Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 33

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 33

De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente...1. Exegese. - Kroondomein en priesterschap - Alle gelovigen priesters? - De aard van de priesterdienst...2. Momenten uit de geschiedenis. - Vroege kerk - Geestelijkheid en leken - Middeleeuwen - Maarten Luther - Martin Bucer - Johannes Calvijn - Philipp Jakob Spener - John Wesley - Johann Hinrich Wichern - De Rooms-Katholieke kerk: Vaticanum II - Wereldraad van Kerken...3. Praktisch -theologische opmerkingen. - Vernieuwing van de gemeente - Ambt en algemeen priesterschap - Kerkdienst als godsdienstoefening - Missionair dienen en getuigen - Lijden en hoop...

6 minuten leestijd

k e n d e S p e n e r - c o n t r a alle t h e o l o g e n h o o g h e i d en - s u p e r i o r i teitsgevoelens - de leken het recht toe de Schrift te verstaan en toe te passen. De Bijbel moest in g e z i n n e n en in kleine g r o e p e n c h r i s t e n e n weer een p l a a t s k r i j g e n in de v o r m van b i j b e l l e z i n g en b i j b e l s t u d i e o n d e r l e i d i n g van de p r e d i k a n t . In allerlei gem e e n t e n kreeg Speners streven veel bijval. John Wesley O o k in E n g e l a n d o n t s t o n d in de a c h t t i e n d e e e u w als reactie o p de i n g e z o n d e n toestanden b i n n e n de Engelse staatskerk een grote o p w e k k i n g s b e w e g i n g , w a a r a a n vooral de n a a m v e r b o n d e n is van John Wesley (1703-1791 ) 69 . De b e w e g i n g leidde o p de d u u r , vooral o o k d o o r t e g e n k a n t i n g van de officiƫle kerkleiders tot v o r m i n g v a n een eigen, tot o p de d a g v a n v a n d a a g zeer i n v l o e d r i j k k e r k g e n o o t s c h a p , de Methodisten 7 0 . Wesley legde grote n a d r u k o p het a l g e m e e n p r i e s t e r s c h a p van de gelovigen. N o o d z a a k o m te delen in het heil zijn w a a r a c h t i g geloof en een o p r e c h t e bekering. S c h e r p o n d e r k e n d e h i j het gevaar v a n n a a m c h r i s t e n d o m . Alleen in de w e g van het geloof in C h r i s t u s , de enige H o g e p r i e s t e r , w o r d e n wij tot k o n i n g e n en priesters gemaakt. H e t t h e m a van het a l g e m e e n p r i e s t e r s c h a p kreeg b i j Wesley en in het M e t h o d i s m e enkele speciale accenten. H e t voorrecht dat wij door C h r i s t u s tot G o d m o g e n n a d e r e n , impliceert voor Wesley grote a a n d a c h t voor g e m e e n s c h a p p e l i j k gebed, de dienst van de voorbede. T o t het priesterlijk d a n k o f f e r b e h o o r t ook de l o f p r i j z i n g , Wesley's broer, Charles (1707-1788) is vooral b e k e n d g e w o r d e n door zijn vele geestelijke liederen die b l i j v e n d een p l a a t s gekregen h e b b e n in de liederenschat v a n de kerken. O r g a n i s a t o r i s c h legde m e n - in de l i j n v a n H e r r n h u t - n a d r u k o p de v o r m i n g van kleine g r o e p e n o m door p a s t o r a a t en o n d e r r i c h t elkaar o p te b o u w e n en o p elkaar toe te zien. Wesley accentueerde de betekenis van het gemeentelid dat g e r o e p e n is o p allerlei p o s t e n zijn gaven ten n u t t e van de a n d e r a a n te w e n d e n . De priesterlijke dienst van de gemeente voltrekt zich d a n ook in d a d e n van geloof en liefde, zowel in sociaal-diakonale arbeid, m a a r vooral in zending en evangelisatie. Dienst in de kerk is ook dienst voor de wereld. Van het M e t h o d i s m e zijn d a n ook b e l a n g r i j k e i m p u l s e n u i t g e g a a n o p de d i a k o n a l e en missionaire arbeid. H o e k a n dat o o k anders bij een m a n als Wesley die o n d e r meer als stelregel had: 'Ik zie de gehele wereld als m i j n parochie' 7 1 .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 1 January 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 33

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 1 January 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken