Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kuyper Hoedemaker en de Doleantie - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kuyper Hoedemaker en de Doleantie - pagina 9

1. De jonge Kuyper. - Beesd - Utrecht - Amsterdam...2. Doleantie..Proponentsformule en attestenkwestie - het 'Tractaat'...3. Kuyper en Hoedemaker. - 1886: van schorsing naar Doleantie - Hoedemakers positiebepaling...

7 minuten leestijd

H O O F D S T U K I: DE J O N G E K U Y P E R K u y p e r w a s een z o n d a g s k i n d . H i j werd o p z o n d a g 29 o k t o b e r 1837 te Maassluis, als o u d s t e zoon v a n ds J a n Frederik K u y p e r , p r e d i k a n t a l d a a r , geboren. J a n R o m e i n heeft in zijn 'Erflaters' de a a n d a c h t gevestigd o p K u y p e r s n i e t - N e d e r l a n d s e g r o o t o u d e r s . Zijn g r o o t m o e d e r van v a d e r s k a n t heette B o d i r i n , een Slavische n a a m . Z i j n g r o o t m o e d e r v a n m o e d e r s k a n t k w a m uit het L u i k s e ; zijn m o e d e r H e n r i ë t t e H u b e r was van Zwitserse afkomst. 1 1 R o m e i n wil d a a r niet te veel a a n d a c h t a a n s c h e n k e n . T o c h is het niet zonder betekenis. G e s l a c h t e n b e w a r e n tradities en d r a g e n die over a a n h u n nageslacht. In K u y p e r k w a m e n ze wel van heel verschillende kanten! Zijn vader g i n g van M a a s s l u i s n a a r M i d d e l b u r g en v a n d a a r in 1841 n a a r L e i d e n . D a a r liet in 1851 de toen a c h t t i e n j a r i g e B r a m zich i n s c h r i j v e n als s t u d e n t in de theologie, met een vader als p r e d i k a n t niet zo vreemd. K u y p e r o n t p o p t e zich vroeg als een b e k w a a m h i s t o r i c u s en t h e o l o o g . Dat b l i j k t uit zijn b e a n t w o o r d i n g van de p r i j s v r a a g , die de G r o n i n g e r t h e o l o g i s c h e faculteit h a d uitgeschreven over a Lasco, de Poolse r e f o r m a t o r . Bekend zijn de n a s p o r i n g e n die h i j d a a r v o o r deed. Zijn i n z e n d i n g werd met g o u d b e k r o o n d . De j o n g e Kuyper s t o n d o n d e r invloed van de m o d e r n e theologie die in de j a r e n v i j f t i g en zestig te L e i d e n bloeide. M a n n e n als J . H . Scholten, A. K u e n e n en L . W . E . R a u w e n h o f f w a r e n zijn leermeesters. T o c h voldeed de m o d e r n e t h e o l o g i e h e m niet. K u y p e r heeft o n s zelf over zijn o v e r g a n g tot de o r t h o d o x i e u i t v o e r i g en o p e n h a r t i g ingelicht. Zowel in zijn ' C o n f i d e n t i e ' als in een brief a a n G r o e n v a n Prinsterer beschreef h i j zijn i n n e r l i j k e crisis. H e t is o p m e r kelijk h o e Kuyper enige m a l e n in zijn leven o p een k e e r p u n t heeft gestaan: de eerste m a a l in zijn s t u d e n t e n t i j d en o p n i e u w in de j a r e n 1875/76. Over de crisis in zijn s t u d e n t e n t i j d schreef h i j G r o e n een uitvoerige brief o p 6 a p r i l 1867. 'Een hersenziekte, d o o r o v e r s p a n n e n studie veroorzaakt, voltooide m i j n isolement van den L e i d s c h e n geest', berichtte h i j G r o e n . 'Alle d e n k e n w a s m e o n m o g e l i j k , en een j a a r l a n g moest ik o p reis', 'de k n a k die m i j n hersens o n t v a n g e n h a d d e n , o p e n d e n m i j n hart voor gevoelens van o n t v a n k e l i j k h e i d - ik b e g o n die w o o r d e n te verstaan, die ik n o o i t h a d begrepen, van o o t m o e d , b e r o u w en genade'. Wie zijn uitleg van de Heidelbergse C a t e c h i s m u s , E Voto, bestudeert, weet h o e d i e p die ' w o o r d e n ' o p zijn leven i n g r e p e n . Het lezen van The Heir of Redcliffe, een werk van Miss Y o u n g e , schreef h i j G r o e n verder, deed eindelijk 'tot beslissing voor m i j n

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 100 Pagina's

Kuyper Hoedemaker en de Doleantie - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 100 Pagina's

PDF Bekijken