Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 161

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 161

1. Christelijk belijden in en met het oog op onze tijd: een moeilijke en een blijde taak! - ds. D.H. Borgers...2. De val van Antwerpen (1585), Marnix van Sint Aldegonde en de nieuwere geschiedschrijving - dr. R.H. Bremmer...3. Om de waarheid van het Evangelie. Galaten 2:11-14 in de uitleg van Luther en Calvijn - dr. A. Noordegraaf...4. Calvijn over de vervulling van de oudtestamentische beloften - drs. K. Exalto...5. De kinderdoop bij Calvijn - ds. D. Rietdijk...6. Ethiek bij Calvijn - prof. dr. W.H. Velema...

4 minuten leestijd

evangelie kent echter geen w e r k s t u k k e n , m a a r vruchten. D e vrucht van de Geest ( G a l a t e n 5:22) staat tegenover de werken van het vlees. D e a n a b a p tisten wilden bruid van Christus zijn sine macula aut ruga (zonder vlek of rimpel). Vanzelf k u n n e n we d a a r i n wel een verzet w a a r n e m e n tegen de verwaterde volkskerk, w a n t de kerk die uit de late Middeleeuwen k w a m , b o o d geen verheffend schouwspel, m a a r de anabaptisten sloegen niet de weg in van het evangelie, m a a r van de mens die in eigen kracht, met een individualistische mystiek, de wet wil vervullen. 12 ) D a t individualisme heeft geen zicht o p organische v e r b a n d e n , zeker d u s o o k niet o p het v e r b o n d van G o d en het e r f g e n a a m zijn van dat verbond. H e t individualisme roept o m een persoonlijke beslissing. D e mens is aan het werk, m a a r o o k a a n het w o o r d . V a n d a a r o o k h u n verdediging van de volwass e n d o o p , o m d a t het o m de geloofsprestatie van de mens gaat. Zij h a d d e n geen waardering voor d e k i n d e r d o o p , die juist tot u i t d r u k k i n g brengt, dat G o d s genade aan o n s geloof v o o r a f g a a t en dat draagt. 13 ) A n d e r e p u n t e n van het a n a b a p t i s m e zouden te noemen zijn, zoals het verbieden van de eed, het zicht o p d e t a a k van de overheid, h u n revolutionaire t o e k o m s t v e r w a c h t i n g en dergelijke dingen meer. Dit alles staat niet los van h u n doopvisie, m a a r het zou te ver voeren o m in het kader van dit h o o f d s t u k d a a r o p in te gaan. H e t moet duidelijk zijn, dat we hier niet te m a k e n hebben met een andere modaliteit van de Reformatie, doch met een geheel andere religieuze beweging. Uitspattingen in polygamie, oosterse weelde en wrede tyrannie waren de uiterste gevolgen van dit niet aan de Schrift ontleende denken. W i j moeten het a n a b a p t i s m e niet verwarren met de veel gematigder dopersen, in ons land de volgelingen van M e n n o Simons, die weliswaar niet het spoor van de Reformatie volgden, m a a r in een stille werkzame levenswandel en vooral met strenge tucht hun plaats in de samenleving innamen. 14 ) Die strenge tucht zou wel eens een o o r z a a k kunnen zijn geweest voor het snel verminderen van het aantal gemeenten en van het ledental binnen de gemeenten. Wij kennen bovendien de baptisten uit de engels sprekende landen, waarin dienaren van het W o o r d hebben gewerkt, van wie de namen nog met ere worden genoemd en zelfs geprezen tot o p de huidige dag toe, van sommigen zeer terecht, van anderen misschien wat minder juist, m a a r in elk geval hebben deze groepen niets te maken met het a n a b a p t i s m e uit de zestiende eeuw. Die o u d e doperse beweging is verdwenen, m a a r het baptisme is er in grote veelvormigheid. O o k in de Oostbloklanden, en met n a m e in de Sowjetunie, waar de zgn. niet-geregistreerde baptisten veel moeten lijden o m de belijdenis van de n a a m van de Heere Jezus Christus. Bekende engelse baptisten uit vroeger eeuwen zijn o.a. J o h n Bunyan, Charles H a d d o n Spurgeon, Phlipot en veel anderen meer. Een bonte

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 161

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

PDF Bekijken