Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 47

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 47

1. Bestaande beelden en nieuwe vragen...2. Een verdeelde volkskerk...3. Antithese en overeenstemming...4. Omwenteling...5. Berusting en aanvaarding...

3 minuten leestijd

87.

C.D. G o u d a p p e l , 'De Gereformeerde Staatskerk', De stad Delft, cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813 (Delft 1982) 76-78. Zie de Delftse kerkeraad inzake ds. H. A. van Marle: C.D. G o u d a p p e l , 'Kerk in de patriottentijd', De Reformatie 64 (1988) 149. 89. Evenhuis, Amsterdam, IV 316-317. 90. Ibidem, IV 323. 91. A.M. den Boer,' De afzetting van Ds. Kumsius uit Nieuwerkerk aan den IJssel', De Hoeksteen 3 (1974) 3-8. 92. Van der Laarse, Bevoogding en bevinding, 80. 93. G o u d a p p e l , 'Gereformeerde staatskerk', 77. 94. Schutte, Hollandse dorpssamenleving, H f k VI.6. 95. N o g afgezien van de beslaglegging o p de bezittingen van naar het b u i t e n l a n d gevluchte personen (een voorbeeld: R.A.D. R e n t i n g , 'Orangisten en Orangisme te Rotterdam na de Bataafse o m w e n t e l i n g ' Rotterdams Jaarboekje 1964, 275-277) en de voorstellen tot financiële bestraffing van voormalige regenten: R.L. Bouwens, Aan zijne committenten (Amsterdam 1797 ). 96. Streekarchief Hilversum: Oud-Archief Hilversum 4, juli 1795. 97. W.J. Goslinga, De rechten van den mensch en burger ('s-Gravenhage 1936) 175, vgl. 86-97. 98. Schutte, Hollandse dorpssamenleving, hfk VI. 99. Kn. 22981 Deductie van Jan Scharp, predikant te Rotterdam... aangaande deszelfs politieke remotie (Rotterdam 1797) 15. 100. Kn. 22981, 17. 101. Kn. 22981, 19. 102. Evenhuis, Amsterdam, IV 341 n o e m t n o g drie Haarlemse, een U t r e c h t s e e n e e n Leidse predikant die de eed weigerden; daarnaast n o e m t hij alleen in Amsterdam al 36 andere weigerachtige personen (ouderlingen, krankbezoekers, kosters, catechiseermeesters etc.): IV 390-341. Ook de predikant van Mijdrecht Ds. C.J. Duytsch weigerde de eed en werd afgezet. 103. Die tegenstrijdigheid werd genoemd in Kn. 22979 Brieven van Christianus Sincerus, waar in gevonden wordt: eene volledige en nauwkeurige opgaaf van alle de stukken, relatief tot de suspensie en dimissie der Amsterdamsche Hervormde Predicanten (Leiden 1797), 57; Kn. 20243,5; Kn. 21337, 15. 104. Vanuit R. werden aan Bilderdijk 'op 25 Maart 1795, juist een half uur voor m i j n verlaten van 's-Gravenhage', vragen betreffende de eed 'vanwege eenige welmeenende Christenen' voorgelegd, die hij beantwoordde met zijn eigen rekest tegen de eed: Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk in Maart 1795 (1821) 43-52 (ook in J. Bosch e.a. ed., Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling (Utrecht 1988) 454-458); gezien de overeenkomst met gegevens uit Kn. 22981 neem ik aan dat een en ander zo niet van de Rotterdamse kerkeraad afkomstig, dan toch daaraan bekend is geweest. 105. Kn. 22981; zie ook Historisch bericht van het voorgevallene in de zaak der politieke remotie van den predikant J. Scharp (Rotterdam 1798); vergelijk nt. 115. 106. Evenhuis, Amsterdam, IV 333-338. Scharp, Historisch bericht, 17 meldt dat 8338 personen te Rotterdam rekesten tegen zijn remotie tekenden. 107. Goslinga, Rechten, 88. 108. Goslinga, Rechten, 173-175. 109. Kn. 22814 Bedenkingen over het gebruik van mantel en bef bij de openbaare Godsdientoeffeningen der Hervormden in Nederland. Voorgedraagen door Alethophilus (Rotterdam 1796) 6. 110. Kn. 22749, E. Kist, Aanmerkingen over de stelling van den Heidelbergsche 88.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1991

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1991

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken