Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buiten de kerk geen enkel behoud - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buiten de kerk geen enkel behoud - pagina 13

1. Inleiding...2. Caecilius Thascius Cyprianus. - Doop - Kerk als moeder - als ark van het behoud...3. De geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel...4. Aurelius Augustinus. - De Donatisten...5. De zestiende eeuw. - De rooms-katholieke Kerk - Reformatie - Contrareformatie...6. De negentiende en twintigste eeuw. - Paus Pius IX - Kuyper - Schilder - Kuitert...7. Intra ecclesiam salus...

4 minuten leestijd

den n a luwing van de storm zijn gezag niet. Er kwamen tegenbisschopp e n e n de e e n h e i d van d e Kerk brak. In a n d e r e delen van het Romeinse Rijk d e d e n zich ook scheuringen voor. H o e n u te h a n d e l e n m e t m e n s e n die terugkwamen? Moet een d o o p in 'ketterse' kring b e d i e n d erkend worden? In R o m e b e a n t w o o r d d e m e n deze vraag bevestigend: zulke m e n s e n b e h o e f d e n alleen de h a n d e n opgelegd te worden o p d a t zij de Heilige Geest z o u d e n ontvangen, indien zij maar overeenkomstig de instelling en in de n a a m van Christus of van de Drie-eenheid g e d o o p t waren. Naar de m e n i n g van Cyprianus en tachtig a n d e r e biss c h o p p e n van Africa moesten zij echter n o g g e d o o p t worden: Hoewel er behalve d e e n e d o o p geen tweede kan bestaan, m e n e n zij te k u n n e n d o p e n . Terwijl ze de b r o n van het leven verlaten h e b b e n , beloven zij de g e n a d e van het levende en h e i l b r e n g e n d e water. Daar worden de m e n s e n niet gereinigd, m a a r veeleer bezoedeld e n de z o n d e n worden niet verzoend, maar n e m e n des te m e e r toe. In dit geboorte-uur k o m e n duivelskinderen ter wereld, geen k i n d e r e n Gods. Krachtens de leugen geboren, verkrijgen zij de beloften d e r waarheid niet; in trouweloosheid ter wereld gebracht, verspelen zij de g e n a d e van het geloof. Wie de vrede des H e r e n in razende tweedracht verbreken, k u n n e n de beloning van de vrede niet verwerven. 1 4 Ja, het is volgens Cyprianus zelfs zo dat het martelaarschap buiten de ene katholieke Kerk niets oplevert, in ieder geval niet het b e h o u d . Integendeel: Zelfs wanneer deze mensen d o o r het belijden van Christus' n a a m de d o o d in zouden gaan, dan zou het bloed deze smet niet uitwissen. De onverzoenlijke, zware schuld d e r tweedracht wordt zelfs d o o r het lijden als martelaar niet gedelgd. Wie niet tot de Kerk behoort, kan geen martelaar zijn. Binnengaan in het Koninkrijk is niet mogelijk, wanneer m e n de Kerk, die de wet van dat rijk h a n d h a a f t , vaarwel zegt. Christus gaf ons zijn vrede; één van hart en één van zin te zijn beval Hij; het verbond van liefde en vrede gaf Hij ons o n g e r e p t en o n g e s c h o n d e n te bewaren. Wie de broederschap niet hoog hield, kan het martelaarschap niet in d a d e n t o n e n . . . Gesteld dat zij aan de vlammen en het vuur prijsgegeven zouden worden e n zouden verbranden of als prooi van de wilde dieren zouden o m k o m e n , dan zou dit toch niet de kroon van het geloof zijn, maar de straf voor h u n ontrouw; het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 2000

Reformatorische stemmen | 60 Pagina's

Buiten de kerk geen enkel behoud - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 January 2000

Reformatorische stemmen | 60 Pagina's

PDF Bekijken