r , A.w. 98. 38. B u c e r , A.w. 90. 39. Karl K o c h , A.w. 54. 40. B u c e r , A.w. 95. 41. J . W . v a n d e n B o s c h , De ontwikkelingvan Bucer'spraedestinatiegedachten vóór het optreden van Calvijn, H a r d e r w i j k 1922; W . v a n 't S p i j k e r , Prädestination bei Bucer und Calvijn, in A.w. 42. Vgl. W. v a n 't S p i j k e r , De d o o p b i j Z w i n g l i , B u l l i n g e r e n B u c e r , in A.w. 43. B u c e r , A.w. 98. 44. B u c e r , A.w. 144 vv. 45. B u c e r , A.w. 142,151,152. 46. B u c e r , A.w. 144. 47. B u c e r , A.w. 154vv. 48. B u c e r , A.w. 157vv. 49. W . v a n 't S p i j k e r , De ambten 160. 50. B u c e r , A.w. 180. 51. Bucer, A.w. 206vv. 52. Zie W . v a n 't S p i j k e r , Goddelijk recht en kerkelijke orde bij Martin Bucer,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 44 Pagina's

Een pastorale gemeente - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 44 Pagina's

PDF Bekijken