Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 45

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 45

1. Bestaande beelden en nieuwe vragen...2. Een verdeelde volkskerk...3. Antithese en overeenstemming...4. Omwenteling...5. Berusting en aanvaarding...

3 minuten leestijd

45. 46. 47. 48. 49. 50.

51.

T o e b e s , Haagse hervormde historiën, 209-210. R B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam (Amsterdam 1974) IV, 304. T o e b e s , Haagse hervormde historiën, 206-207. Bergsma, For uwz lan, 12, 80, 92. Barger, Scharp, 88-89. Kn 20243 Lijkreden ter gelegenheid van het afsterven van... Johannes Barueth...voornaam Lid van het Oranje Genootschap. Door zijnen Ambtgenoot Petrus Hofstede ( R o t t e r d a m , D. H o f h a r t Willemsz, z.j.) 8, 10. W . W . M i j n h a r d t red., Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 (Utrecht 1983) 202-205.

52.

G . J . Nahuys, Inwijdings-rede over de nadelen van een verfijnd heidendom, onder de christenen van onzen tijd inkruipende, en de middelen daartegen ( L e i d e n - A m s t e r d a m 1781); O.VV. D u b o i s e n G . J . Schutte, 'Rede en gezuiverde Godsdienst. De Spectator 'De Denker' als spiegel van de c h r i s t e l i j k e Verl i c h t i n g ' , Radix 11 (1985) 14-221; Y. van Hamelsveld, De Bijbel verdedigd (Amsterdam 1783-1788, 8 dln).

53.

Kn. 22475 B. Bosch, Redevoering, over het werk der Godlijke Voorzienigheid, in Nêerlands gezegende staatsomwenteling zigtbaar, eene stof van gejuich en lofzangen voor alle Bataven (Amsterdam 1795). J . B a r u e t h , Vier letterkundige brieven ter verdediging van de leer en de leeraars der gereformerde kerk tegen de heimelijke aanslagen in de schriften van den Denker (1770); De Denker, no. 418. D u b o i s en Schutte, 'Rede en gezuiverde Godsdienst', 19-20. Evenhuis. Amsterdam, IV 304; P . J . Buynsters, Hieronymus van Alphen (17461803) (Assen 1973) 227. J . D . van der C a p e l l e n tot den Pol verwierp de predestinatie: M. Evers, 'Angelsaksische inspiratiebronnen voor de patriotse denkbeelden van J o a n Derk van der C a p e l l e n ' , Van der Zee, De Nederlandsche Revolutie? 216-217; de Patriotten h a n g e n het R e m o n s t r a n t i s m e aan: De Politieke Kruyer, nr. 478 (1787) 94.

54.

55. 56. 57.

58. 59.

60. 61. 62.

63. 64.

65. 66.

L . de G o u , ed., Het Plan van Constitutie van 1796 ('s-Gravenhage 1975) 428. J o h a n n e s Brill, De treurende maar opgebeurde Patriot werkende aan de behoudenis van zijn vaderland: voorgesteld in twee leerredenen op den biddach 1788 ('s-Gravenhage: H. Backhuizen 1788) 18. Brill, Treurende Patriot, 27, 28. G . J . Schutte, Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De Banne} Graft 1770-1810 (Franeker 1989), hoofdstuk V. Van de Sande, 'Argwaan en overtuiging'; zie o o k de algemene i n s t e m m i n g met de anticlericale maatregelen in F r a n k r i j k : J . W . Berkelbach van der Sprenkel, 'De Franse revolutie en de c o n t e m p o r a i n e Hollandse couranten' De Gids 103 (1939)332. Zie Schutte, Een Hollandse dorpssamenleving. Zie over Barueth en zijn De Advocaet der Vaderlandsche Kerk (1771, 1772) J . Hartog, 'De laatste dagen der heerschende kerk', Uit de dagen der Patriotten (Amsterdam z.j.) 106-140; Schutte, ' W i l l e m van O r a n j e ' , 74-76; Van de Sande, 'Argwaan en overtuiging', 114. P. Hofstede, Apologie tegen de lasterende Nieuwspapieren (Rotterdam 1785) I, 229 vgl. Barger, Scharp. 14-19, 112; een ander voorbeeld van een duidelijk contrarevolutionair gezinde predikant met o p m e r k e l i j k e waardering voor de Hernhutters was de Utrechtse ds. G . M a s m a n : A. de G r o o t , 'Tussen geloof en revolutie: de Utrechtse coetus in de jaren 1797 en 1798', C.C. de B r u i n , red., Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen aangeboden aan W.F. Dankbaar

Dit artikel werd u aangeboden door: Willem de Zwijgerstichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1991

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1991

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken