Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 35

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 35

De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente...1. Exegese. - Kroondomein en priesterschap - Alle gelovigen priesters? - De aard van de priesterdienst...2. Momenten uit de geschiedenis. - Vroege kerk - Geestelijkheid en leken - Middeleeuwen - Maarten Luther - Martin Bucer - Johannes Calvijn - Philipp Jakob Spener - John Wesley - Johann Hinrich Wichern - De Rooms-Katholieke kerk: Vaticanum II - Wereldraad van Kerken...3. Praktisch -theologische opmerkingen. - Vernieuwing van de gemeente - Ambt en algemeen priesterschap - Kerkdienst als godsdienstoefening - Missionair dienen en getuigen - Lijden en hoop...

6 minuten leestijd

r e f o r m a t o r i s c h e inzichten inzake a m b t en g e m e e n t e s c h e r p veroordeeld 7 5 . H e t eerste Vaticaanse concilie (1869-1870) w a a r b i j werd u i t g e s p r o k e n dat de p a u s o n f e i l b a a r is in alle u i t s p r a k e n die h i j officieel (ex cathedra) doet betreffende geloof en zeden, en w a a r b i j a a n de o p v o l g e r van P e t r u s de h o o g s t e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d werd toegekend, versterkte de centralistische en h i ë r a r c h i s c h e structuur. L e k e n w e r d e n gezien als o n t v a n g e r s . Zij h a d d e n het recht o m zich d o o r de geestelijkheid via de s a c r a m e n t e n te laten b e d i e n e n en voorts de p l i c h t o m te g e h o o r z a m e n en te betalen. L e k e n b e h o o r d e n niet tot h e n die l e i d i n g gaven, m a a r geleid werden. De kerk was er voor, niet d o o r de leek. Van een a a n s p r a a k o p m e d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d als m o n d i g e leden was geen sprake 7 6 . O p het tweede Vaticaanse concilie (1962-1965) deed een n i e u w e b e n a d e r i n g van de kerk als volk van G o d en als c h a r i s m a t i s c h e g e m e e n s c h a p zijn invloed gelden. Na een h o o f d s t u k over de h i ë r a r c h i s c h e i n r i c h t i n g v a n de kerk volgt in de d o g m a t i s c h e c o n s t i t u t i e over de kerk Lumen Gentium een a f z o n d e r l i j k h o o f d stuk over de leken. Van h e n w o r d t gezegd, dat zij d o o r de d o o p in C h r i s t u s i n g e l i j f d , tot G o d s v o l k g e m a a k t en a a n C h r i s t u s ' priesterlijk, profetisch en k o n i n k l i j k a m b t o p de h u n eigen wijze d e e l a c h t i g zijn en d i e n t e n g e v o l g e voor h u n deel, de z e n d i n g van het gehele christenvolk in de Kerk en in de wereld uitoefenen 7 7 . In deze c o n t e x t w o r d t d a n ook verwezen n a a r de w o o r d e n van 1 P e t r u s 2 : 5 over het b r e n g e n van geestelijke offers. G r o t e a a n d a c h t w o r d t g e s c h o n k e n a a n de taak van de leken, de gemeenteleden, in het a p o s t o l a a t , h u n z e n d i n g in de wereld 7 8 . Het concilie bepleit inzake de v e r h o u d i n g van klerus en leken een h o u d i n g van wederzijds respect b i n n e n de h o r i z o n van een g e m e e n s c h a p p e l i j k priesterschap. I n paragraaf 32 van Lumen Gentium lezen we o . m . : ' H o e w e l er enkelen d o o r de wil van Christus, als leraars, uitdelers v a n de g e h e i m e n i s s e n en herders over de a n d e r e n w o r d e n aangesteld, toch b l i j f t er tussen allen gelijkheid bestaan wat betreft de aan al de gelovigen gemeens c h a p p e l i j k e w a a r d i g h e i d (dignitas) en de b e d r i j v i g h e i d (actio) voor de u i t b o u w van het l i c h a a m van Christus'. H e t o n d e r s c h e i d tussen de g e w i j d e a m b t s d r a g e r s en het volk G o d s sluit verbond e n h e i d niet uit, m a a r in. P r o t e s t a n t e n zullen enerzijds met vreugde van deze o n t w i k k e l i n g k e n n i s n e m e n . B r o n k h o r s t ziet in deze t o e k e n n i n g van een zekere m o n d i g h e i d a a n gemeenteleden, in de i n s c h a k e l i n g van leken in tal van takken van kerkelijke arbeid 'een begin van d o o r w e r k i n g van het a l g e m e e n priesterschap der gelovigen' 7 9 .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken