Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het verval van de verzorgingsstaat; Deel 2 - een perspectief - pagina 46

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het verval van de verzorgingsstaat; Deel 2 - een perspectief - pagina 46

1. Inleidende opmerkingen - Albeda's pleidooi voor Neocorporatisme..2. Bijbelse gegevens..Strafwetten in het Oude Testament - Zorg voor de armen en hulpelozen: sociale wetgeving..Recht op barmhartigheid - Romeinen 13 en andere teksten - De beschouwingen van H.J. van Zuthem over gezag..3. De verantwoordelijkheid van de staat jegens de burgers en omgekeerd..Strafrecht als handhaven van het recht - Barmhartigheid als plicht en recht..4. De toekomst van de verzorgingsstaat: een versoberingsstaat..Sociale grondrechten - Neocorporatisme - Zorgzame samenleving als alternatief..

6 minuten leestijd

oneren i n een postchristelijke samenleving niet meer. I n elk geval heel anders en veel m i n d e r d a n vroeger. Zou het k u n n e n zijn dat de kerk hier een voortrekkersfunctie gaat vervullen? Als zij iets van gemeenschap weet te creëren en verbanden weet te stichten, zou dat mogelijkerwijs o p de samenleving k u n n e n overslaan! Het gaat er niet o m een p r o g r a m m a o p te stellen. Ik wil alleen attenderen o p de mogelijkheid. De kerk moet een voorbeeld geven van praktisch dienstbetoon. Hier kan het diakonaat laten zien wat het waard is. Het k a n laten zien hoe Christus Zijn gemeente heeft geleerd zich met de zorg voor de medemens te belasten. De gemeente moet gemobiliseerd worden o m zorg te betonen, b i n n e n haar eigen grenzen, maar ook daarbuiten. De verzorgingsstaat is voor de gemeente een verzoeking geweest o m haar diakonale taak te verwaarlozen! De versobering van de staat stelt de gemeente voor een grootse opdracht. Zij zal van fouten die i n het verleden zijn gemaakt, moeten leren. Een nieuw elan van verantwoordelijkheid en dienstbetoon, van h u l p v a a r d i g h e i d en dienstbereidheid, moge de gemeente doordringen. O o k hierin is heroriëntatie n o d i g ! NOTEN 1

I n m i j n 'Wel

en evangelie',

93v., b e n ik d i e p e r i n g e g a a n o p d i l d o o r

Calvijn

gehanteerde onderscheid. 2

J. D o u m a ,

1984, geeft d e v o o r k e u r e r a a n te s p r e k e n v a n a u t o r i t e i t i n

eigen

k r i n g , 149. I k g e b r u i k n o g a l eens de term 'salus p u b l i c a ' . H i j geeft d u i d e l i j k a a n d a t h e t g a a t o m het p u b l i e k e v a n h e t a l g e m e e n w e l z i j n . B i j a l g e m e e n b e l a n g d e n k t m e n g e m a k k e l i j k a a n de o p t e l s o m v a n a l l e r b e l a n g . 4

M e n v e r g e l i j k e h e t b e t o o g v a n A l a n S t o r k e y over ' L i m i t a t i o n s o n the activities

of t h e State', 309v. 5

T e r e c h t verwijst J . D o u m a , 1985, 187, n a a r A . C . Z i j d e r v e l d . I k geef h i e r letterlijk

d i e n s c i t a a t , 1983, 200: ' V a n een vloer v o o r sociale zekerheid t r a n s f o r m e e r d e d e verzorgingsstaat i n een p l a f o n d v a n aspiraties v o o r w e l z i j n e n g e l u k ; een p l a f o n d d a t v o o r a l l e n g e l i j k m o e s t z i j n , o n a f h a n k e l i j k v a n c a p a c i t e i t e n e n inzet, e n d a t o o k steeds h o g e r k w a m te l i g g e n , n i e t i n het m i n s t o m d a t o n m o g e l i j k k o n w o r d e n vastgesteld w a t w e l z i j n e n g e l u k precies z i j n ' . 6

H i e r zij h e r i n n e r d a a n de rede d i e p r o f . E . S c h u u r m a n heeft g e h o u d e n i n de

Eerste K a m e r b i j verzorgingsstaat

de a l g e m e n e naar

sociale

beschouwingen

rechtsstaat';

als

in

1986, o n d e r

brochure

de titel

uitgegeven

'Van

door

het

p a r t i j b u r e a u v a n de R . P . F . D e s t r e k k i n g v a n m i j n b e t o o g e n v a n deze b r o c h u r e is dezelfde. S c h u u r m a n w i j s t terecht o p het g e v a a r v a n een sociaal

convenant.

D e r o e p i n g v a n de o v e r h e i d is een a n d e r e d a n d i e v a n de werkgevers e n

de

werknemers! 7

N a d a t de tekst v a n deze b r o c h u r e w a s geschreven, kreeg ik o n d e r o g e n

n u m m e r v a n Chr. samenleving.

Dem.

Verkenningen

het

7 / 8 / 8 7 , d a t g e w i j d is a a n de z o r g z a m e

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1987

Reformatorische stemmen | 53 Pagina's

Het verval van de verzorgingsstaat; Deel 2 - een perspectief - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1987

Reformatorische stemmen | 53 Pagina's

PDF Bekijken