Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 46

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 46

1. Het Levenswerk Zwingli. - Het Zwitsers 'Eedgenootschap' ..2. Huldrych Zwingli's Getuigenis over Christus. - Zwingli's hervormingswerk - De Godheid - Avondmaal - Kerk en staat..3. De draagwijdte van Zwingli’s Reformatie. - De betekenis van Bern voor de Zwitserse Reformatie - Bern en Genève: Farel en Calvijn..4. Zwingli's invloed in Nederland. .

5 minuten leestijd

B Huldrych Zwingli's getuigenis over Christus * In deze v o o r d r a c h t beperk ik m i j tot het a a n g e g e v e n t h e m a : h e t g e t u i g e n i s over C h r i s t u s . Z w i n g l i ' s t h e o l o g i s c h e c h i i s l o l o g i e (met 'alloiosis' en het 'extra C a l v i n i s t i c u m ' ) h o o p ik in het vervolg o p m i j n ' T h e o l o g i e Z w i n g l i s ' (Bd I 1952) te b e h a n d e l e n . I Zie art. A, 1. p. 2. G e c i t e e r d v o l g e n s O s k a r F a r n e r : ' G o t t ist Meister', ' Z w i n g l i - W o r t e f ü r unsere Zeit . Z ü r i c h 1940, S. 7; / o n d e r o p g a v e van b r o n n e n . O n t l e e n d a a n heden n o g niet in d r u k verschenen m a n u s c r i p t e n ' (p. 59). 3. Zie art. A, 1 p. 4. Z V 425, Sff. 5. Zie art. III. III. 6. J o h a n n e s Kesslei. S a b b a t a , hg. von E. Egli u. R. S c h o c h , 1902, p. 90. 39. 7. B.v. / i j n w o r s t e l i n g m e l d e bede u i l het O n z e V a d e r : ' z o a l s o o k w i j vergeven . Z II 225; H III 2961; zie d a a r o v e r : G o t t f r i e d W . L o c h e i : ' Z w i n g l i - C h a r a k t e r u n d G e s t a l t in: M a r t i n G r e s c h a t ( H g ) : ' G e s t a l t e n der K i r c h e n g e s c h i c h t e ' . Bd. 5, 1981, S. 193-200. 8. Z III 911; H 10, 281. 9. M a t t h . I I : 28. 10. Z I 458; H 3, 3f - N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g in: G . O o r t h u y s : ' K r u i s p u n t e n . etc. a.w., blz. 12. 11. U l i de u i t l e g v a n het 5e a r t i k e l Z II 38f; H 3, 42ff: vgl. O o r t h u y s a.w. blz. 54, e.v. die een deel van hel citaat v e r t a a l d weergeeft. 12. Z o n d a g V en VI. 13. H Z n S 200f, 207. 14. Ibid 82ff, 90, 94; Z I 440, II etc. 15. Art. 16: 'In hel evangelie leert m e n . d a l m e n s e n l e r i n g en i n z e t t i n g e n tot d e z a l i g h e i d n i e l n u t zijn' Z I 459; H III 5; O o r t h u y s , a.w. blz. 13. 16. M a t t h . 28: 18; Jes. 42: 8; S VI 67. 17. B.v. Z. III 688f(; Z II 479ff. 18. B.v : ' C h r i s t e n zijn is niet b a b b e l e n over C h r i s t u s m a a r leven zoals H i j heeft geleefd.' Z III 407. 19. Z I 384. 20. Z I 369. 21. Z I 373I. 22. U i t v o e r i g e r in H Z n S 257fl. 23. H e b r . 9: 12; 10: 10-14. 24. Z I 460, II 111 (art. 18). 25. Z IV 512-518. 26. Zie E x o d . 12: 11 over het o f f e r l a m : 'een P a s c h a v o o r den Heer " i s " het": Z IV 483. 27. Z III 2271; 346-349; 807; IV 902 etc. 28. S IV 38f. 29. Kesslers S a b b a t a , a.w. S. 355. 30. Z XIV 424. 31. S IV 60. 32. S V I / I 88: S IV 581. 33. H Z n S S. 249. 34. H e b r . 13: 8. 35. Z X 165. 36. Z XIII 347: S IV 49. G o t t f r i e d W. L o c h e i : 'Zwinglis T h e o l o g i e . Bd I, 1952. S. 39-42.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Zwingli; Zijn situatie, zijn reformatorische theologie en beleid, zijn invloed - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken