Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 224

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 224

1. Christelijk belijden in en met het oog op onze tijd: een moeilijke en een blijde taak! - ds. D.H. Borgers...2. De val van Antwerpen (1585), Marnix van Sint Aldegonde en de nieuwere geschiedschrijving - dr. R.H. Bremmer...3. Om de waarheid van het Evangelie. Galaten 2:11-14 in de uitleg van Luther en Calvijn - dr. A. Noordegraaf...4. Calvijn over de vervulling van de oudtestamentische beloften - drs. K. Exalto...5. De kinderdoop bij Calvijn - ds. D. Rietdijk...6. Ethiek bij Calvijn - prof. dr. W.H. Velema...

11 minuten leestijd

32)

33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41)

Christi verpflichtet uns also noch m e h r als G o t t e s S c h ö p f e r m a c h t , met verwijzing naar C.O.. 24, 211 en 45, 49; 50, 67. W . van 't S p i j k e r m o d i f i c e e r t d e z e m o e i t e d o o r te zeggen d a t C a l v i j n d e m e n s a l t i j d ziet s t a a n v o o r G o d s a a n g e z i c h t ' I n dit licht w o r d t het d u i d e l i j k d a t C a l v i j n s s p r e k e n o v e r d e k e n n i s v a n G o d a l t i j d iets v o o r l o p i g s h e e f t ' , d.w., 17. M e n zie H a r k n e s s , a . w . , 7 4 - 7 7 ; G ö h l e r , a . n \ . 1 2 0 - 1 2 3 ; K o l f h a u s , a . » . . 4 9 5 - 5 1 0 ; W a l l a c e , a.w.. 197-202, 214; V a n W i j k , d.w., 1984. 2. Institutie III, 23, 12 ( 0 . 5 . IV, 406). V a n W i j k , a.w.. 1984, 2 en K o l f h a u s , a . w . 510 ( m e t v e r w i j z i n g n a a r C.O. 3 7 , 9 7 ) . V o o r E. D o u m e r g u e zie m e n zijn J. Calvin, L a u s a n n e 1910, IV, 283. Institutie II, 6 , 1 ( 0 . 5 . III, 320). Institutie II, 16, 4 ( O . S . III, 485) en v o o r a l II, 1 6 , 1 9 ( 0 . 5 . 111,507 v . ) e n II, 1 7 , 2 ( 0 . 5 . III, 510). Institutie III, 3, 1 ( 0 . 5 . IV, 55). Institutie t.a.p. K o l f h a u s , a.w., 483 en V a n W i j k , a.w., 1984, 3. L o b s t e i n , a.w., 16-27 n o e m t d e v e r k i e z i n g d e o b j e c t i e v e g r o n d v a n het n i e u w e leven. H o o f d s t u k 9 en 10 v a n b o e k III v o o r 11. Zie h i e r b i j m i j n : Geroepen tot heilig leven. K a m p e n 1988 2 , 55-64. M e n zie o o k E. Kocsis, D i e H e i l i g u n g des L e b e n s n a c h C a l v i n s I n s t i t u t i o v o m J a h r e 1536, in: Calvinus Servus Christi. D i e R e f e r a t e d e s I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e s s e s f ü r C a l v i n f o r s c h u n g v o m 25. b i s 28. A u g u s t 1986 in D e b r e c e n , h r g . v o n W . H . N e u s e r , B u d a p e s t 1 9 8 8 , 2 3 - 3 4 . M e n zie o o k het a r t i k e l v a n W . v a n 't S p i j k e r , D i e L e h r e v o m H e i l i g e n Geist bei Bucer u n d C a l v i n , in het zojuist g e n o e m d e w e r k , 73-106, m e t n a m e 96-102, en I d e m , E x t r a n o s en In n o b i s , in: Theologia Reformata, 31 (1988), 271 -291. M e n zie o o k d e p a r a g r a a f over P n e u m a t o l o g i e in het a r t i k e l v a n W . N i j e n h u i s , C a l v i n , in: TRE 7, B e r l i n - N e w Y o r k 1981, 583.

4 2 ) Institutie III, 2 , 8 ( 0 . 5 . IV, 18). 4 3 ) H a r k n e s s , a.w., T h e place of C h r i s t in C a l v i n ' s s c h e m e of t h i n g s is biological r a t h e r t h e n p e r s o n a l a n d e t h i c a l , ' 72. 4 4 ) C i t a a t uit c o m m e n t a a r o p 6:2 ' H e t is i m m e r s z e k e r , d a t d e g e n e , die z o n d i g t , in d e z o n d e leeft; wij e c h t e r zijn d o o r d e g e n a d e v a n C h r i s t u s d e r z o n d e g e s t o r v e n en d a a r o m is het o n j u i s t , d a t zij a a n d e z o n d e , die zij vernietigt, k r a c h t z o u v e r l e n e n . H e t s t a a t i m m e r s zo, dat de gelovigen n i m m e r met G o d verzoend w o r d e n zonder de gave der wedergeboorte; j a wij w o r d e n t o t het e i n d e g e r e c h t v a a r d i g d , o p d a t wij d a a r n a d o o r d e reinheid v a n het leven G o d zullen d i e n e n . E n o o k C h r i s t u s wast o n s niet a n d e r s m e t Z i j n b l o e d , n o c h stemt G o d d o o r Z i j n v e r z o e n i n g t e g e n o v e r o n s g e n a d i g , d a n w a n n e e r H i j o n s t o t d e e l g e n o t e n m a a k t v a n Z i j n G e e s t , die o n s v e r n i e u w t tot een heilig leven', C.O. 4 9 , 1 0 4 . W i j g e b r u i k e n Corpus Reformatorum ed. G . B a u m , E. C u n i t z , E. R e u s s , B r u n s v i g a e 1892. W i j h e b b e n d e n u m m e r i n g van C a l v i j n s w e r k e n a a n g e h o u d e n . V o o r d e e e n h e i d v a n het werk v a n C h r i s t u s en v a n d e G e e s t zie m e n v o o r a l Institutie III, 19, 1 ( 0 . 5 . IV, 282) en I I I . 16, 1 ( 0 . 5 . IV, 248). V a n W i j k . a.w.. 1 9 8 4 , 5 , geeft het p r a c h t i g e c i t a a t van G ö h l e r , a . a r t . , 1937, 301. ' C h r i s t l i c h e s L e b e n ist d u r c h C h r i s t u s g e s c h a f f e n e s , a n C h r i s t u s g e b u n d e n e s , C h r i s t u s ü b e r g e g e b e n e s , C h r i s t u s u n t e r w o r f e n e s Leben". 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51)

C.O. 5, 34 ( p r e e k over D e u t . 5:12-14). O p R o m e i n e n 8:9 (in v e r t a l i n g v a n D . J . d e G r o o t ) (C.O. 49, 144). O p R o m e i n e n 8:9 ( C . O . 49, 144). O p I C o r i n t h i ë r s 6:11 (C.O. 49, 394). Zie m i j n a.w., 1988 2 , 35-37. J e r e m i a 31:35 (C.O. 38, 698), P s a l m 68:34 (C.O. 31, 635 v.). P s a l m 8:4 (C.O. 3 1 , 9 1 ) . Zie h i e r v o o r J . D o u m a en W . H . v.d. V e g t , Het gepredikte Woord. P r e k e n v a n J o h a n n e s C a l v i j n o v e r d e D e k a l o o g , F r a n e k e r z.j., IV, 79 en 91. 52) D o u m a , a.w.. 113, 119 en 123 (C.O. 2 6 , 3 1 3 . 3 1 7 , 3 2 1 ) . 53) O v e r het zesde g e b o d D o u m a , a.w., 127,138 (C.O. 2 6 , 3 2 2 , 3 3 2 ) . Zie o o k het c o m m e n t a a r o p R o m e i n e n 12:8 (C.O. 49, 240). 54) Institutie II, 7 , 1 ( 0 . 5 . III, 326 v ). M e n zie o o k K o l f h a u s , a.w.. 116; K r u s c h e . a . w . . 191

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 224

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

PDF Bekijken