Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verstaan we wat we lezen; Calvijn als wegwijzer?! - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verstaan we wat we lezen; Calvijn als wegwijzer?! - pagina 11

....1. Calvijn en de uitleg van de schrift...Calvijns exegetische werkzaamheden - Calvijn over de letterlijke en geestelijke betekenis..van de Schrift...2. Het OT en het NT. - Calvijn over de relatie OT en NT in de Institutie - Er is één verbond dat geestelijk van aard is - Wat is het nieuwe van het NT?..3. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament. - Het NT als sleutel voor het verstaan van het OT - Christus als de scopus van de Schrift - De blijvende betekenis van het OT...

3 minuten leestijd

I CALVIJN EN DE UITLEG VAN DE SCHRIFT In dit hoofdstuk geef ik e e n overzicht van d e exegetische werkz a a m h e d e n van Calvijn. Zo krijgen we zicht o p het omvangrijke exegetische werk dat hij verricht h e e f t en waarvan ook een zeer groot deel bewaard gebleven is. Vervolgens geef ik Calvijns visie o p d e uitleg van d e Schrift weer. Calvijns exegetische werkzaamheden Calvijn heeft vooral in Genève gewerkt. Het begin ervan is bijzonder. O p 21 mei 1536 koos d e bevolking van d e stad o n d e r leiding van Guillaume Farel voor d e Reformatie. Er was toen n o g geen relatie tussen Calvijn en Genève. Die o n t s t o n d korte tijd later, toen Calvijn o p weg van zijn geboorteplaats Noyon naar Straatsburg van plan was om in Genève te o v e r n a c h t e n . Farel h o o r d e dat Calvijn in d e stad was e n bezwoer h e m er te blijven om m e e te werken aan d e verdere reformatie van d e stad. Voor h e t regelen van enkele zaken is Calvijn n o g even naar Bazel geweest, maar d a a r n a begon zijn werk in Genève. Calvijns eerste werkzaamheden betreffen d e uitleg van d e Schrift. Nog voor 5 s e p t e m b e r 1536 moet hij b e g o n n e n zijn met in de St. Pierre uitleg te geven van de brieven van Paulus. Dat Calvijn doctor of professor g e n o e m d wordt, heeft d a a r m e e te maken. Korte tijd later wordt hij ook predikant. Als predikant van Genève h e e f t hij zeer veel kerkdiensten geleid. Niet alleen o p zondag, waarop hij in de prediking een geschrift uit het NT in voortgaande lezing verklaarde, die soms in een middagdienst o n d e r b r o k e n werd d o o r d e uitleg van een Psalm. O o k in d e week werden 's m o r g e n s vroeg kerkdiensten g e h o u d e n waarin Calvijn vrijwel dagelijks voorging. In die diensten werd een geschrift uit het O T uitgelegd. Hoewel d o o r o m s t a n d i g h e d e n niet alle p r e k e n van Calvijn bewaard gebleven zijn, is het heel bijzonder dat we van ongeveer tweeduizend preken d e i n h o u d letterlijk k e n n e n . Het is te danken aan d e snelschrijver Raguenier die in 1549 d o o r d e diakenen aangesteld werd om Calvijns preken op te schrijven en uit te werken. Al nam het predikantschap Calvijn zeer in beslag, hij bleef toch ook de geleerde die zich richtte op d e uitleg van de Schrift. T o e n hij in 1538 na zijn verbanning uit Genève predikant werd van de g e m e e n t e in Straatsburg die uit Franse vluchtelingen bestond, werd hij kort daarop tevens b e n o e m d tot d o c e n t aan het gymnasi-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1993

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Verstaan we wat we lezen; Calvijn als wegwijzer?! - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1993

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken