Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kloof en brug; Omgaan met religie in een postmoderne tijd - pagina 47

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kloof en brug; Omgaan met religie in een postmoderne tijd - pagina 47

1. Religie vergaat niet...2. Religie als postmodern verschijnsel...Premodernisme - Postmodernisme ..3. Religie in bijbels licht...Bijzondere en algemene openbaring...4. Postmoderne religiositeit: probleem en uitdaging...

6 minuten leestijd

58

Vgl. W. D e k k e r , Religie in de crisis, in: W. D e k k e r e n P.J. Visser ( r e d . ) ,

Uitgedaagd

door de tijd, p. 1 7 7 e n 1 8 3 . 5 9 Vgl. B e r t e n s e n D ' H a e n , Het postmodernisme 3 7 e n G.J. van B e u s e k o m , Ontstaan

in de literatuur, A m s t e r d a m , 1 9 8 8 , p.

en betekenis van het postmodernisme,

D e k k e r e n P.J. Visser ( r e d . ) , Uitgedaagd

in: W.

door de tijd, p. 2 6 , 2 7 .

6 0 J . H . Bavinck, The Church between Temple and Mosque, p. 1 2 5 . 61

Vgl. J . H . Bavinck, Inleiding

6 2 J . Calvijn, Institutie, 63

in de zendingswetenschap.

K a m p e n , 1 9 5 4 , p. 6 2 .

I, IV e n V.

Vgl. K. R u n i a , Het evangelie en de vele religies, p. 7 1 .

6 4 J . Van Eek, Vonken van het Licht. O p z o e k n a a r s p o r e n van G o d s a a n w e z i g h e i d , K a m p e n , 1 9 9 0 . In h e t V o o r w o o r d van dit v e r r a s s e n d e b o e k j e , d a t p r a k t i s c h e ' b e w i j z e n ' levert, wijst van Eek o o k o p Calvijn, d i e s p r a k van ' v o n k j e s d i e o n d e r d e as s c h u i l g a a n ' . 65

Vgl. J . H . Bavinck, The Church between Temple and Mosque, p. 1 2 5 , 1 2 6 : ' T h e history of r e l i g i o n d o e s n o t p r e s e n t a m o n o t o u s p i c t u r e of only folly a n d d e g e n e r a t i o n . T h e r e a r e c u l m i n a t i n g p o i n t s in i t . . . ' Bavinck h e r k e n t d e z e ' c u l m i n a t i n g p o i n t s ' in d e Islam e n h e t B o e d d h i s m e . Vgl. o o k H . K r a e m e r , Waarom nu juist het christendom?,

66

p. 9 3 , 94.

Vgl. G. van 't W o u t , De Naam onder de volken. E e n e v a n g e l i s c h e b e n a d e r i n g van d e v e r e r i n g van G o d in v e r s c h i l l e n d e c u l t u r e n , K a m p e n , 1 9 9 9 . In d e z e d o o r w r o c h t e s t u d i e w o r d t e x e g e t i s c h e n g o s d i e n s t h i s t o r i s c h dit g e g e v e n m a x i m a a l uitg e w e r k t , z o n d e r d e niet-christelijke religies als e e n a l t e r n a t i e v e heilsweg te p r o p a g e r e n - zelfs d e o f f e r d i e n s t o n d e r Israël bleek religieus v e r w o r d e n te zijn - .

67

W. D e k k e r , Niemand

los van God, in: G. van d e n B r i n k e.a. ( r e d . ) , Gegrond geloof,

p. 1 1 9 e.v. 68

D e z e realiteit w o r d t o o k in d e N e d e r l a n d s e G e l o o f s b e l i j d e n i s b e l e d e n als in artikel 2 g e s p r o k e n w o r d t o v e r tweeërlei ' k e n n e n van G o d ' .

6g

Vgl. J. H . Bavinck, Inleiding

in de zendingswetenschap,

p . 2 2 9 : B e g r i p p e n als z o n d e ,

g e n a d e , verlossing, g e b e d , offer, d i e wij in a n d e r e religies a a n t r e f f e n , h e b b e n alle e e n a n d e r e l a d i n g d a n in d e bijbel. Vgl. o o k P.J. Visser, Bemoeienis en getuigenis,p. 70

153_157-

Vgl. T. Wright, Nieuwe taken voor de kerk van nu, Z o e t e r m e e r , 1 9 9 5 , p. 90:

'...er

is e e n l e g i t i e m e christelijke ' g r o e n e ' t h e o l o g i e m o g e l i j k . ' 71 J . H . Bavinck, Religieus besef en christelijk geloof, p . 2 0 6 . Vgl. o o k j . Verkuyl, in de nieuwere zendingswetenschap, 72

p. 4 8 4 .

L. N e w b i g i n , The Finality of Christ, G r a n d Rapids, 1 9 6 9 , p. 36.

7 3 Vgl- K R u n i a , Het evangelie en de vele religies, p . 4 7 - 5 0 . 74

Ibid., p. 6 4 e.v. e n 7 3 e.v.

Inleiding

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2002

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

Kloof en brug; Omgaan met religie in een postmoderne tijd - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 2002

Reformatorische stemmen | 52 Pagina's

PDF Bekijken