Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 45

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 45

1. Het Levenswerk Zwingli. - Het Zwitsers 'Eedgenootschap' ..2. Huldrych Zwingli's Getuigenis over Christus. - Zwingli's hervormingswerk - De Godheid - Avondmaal - Kerk en staat..3. De draagwijdte van Zwingli’s Reformatie. - De betekenis van Bern voor de Zwitserse Reformatie - Bern en Genève: Farel en Calvijn..4. Zwingli's invloed in Nederland. .

4 minuten leestijd

L I J S T VAN AFKORTINGEN Z: H u l d r y c h Zwinglis sämtliche Werke hrsg. v. E. Egli, G. Finsier U.A., C o r p u s R e f o r m a t o r u m (C R) Vol. LXXXVIII - Cl (Bd I - XIV tot 1985 verschenen) S: H u l d r y c h Zwinglis Werke. Erste vollständige Ausgabe d u r c h Melchior Schuler u n d Joh. Schulthess. 11 Bde, Zürich 1828-1842.. H: Zwingli H a u p t s c h r i f t e n , bearb. von F. Blanke. O. Farner, R. Pfister. Zürich 1940-48, 8 Bde. Künzli: H u l d r y c h Zwingli: Auswahl seiner Schriften. H g . v. E d w i n Künzli. T V Z 1962. Bull. 1 II III: H e i n r i c h Bullingei, 'Reformationsgeschichte'. Nach dem Autog r a p h o n , hg. v. J.J. H ö t t i n g e r u n d H . H . Vögeli; 3 Bde. Frauenfeld 18381840. H Z n S: Gottfried W. Locher, ' H u l d r y c h Zwingli in neuer Sicht', Stuttgart Zürich 1969. G W L: Zwinglische Ref. . .: Gottfried W. Locher, Die Zwinglische R e f o r m a t i o n im R a h m e n der europäischen Kirchengeschichte, Göttingen 1979.

AANTEKENINGEN A Het levenswerk van de reformator Ulrich Zwingli 1. Z I 171, 4. 2. Zwingli: Eine göttliche V e r m a h n u n g . . . Z I 155-158; H VII 1-30 Ernstliche V e r m a h n u n g . . . Z i l l 97-113: H VII 105-122. 3. G.W. Locher, Zwinglische Ref., 51ff: Schweizerischer H u m a n i s m u s . 4. Via a n t i q u a , 'de oude weg', h o o f d r i c h t i n g in de middeleeuwse scholastiek van T h o m a s van A q u i n o e.a., in tegenstelling tot via moderna, 'de nieuwe weg', van Occam, waardoor Luther beïnvloed werd. H.A. O b e r m a n : Werden u n d W e r t u n g der Reformation. T ü b i n g e n 1977. 5. G.W. Locher: 'Grundzüge der T h e o l o g i e Zwingiis im Vergleich mit derjenigen Luthers u n d Calvins'. HZnS 173 274. 6. Z V I I 113, 161; H VII 122. 7. Z I I 458-525: H VII 31-103. 8. HZnS (aanl. 5) 249-251; 266f; Z III 23, 25ff. 9. Z I 185, 15ff; H VII 26. 10. 'In gevaar en tegenspoed is er niets dat meer steun geeft dan Gods Woord en anderzijds niets dat meer in verzoeking brengt dan het woord van de hebzucht (Geytzwort): want dat is alleen uit o p eigen belang en laat daarvoor alles te gronde gaan.' Z V 425, 3-6 (1526 volgens Esslingen). 11. Z I I 4771: H VII 42. 12. Z XIV 527, 19; S IV 58f. 13. Z XIV 419, 18ff. 14. Z XIV 424, 20ff 15. Art. 42 van de 67 artikelen der eerste disputatie 1523; Z I 463, 8[; H III 8. 16. Z II 451, 9f: H IV 261 f. 17. S V I / I 209-269 (volgens J o b 5: 17 Vuig.). 18. Z III 432ff; H VII 191-193. 19. Z III 430, 12ff; H VII 189. 20. Z V I II 753ff (Inleiding tot Fidei Ratio). 21. ZI: CR LXXXVIII II S 56-58. aangehaald volgens Dr. G. Oorthuys, Kruisp u n t e n o p den weg der Kerk, Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge', Wageningen 1935, ib. p. 77 aant. 1.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken