Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 46

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 46

1. Bestaande beelden en nieuwe vragen...2. Een verdeelde volkskerk...3. Antithese en overeenstemming...4. Omwenteling...5. Berusting en aanvaarding...

3 minuten leestijd

67. 68. 69.

70.

71.

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

(Amsterdam 1977, 151-179) 157. In Graft-Noordeind maakte de gereformeerde gemeente in 1767 wegens verbouwingswerkzaamheden aan eigen kerkgebouw enige m a a n d e n gebruik van dat der Doopsgezinden; de plaatselijke predikant bedankte hen daarvoor vanaf de kansel met de wens 'dat wij alle mogen komen tot de enigheit des geloofs': Schutte, Hollandse dorpssamenleving, 119. Kuypers, Neerlands licht, nt. 32. Hofstede, Apologie, I 224. J.Barueth, Hollands en Zeelands Jubeljaar (Dordrecht 1772), aangehaald in G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht. Eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk, sedert het jaar 1572 (Utrecht 1845) II 422. G. Groenhuis, 'Calvinism and national consciousness: the Dutch Republic as the New Israël', A.C. Duke a n d C.A. T a m s e eds., Church and State since the Reformation (Britain and the Netherlands VII; T h e H a g u e 1981) 118-133; C. H u i s m a n , Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw (Dordrecht 1983); S. Schama, The Embarrassment of Riches. An interpretation of Dutch culture in the Golden Age (New York 1987). Schutte, Het Calvinistisch Nederland; J. van Eijnatten, Heiligen in een kerkstaat. Aspecten van de politiek-maatschappelijke visie der orthodox-gereformeerde predikanten in de 18e eeuw (ongep.doet.scriptie VU; Amsterdam 1988). De Gou, Plan 1796, 157. Buynsters, Van Alphen, 142-143. Kn. 21337 Missive van een oud predikant over de waare oorzaaken van de rampspoedigen en gevaarlijken staat van de Republiek (z.p., z.j. (1786))5. A. Marcel, Vaderlandslievende leerreden, gedaan in den Domkerk binnen Utrecht den 8 October 1786 over Psalm CXXXIII.1 (Utrecht 1786) 15. Marcel, Vaderlandslievende leerreden, 2. Marcel, Vaderlandslievende leerreden, 3. Kn. 19912 Eenzaam gepeins over den toestandvan mijn vaderland (Amsterdam 1781)5. Boogman, Van de Spiegel, 6. A. Kluit, De rechten van den mensch in Vrankrijk, geen gewaande rechten in Nederland (Amsterdam 1793). Zie G.J. Schutte, 'Bilderdijk en de Revolutie', Het Bilderdijk Museum 8 (1991) (ter perse). Een voorbeeld: R. van der Laarse, Bevoogding en bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930 (Amsterdam 1989) 79. A. van den Berg, 'Een hervormde hervormd. Vertikale tweedeling o p spotprenten in de patriottentijd', in Van der Zee, De Nederlandse revolutie? 193-205. Een voorbeeld uit vele: brief over dominee Van Hensbeek i n d e Politieke Kruyer 10(1987) 150-156. Ph. Breuker, 'Eelko Alta as patiot', Bergsma, For uwz lan, 59-70; Van Sluis, 'Predikanten en Patriotten', 94-95, 97. Le Sage ten Broek, afgezet te Rotterdam, werd predikant in Antwerpen; ds. W. Huygens, geremoveerd predikant van Hellevoetsluis, diende vanaf de stichting in 1788 tot zijn overlijden in 1791 de ballingengemeente te St. Omers, alwaar Fr. Hellendoorn Cramer 'in 1788 als niet willende bidden voor het Vorstenhuis' ontzet uit zijn ambt te Suawoude, bij een tweede Gereformeerde gemeente voorging. Ds. J. L a n g e r a k u i t Laren (Gld.) werd predikant bij de vluchtelingen te Brussel. Ds. W. S u u r m o n d , te Deventer in 1788 afgezet, werd in 1790 predikant te Zuidschermer. Ds. J. van Eijk werd als predikant te Huizen (N.H.) afgezet, maar behield zijn predikants radicaal; hij woonde ambteloos te Amsterdam. Ds. A. Marcel, afgezet te Rijswijk (N.Br.) werd na enige tijd militair.

Dit artikel werd u aangeboden door: Willem de Zwijgerstichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1991

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden; Over calvinisme en revolutie in de achttiende eeuw - pagina 46

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1991

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken