Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 103

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 103

1. Christelijk belijden in en met het oog op onze tijd: een moeilijke en een blijde taak! - ds. D.H. Borgers...2. De val van Antwerpen (1585), Marnix van Sint Aldegonde en de nieuwere geschiedschrijving - dr. R.H. Bremmer...3. Om de waarheid van het Evangelie. Galaten 2:11-14 in de uitleg van Luther en Calvijn - dr. A. Noordegraaf...4. Calvijn over de vervulling van de oudtestamentische beloften - drs. K. Exalto...5. De kinderdoop bij Calvijn - ds. D. Rietdijk...6. Ethiek bij Calvijn - prof. dr. W.H. Velema...

4 minuten leestijd

m a k e n v o o r de zee, zo moet St. Petrus terugwijken voor onze H e r e G o d . ' O p geen enkele wijze bagatelliseert L u t h e r de handelwijze van Petrus. Petrus is een duidelijk bewijs, dat ook de heiligen, ook de apostelen, ook n a d a t zij de Heilige Geest o n t v a n g e n h e b b e n , k u n n e n dwalen en zondigen. Laten alle ellendigen en vertwijfelden d a a r u i t m o e d vatten. Laten de h o o g m o e d i g e n verschrikt worden. N o o i t is iemand zo diepgevallen of hij heeft niet k u n n e n o p s t a a n . M a a r o o k staat er n i e m a n d zo vast dat hij niet zou k u n n e n vallen. Is St. Petrus gevallen, zo kan ik ook ten val k o m e n , zegt L u t h e r , is hij weer o p g e s t a a n , zo k a n ik o o k o p s t a a n . Luthers c o m m e n t a a r o p deze p e r i c o o p bevat d u s niet alleen polemiek. H i e r is ook de p a s t o r a a n het w o o r d die de kleinmoedigen troost met het evangelie van de vergeving en ze o p w e k t tot schuldbelijdenis en gebed. M a a r juist o m d a t heel ons heil hangt a a n de genadige vergeving, verzet de h e r v o r m e r zich tegen allen die de gelovigen o p n i e u w o n d e r het j u k van d e wet willen brengen en de kerk binden a a n menselijke inzettingen. D e heiligheid van de kerk is Christus alleen! D a t Petrus de tafelgemeenschap met de heidenen verbrak, was m a a r geen bagatel of tactische m a n o e u v r e . H i e r o n y m u s heeft niet d o o r g e h a d , aldus L u t h e r , dat Petrus' h o u d i n g een verloochening van Christus, een verachten van Zijn bloed, ja een bespotting van de Geest is. H e t zou beter voor Petrus geweest zijn de vriendschap met zijn broeders, de mensen (te weten de J o d e n c h r i s t e n e n , A.N.) te verliezen d a n de vriendschap met G o d , Zijn Vader. W a n t w a a r men deze vriendschap kwijtraakt, d u u r t het niet lang of men verspeelt o o k de eerste. L u t h e r ziet d u s in de handelwijze van Petrus in Antiochië ook de eenheid van de gemeente, gefundeerd in het evangelie van de genade, o p het spel staan. H e t staat voor hem vast, dat Paulus - alleen! tegen Petrus, tegen B a r n a b a s , tegen de gehele gemeente - de waarheid van het evangelie, dat wil zeggen het rechte verstaan van het evangelie bewaard heeft. W a s dat niet gebeurd, d a n zou alles verloren geweest zijn. Z o kan het nog gebeuren, dat op een concilie een enkeling meer bereikt d a n een geheel concilie. In de kerk hebben noch apostelen, noch bisschoppen noch pausen het v o o r het zeggen, m a a r Christus alleen. D e kerk is gebonden aan de waarheid van het evangelie. Wie, zoals Petrus, deze waarheid weerstaat, brengt de gewetens opnieuw o n d e r het j u k van de wet. Luther ziet hetzelfde gebeuren in de kerk van zijn dagen. E n het was voor elke goede verstaander direct duidelijk wat hij bedoelde toen hij schreef, dat men Petrus en P a u l u s moet gehoorzamen niet vanwege h u n apostolische waardigheid, m a a r o m d a t en inzoverre als Christus d o o r hem spreekt. 'Nicht durch Amt. Person, O r d n u n g ist die Kirch Kirche, sondern einzig durch den sachlichen Inhalt ihrer Verkündigung, durch das Evangelium.' 41 )

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

Reformatorische Stemmen; Verleden en Heden - pagina 103

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1989

Reformatorische stemmen | 238 Pagina's

PDF Bekijken