Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 37

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 37

De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente...1. Exegese. - Kroondomein en priesterschap - Alle gelovigen priesters? - De aard van de priesterdienst...2. Momenten uit de geschiedenis. - Vroege kerk - Geestelijkheid en leken - Middeleeuwen - Maarten Luther - Martin Bucer - Johannes Calvijn - Philipp Jakob Spener - John Wesley - Johann Hinrich Wichern - De Rooms-Katholieke kerk: Vaticanum II - Wereldraad van Kerken...3. Praktisch -theologische opmerkingen. - Vernieuwing van de gemeente - Ambt en algemeen priesterschap - Kerkdienst als godsdienstoefening - Missionair dienen en getuigen - Lijden en hoop...

6 minuten leestijd

het g e w o n e gemeentelid 8 4 . De leek, de n i e t - t h e o l o o g en nieta m b t s d r a g e r , is, zo zegt m e n , in onze e e u w de z e n d e l i n g b i j uitstek. W a n n e e r z e n d i n g als dienst a a n de wereld w o r d t opgevat, zijn de leden v a n het volk G o d s de e n i g w a a r l i j k e c o m p e t e n t e n die in h u n b e r o e p , in m a a t s c h a p p e l i j k e en p o l i t i e k e o r g a n i s a t i e s m i s s i o n a i r , d i e n e n d bezig zijn. De p r e d i k a n t is niet meer d a n h a n d l a n g e r van de leek. De kerk is er voor de wereld, dient kerkv o o r - a n d e r e n te zijn in o n b a a t z u c h t i g e dienst. T e g e n deze eenzijdige apostolaatsvisie is van verschillende zijden bezwaar g e m a a k t 8 5 . H e t eigene v a n de kerk als l i c h a a m van C h r i s t u s voor G o d s a a n g e z i c h t k o m t volgens de kritici o n v o l d o e n de tot zijn recht. H o e wezenlijk het gezonden-zijn ook is, de kerk is o o k g e r o e p e n tot l o f p r i j z i n g e n gebed, tot o n d e r l i n g e o p b o u w . N a a s t deze l a a g k e r k e l i j k e t e n d e n s e n b i j allerlei vertegenwoordigers van de W e r e l d r a a d zien we o o k een meer h o o g k e r k e l i j k e tendens. We d e n k e n a a n het zgn BEM rapport, de L i m a - t e k s t over d o o p , e u c h a r i s t i e en a m b t . O f s c h o o n in dit r a p p o r t de a a n d a c h t voor het volk G o d s en voor het a l g e m e e n p r i e s t e r s c h a p der gelovigen niet o n t b r e e k t , a d e m t met n a m e het gedeelte over het a m b t een h i e r a r c h i s c h - e p i s c o p a l e geest. G e e n w o n d e r , dat met n a m e de A n g l i c a n e n w e i n i g m o e i t e h a d d e n met dit r a p p o r t . Van gereformeerde zijde is toch n o g a l bezwaar a a n g e t e k e n d tegen de hierarc h i s c h - s a c r a m e n t e l e o r d e n i n g . W a t gezegd w o r d t over het algemeen p r i e s t e r s c h a p der gelovigen k a n d a a r o m toch niet ten volle doorwerken 8 6 . Samenvatting In de vroege kerk zien we al s p o e d i g o n t w i k k e l i n g e n die de o p k o m s t van een g e w i j d e priesterstand bevorderen ten koste van de p l a a t s van de g e m e e n t e als priesterlijk volk. De v e r h o u d i n g tussen klerus en leken werd vooral o p het concilie van T r e n t e in c o n t r a - r e f o r m a t o r i s c h e zin vastgelegd. T e g e n o v e r R o m e hebben de H e r v o r m e r s o p n i e u w a a n d a c h t gevraagd voor het t h e m a van het k o n i n k l i j k priesterschap. Verschillende motieven treden n a a r voren: o.a. de d o o p , de r e c h t v a a r d i g i n g van de goddeloze, het d r i e v o u d i g a m b t van Christus, het werk van de H e i l i g e Geest. In de eeuwen, v o l g e n d o p de R e f o r m a t i e , heeft dit bijbelse t h e m a steeds weer v e r n i e u w e n d gewerkt in de geschiedenis van de kerk, zij het o o k met een verschillende toespitsing: o n d e r l i n g e o p b o u w en zielzorg (Spener), m i s s i o n a i r e getuigen (Wesley, Wichern), l e k e n a p o s t o l a a t ( O e c u m e n i s c h e b e w e g i n g , V a t i c a n u m II). De 'werkingsgeschiedenis' leert o n s dat de v e r w e r k e l i j k i n g in de

Dit artikel werd u aangeboden door: Willem de Zwijgerstichting

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Een koninklijk priesterschap; De betekenis van 1 Petrus 2:9 voor de opbouw van de gemeente - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1992

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken