Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 133

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 133

1. Christelijk belijden in en met het oog op onze tijd: een moeilijke en een blijde taak! - ds. D.H. Borgers...2. De val van Antwerpen (1585), Marnix van Sint Aldegonde en de nieuwere geschiedschrijving - dr. R.H. Bremmer...3. Om de waarheid van het Evangelie. Galaten 2:11-14 in de uitleg van Luther en Calvijn - dr. A. Noordegraaf...4. Calvijn over de vervulling van de oudtestamentische beloften - drs. K. Exalto...5. De kinderdoop bij Calvijn - ds. D. Rietdijk...6. Ethiek bij Calvijn - prof. dr. W.H. Velema...

4 minuten leestijd

N a t u u r l i j k heeft Calvijn hiermee niet willen o n t k e n n e n dat de R e f o r m a t i e in G e n è v e en elders zegenrijke vruchten had gedragen, m a a r hij zag tegelijk o o k het bederf van de wereld. D e R e f o r m a t i e was een herstel van de kerk, m a a r niet heel de wereld en o o k niet heel de christenheid werd er door veranderd. Bij J e s a j a 57:1 ' D e rechtvaardige k o m t o m , en er is n i e m a n d , die het ter h a r t e neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er i e m a n d o p let, d a t de rechtvaardige weggeraapt wordt v ó ó r het k w a a d ' gedenkt Calvijn de d o o d van L u t h e r . Hij was één van die rechtvaardigen die G o d w e g r a a p t e vóór de dag des kwaads. V o o r d a t er een zwaar oordeel over Duitsland k w a m , namelijk een wrede oorlog, n a m G o d L u t h e r uit het leven weg. 'Al j a r e n l a n g h a d hij dat (nl. het oordeel G o d s ) voorspeld, toen hij te velde t r o k tegen d e verachting van het Evangelie en tegen de zondige en losbandige zinnelust, die overal werd botgevierd. Meer d a n eens smeekte hij de H e e r e o m uit dit leven weggeroepen te worden en o m niet te hoeven zien die zware straffen, w a a r hij niet a a n k o n denken zonder met heel zijn ziel te huiveren. En dat heeft hij ook van de Heere gekregen. En zie, kort na zijn d o o d barstte plotseling en onverwachts d a t onheil los, w a a r d o o r Duitsland verschrikkelijk werd getroffen, toen men niets minder vreesde d a n d a t . ' Z o heeft Calvijn Luthers d o o d in verband gebracht met de gebrekkige d o o r w e r k i n g van de Reformatie in D u i t s l a n d . W a t J e s a j a eeuwenlang tevoren profeteerde, namelijk dat G o d de zijnen wegneemt vóór de dag des k w a a d s , dat heeft zich vervuld in de d o o d van Luther. Wij k o m e n nu tot de conclusie. D e geschiedenis van G o d s kerk ligt vóórgetekend in de geschiedenis van Israël, dat in die tijd G o d s kerk was. De situatie van d e kerk o n d e r het p a u s d o m was dezelfde als die van J u d a in de dagen van h a a r verval. M a a r zoals er toen telkens ' h e r v o r m i n g e n ' plaatsvonden, zo vond er ook in de zestiende eeuw een ' H e r v o r m i n g ' plaats. Een enkele keer gebruikt Calvijn het begrip reformatio Ecclesiae (hervorming van de kerk), veel vaker heeft hij het over een restitutio Ecclesiae of een instauratio Ecclesiae, dus: een herstel van de kerk. Calvijn voelde zich samen met de andere hervormers staan a a n de kant van Issaëls o u d e profeten. R o m e en de papisten stonden voor hem aan de andere kant. Calvijn streed n a a r eigen besef dezelfde strijd als deze o u d e profeten. H i j stuitte d a a r b i j op hetzelfde verzet en dezelfde o n d a n k b a a r h e i d w a a r o p o o k h u n werk stuitte. D e Heere was begonnen Zijn kerk te herstellen, m a a r de tegenwerking was groot. D e Reformatie gelukte het niet de hele wereld te verbeteren, zelfs onder de christenen bleven velen zondig en goddeloos leven. De R e f o r m a t i e was niet de uiteindelijke en definitieve Reformatie. Dé Reformatie, hét herstel van de kerk moet nog k o m e n . D a a r hield Calvijn het o o g o p gericht. De 'eindpaal' (een typisch

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 133

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

PDF Bekijken