Bekijk het origineel

Eredienst en gemeenteopbouw - pagina 20

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Eredienst en gemeenteopbouw - pagina 20

1. Situatieschets. - Engeland - Duitsland - Nederland - Jongeren en kerkdienst - Plurale gemeentepraxis - Jörg Rothermundt ..2. Theologische oriëntatie. - Oudtestamentische gegevens - De samenkomende gemeente in het Nieuwe Testament - Luther over de eredienst - Calvijn - Eredienst en leven - Romeinen 12...3. Aandachtspunten. - Gemeenteopbouw - Prediking - De kerkdienst een zaak van de hele gemeente - Versterking van de gemeenschap - Toerusting - De zondag...

2 minuten leestijd

wie het moeilijk valt verbindend in de gemeente mee te leven en die toch ondersteuning nodig hebben'. Reeds Augustinus wist, dat er vele wolven binnen de schaapskooi van de kerk verkeren en vele schapen er buiten. Elke pastor, elke ouderling, elke medewerker in het evangelisatiewerk kent wel rand- of buitenkerkelijken, voor wie de kerkdienst zeker niet het midden is, maar die toch bezig zijn met geloofszaken en kerkelijke activiteiten. We hebben ons te hoeden voor wetticisme. Wanneer mensen zich onttrekken aan een bepaalde vorm van kerkelijk leven betekent dat nog niet dat zij wars zijn van elke vorm van kerkelijk meeleven. 31

Uitzondering of regel Er is echter ook een andere kant. De zorg voor de randkerkelijken, de gedistantieerden, mag niet betekenen, dat we het als het ware gewoon gaan vinden, dat velen zich onttrekken aan het geordende kerkelijke leven. Het valt op, dat men soms van de nood van de secularisatie een deugd maakt door te verklaren, dat het allemaal wel meevalt en dat we ondanks teruglopend kerkbezoek en kerkelijk meeleven ons geen zorgen behoeven te maken. Gelet op de geringe percentages van hen die nog bidden of regelmatig bijbellezen, gelet op het wegvallen van bijbelse normen en waarden in de samenleving kan men toch de secularisatie niet anders dan als een kwaad bezien. Wat komt er terecht van een volk als de Naam in diskrediet raakt? En men kan wel hoog opgeven van alternatieve mogelijkheden, maar uit welke bronnen put men nog, wanneer de kerkdienst, de ontmoeting rondom het Woord, nagenoeg verdwenen is en men bij hoge uitzondering een keer een dienst bezoekt. De praktijk leert, dat een dergelijke vorm van kerkeliijk meeleven nauwelijks overlevingskansen biedt. Herbst spreekt dan ook van 'volkskerkelijk illusionisme' en van een volkskerk-ideologie, waarbij een gedistantieerde opstelling als een normale zaak wordt beschouwd en de uitzondering tot regel wordt verheven. 32

Deze optimistische inschatting van de secularisatie heeft onder meer haar achtergrond in een universalistische visie op het heil, waarbij men ervan uitgaat, dat allen behouden zijn, of men nu gelooft of niet. Ook de visie op de kerk is hier in het geding. Wat maakt de gemeente tot gemeente van Christus? Hoe komen mensen tot geloof? Natuurlijk, God is niet aan onze middelen gebonden. Maar Hij bindt ons er wel aan. Al is geloven buiten de kerk, bui-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1994

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Eredienst en gemeenteopbouw - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1994

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken