Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 16

De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente...1. Exegese. - Kroondomein en priesterschap - Alle gelovigen priesters? - De aard van de priesterdienst...2. Momenten uit de geschiedenis. - Vroege kerk - Geestelijkheid en leken - Middeleeuwen - Maarten Luther - Martin Bucer - Johannes Calvijn - Philipp Jakob Spener - John Wesley - Johann Hinrich Wichern - De Rooms-Katholieke kerk: Vaticanum II - Wereldraad van Kerken...3. Praktisch -theologische opmerkingen. - Vernieuwing van de gemeente - Ambt en algemeen priesterschap - Kerkdienst als godsdienstoefening - Missionair dienen en getuigen - Lijden en hoop...

5 minuten leestijd

5, 9 belast de tekst met latere p r o b l e m e n , die beslist niet in het gezichtsveld van de schrijver van deze brief gelegen zouden hebben 1 8 . W a n n e e r we deze bezwaren wegen m e n e n we toch tot een meer g e n u a n c e e r d s t a n d p u n t te m o e t e n k o m e n , in a a n s l u i t i n g aan de z o r g v u l d i g e b e h a n d e l i n g van deze passage bij Van H o u w e l i n g e n in zijn recente c o m m e n t a a r o p 1 Petrus 1 9 . H e t is Elliott en a n d e r e n toe te geven dat de schrijver van 1 P e t r u s de priesterdienst van de g e m e e n t e niet f u n d e e r t in een overdracht van het levietisch p r i e s t e r s c h a p o p alle gelovigen. H e t is eveneens juist dat het priesterschap van de g e m e e n t e beschreven is in collectieve termen. H e t w o o r d hierateuma dat in 2 : 5, 9 vertaald w o r d t met 'priesterschap' d u i d t n a a r a n a l o g i e van w o o r d e n als politeuma ( = b u r g e r s c h a p ) o p een l i c h a a m van m e n s e n die de taak h e b b e n priester c.q. b u r g e r te zijn. Er zit ook het m o m e n t van aktie in: d i e n s t d o e n d e priesters. O o k de s a m e n h a n g met de andere in 2 : 5, 9 g e b r u i k t e w o o r d e n , zoals huis, geslacht, volk wijzen o p dit e l e m e n t van de g e z a m e n l i j k h e i d . Maar dat alles betekent n o g niet dat we d a a r o m niet k u n n e n zeggen dat alle leden van de g e m e e n t e priesters g e n o e m d worden. Vooreerst sluit a a n d a c h t voor het corporatieve en het gemeens c h a p p e l i j k e het i n d i v i d u e l e e l e m e n t niet uit. De g e m e e n t e w o r d t in het N i e u w e T e s t a m e n t ook vergeleken met een l i c h a a m , het l i c h a a m van Christus, w a a r b i j de individuele gelovigen leden van dit l i c h a a m zijn. T u s s e n de b e g r i p p e n 'priesterschap' als beschrijv i n g van het geheel, het collectief en 'priester' als a a n d u i d i n g van de i n d i v i d u e l e leden van het l i c h a a m bestaat geen tegenstelling m a a r een correlatie. De g e m e e n t e als geheel v o r m t een priesterlijk volk, en b i n n e n dit geheel zijn de gelovigen d i e n s t d o e n d e priesters (vgl. Jes. 61 : 6 en Ó p . 1 : 6; 5, 10). Van de priesterstaat die Gods g e m e e n t e v o r m t , w o r d t n i e m a n d uitgesloten. Er is geen b e p e r k i n g tot een b e p a a l d priesterlijk huis, zoals het h u i s van Aaron. S a m e n v o r m e n de gelovigen als priesters één huis. We k u n n e n er voorts o p wijzen dat elders in 1 Petrus de positie van de gelovigen vergeleken wordt met die van de priesters in Israël. De gemeenteleden zijn besprenkeld met het bloed van C h r i s t u s (1 : 2) en ze zijn door C h r i s t u s ' lijden en sterven tot G o d gebracht. Deze term is a f k o m s t i g uit de tempeltaai: Mensen w o r d e n tot G o d gebracht en g e w i j d tot een bijzondere dienst, de priesterdienst (Ex. 29 : 4; 40 : 12; Lev. 8 : 24; N u m . 8 : 9, 10)20. Christus, die priesterlijk voor de g e m e e n t e geleden heeft, heeft d o o r zijn offer (vgl. ook 1 Petr. 1 : 19) de Zijnen o n t z o n d i g d

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken