Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geding om God; Een reactie op de rede van dr. H.S. Versnel - pagina 53

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geding om God; Een reactie op de rede van dr. H.S. Versnel - pagina 53

1. De spanning tussen geloof en wetenschap. - Versnels rede aan de Vrije Universiteit...2. Het geestelijk klimaat in Nederland...3. Reacties. - H.M. Kuitert - De positie van prof. De Boer...4. God, voorwerp van wetenschap? - Versnel en anderen - Ouweneel en anderen - Het standpunt van Geertsema - Het standpunt van Brümmer...5. God en het lijden...

3 minuten leestijd

46. 47.

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Ouweneel, 1987, vooral 58-67; 72v. en verder het register s.v. theologie. Kuitert, 1992, 23; 47-49. Deze stelling heeft Kuitert ook al g e p o n e e r d in zijn boekje Zonder geloof vaart niemand wel, Baarn 1974, 28. In de n o t e n wordt naar de meest recente publikades van Kuitert verwezen. God met ons, 1981. Zie hierover: Velema, 1989. Van Peursen, 1991. Van G e n d e r e n , 63-66. Runia, 1992. Van G e n d e r e n , a.w., 133. Van G e n d e r e n , t.a.p. Van G e n d e r e n , t.a.p. In de literatuurlijst vindt m e n de oraties apart vermeld. De verwijzing in de n o t e n heeft betrekking op de b u n d e l i n g van deze redevoeringen in h e t boek uit 1992. Er is een opvallende overeenkomst m e t het theologische betoog van J o n k e r in diens afscheidscollege; zie: Van der Bank, 177-192. In Philosophia Reformata, 57e jrg. (1992), nr. 2, is Geertsema ingegaan o p het boek van De Boer.

56 Geertsema, 1992, 11. 57. Geertsema, t.a.p. Interessant in dit verband is h e t boek van Steiner, 1990. Hij vraagt ook om een totaalverband. 58. Geertsema, a.w., 33. 59. Geertsema, a.w., 34. H e t is opmerkelijk, dat zowel Van Riessen in zijn afscheidsrede (1981) als Van Peursen in zijn afscheidsrede (1982) over h e t transcenderen en h e t transcendente h e b b e n gesproken, h o e o n d e r l i n g verschillend zij ook d e n k e n . 60. Berkhof, 19906, 182v. 61. Brümmer, 1992, 29-40. 62. Brümmer, a.w., 29. 63. Brümmer, a.w., 30, 35. 64. Brümmer, t.a.p. 65. Brümmer, a.w., 39. 66. De gelegenheid ontbreekt om in te gaan op publikades die zich bezighouden met h e t vraagstuk van de theologie als wetenschap. Ik noem enkele titels (die m e n volledig in de literatuurlijst kan vinden). Voor een discussie van o u d e r e d a t u m wijs ik op de oraties van H. Bavinck, uitgesproken te Kampen in 1883 e n te Amsterdam in 1902. Voor een overzicht van het s t a n d p u n t van J . H . G u n n i n g j r . zie men h e t proefschrift van De Lange, 1987. Men zie ook de inaugurele oratie van Van de Beek, 1982. Verder n o e m ik het boek o n d e r redactie van Adriaanse e.a., 1987, dat o n d e r redactie van Geense e.a., 1988, en dat o n d e r redactie van Adriaanse e.a., 1988. Kuitert heeft zijn s t a n d p u n t met betrekking tot de theologie samengevat in zijn boek uit 1988. Voor het hele probleem is ook van grote betekenis de b u n d e l opstellen over de relatie tussen cultuur en theologie, die in 1990 werd a a n g e b o d i n aan Mculcinnn. Ik n o e m de opstellen niet afzonderlijk. Ik verwik ook n.:«n . nk-. lc bijdragen in de bundel met interviews, geredigeerd dooi < • |. Perlen. 1090. 67. Berkhof, 1990f'. 136-142. 68. Berkhof, a.w.. vooral 52-69. 69. Kuitert. 1992, 57v. 70. Van Genderen, a.w.. 168 170 en het proefschrift van Inimink, 1987, vooral 973 e n 163-182. 71. Van Genderen, a.w., 286. 72. Van de Beek, 1984, 252-266.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1993

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

Geding om God; Een reactie op de rede van dr. H.S. Versnel - pagina 53

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1993

Reformatorische stemmen | 68 Pagina's

PDF Bekijken