Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 8

De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente...1. Exegese. - Kroondomein en priesterschap - Alle gelovigen priesters? - De aard van de priesterdienst...2. Momenten uit de geschiedenis. - Vroege kerk - Geestelijkheid en leken - Middeleeuwen - Maarten Luther - Martin Bucer - Johannes Calvijn - Philipp Jakob Spener - John Wesley - Johann Hinrich Wichern - De Rooms-Katholieke kerk: Vaticanum II - Wereldraad van Kerken...3. Praktisch -theologische opmerkingen. - Vernieuwing van de gemeente - Ambt en algemeen priesterschap - Kerkdienst als godsdienstoefening - Missionair dienen en getuigen - Lijden en hoop...

6 minuten leestijd

I E E N E X E G E S E VAN 1 P E T R U S 2 : 9 De brief van de hoop We k u n n e n de i n l e i d i n g s v r a g e n met b e t r e k k i n g tot deze brief, de vragen d u s inzake schrijver, lezers, d a t e r i n g , goeddeels laten rusten. We sluiten o n s aan bij die geleerden die o.i. o p goede g r o n d e n van oordeel zijn dat de brief a f k o m s t i g is van de apostel Petrus, m o g e l i j k met assistentie van S i l v a n u s (1 Petr. 5 : 12) geschreven, betrekkelijk kort voor P e t r u s ' d o o d , d u s u i t e r l i j k in het j a a r 64. 3 De brief is gericht a a n een a a n t a l g e m e e n t e n in Klein-Azië, g e m e e n t e n die in een groot gebied verstrooid lagen. We zullen m o e t e n d e n k e n a a n kleine g r o e p e n christenen in een heidense o m g e v i n g . P e t r u s n o e m t in h o o f d s t u k 1 : 2 zijn lezers u i t v e r k o r e n v r e e m d e l i n g e n ' . G r o n d voor de g e m e e n t e is het werk van de verkiezende G o d . Het is d a a r o m voor o n s o n d e r w e r p wel van b e l a n g te letten o p het thema van de brief. Over de g e m e e n t e wordt in het N i e u w e T e s t a m e n t i m m e r s n o o i t gesproken als over een o p zichzelf staand gegeven, m a a r a l t i j d in relatie tot het heilswerk van de H e r e God. 4 O o k deze eerste brief van Petrus m a a k t d a a r o p geen u i t z o n d e r i n g . O o k in deze brief staan de u i t s p r a k e n over de gemeente in het licht van het h e i l s h a n d e l e n van G o d . 5 De g e m e e n t e leeft in de n i e u w e tijd, die g e s c h a p e n is door G o d s g e n a d i g h a n d e l e n in Jezus Christus. Eertijds van G o d vervreemd, zijn de lezers d o o r de k r u i s d o o d en de o p s t a n d i n g van C h r i s t u s in een n i e u w e v e r h o u d i n g tot G o d en elkaar g e k o m e n (vgl. 1 Petr. 1 : 12; 2 : 10, 25; 3 : 21). Die n i e u w e tijd is in h u n leven werkelijkheid g e w o r d e n d o o r de p r e d i k i n g van het evangelie dat i n geloof en g e h o o r z a a m h e i d o n t v a n g e n is (1 Petr. 1 : 12, 25). Dit ' n u ' van C h r i s t u s ' k o m s t en werk heeft een voorgeschiedenis, n a m e l i j k de geschiedenis van G o d s verbond met Israël. In de k o m s t en het werk van Jezus C h r i s t u s g a a n G o d s beloften a a n de vaderen in vervulling. In 1 : 10-12 b e k l e m t o o n t Petrus de s a m e n h a n g tussen het spreken van de profeten en de evangelieverkondiging. Maar n o g verder reikt de voorgeschiedenis terug, zelfs tot vóór de g r o n d l e g g i n g van de wereld (1 : 20). H e t is het eeuwige, in G o d zelf g e g r o n d e w e l b e h a g e n , dat in C h r i s t u s o p e n b a a r is geworden. H e t heil berust o p het werk van C h r i s t u s in zijn d o o d en o p s t a n d i n g , eens en vooral geschied (3 : 18). Evenals de andere g e t u i g e n van het N i e u w e T e s t a m e n t onderscheidt Petrus de a a n v a n k e l i j k e v e r v u l l i n g van de voleinding. De g e m e e n t e is

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken