Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gedeelde hoop; Israël en de kerk op de weg der verwachting. - pagina 55

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gedeelde hoop; Israël en de kerk op de weg der verwachting. - pagina 55

Israel en de kerk op de weg der verwachting..2. Het zicht op Israël in kerk en samenleving. - De Protestantse Kerk in Nederland - Politieke vragen rond Israël...3. De 'hoop van Israël'. - Efeziërs 2,11-22: 'Zonder hoop en zonder God...' - Handelingen: 'Herstel van het Koninkrijk voor Israël'...4. De scheiding der wegen en het verbleken van de christelijke hoop. - Het uiteengaan van kerk en synagoge in de eerste eeuwen - kruistochten - De Reformatie -Zionisme en staat Israël - Christenen voor Israël - A. van de Beek...

4 minuten leestijd

o n d e r z o e k naar de visie o p de bekering der j o d e n en de toekomst van Israël bij engelse protestanten in de periode 1 5 4 7 - 1 6 7 0 , tegen de achtergrond van hun eschatologie, Kampen 1 9 9 2 , 2 0 1 - 2 0 4 en E.G.E. van der Wall, De mystieke chiliast Petrus Servatius ( 1 6 0 0 - 1 6 6 9 ) en zijn wereld, L e i d e n 1 9 8 7 , 1 6 7 - 1 7 6 . 5 4 . E. Bloch, Geist der Utopie,

München / Leipzig 1 9 1 8 . Zijn toekomstgerichte

denken zou na de T w e e d e W e r e l d o o r l o g n o g een rol spelen in de theologie, met name in: J. M o l t m a n n , Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie, München 1 9 6 4 1 . 5 5 . K.H. Miskotte, Het wezen der joodsche religie. Bijdrage tot de kennis van het j o o d s c h e geestesleven, H a a r l e m 1 9 3 2 ( V e r z a m e l d werk d e e l 6 , K a m p e n 1982).

5 6 . K.H. Miskotte, Het wezen der joodsche 5 7 . K.H. Miskotte, Het wezen der joodsche 5 8 . K.H. Miskotte, Het wezen der joodsche

religie, 2 5 V . religie, 4 6 6 . religie, 6 3 .

5 9 . K.H. Miskotte, Het wezen der joodsche

religie, 4 7 3 ; vgl. 4 5 5 en 5 5 5 .

6 0 . K.H. Miskotte, Het wezen der joodsche religie, 5 5 6 . 6 1 . K.H. Miskotte, ' H e t j o d e n d o m als vraag aan de kerk', 8 9 - 9 7 . 6 2 . Geciteerd in Aviezer Ravitsky, Messianism, Zionism andjewish Religious dicalism, Chicago University Press, C h i c a g o / L o n d o n 1 9 9 6 , 4 . 6 3 . Vgl. Aviezer Ravitsky, Messianism,

Zionism

and Jewish Religious

Ra-

Radicalism,

56 4 . E. Wiesel, De stad van het geluk, 's-Gravenhage 1 9 8 7 , 4 7 . Dat het een autobiografisch gegeven is, kan m e n afleiden uit E. Wiesel, De Dodenzang, 's-Gravenhage 1 9 8 7 , 3 2 en zijn mémoires: E. Wiesel, Tous les fleuves vont ä la mer. Mémoires, Parijs 1 9 9 4 , 5 0 - 5 5 . 6 5 . Zie v o o r een nadere verantwoording mijn ' R e f l e x e n ' in Theologia Reformata 43

(2000)

258-266.

6 6 . K.H. Miskotte, ' H e d e n en toekomst van Israël (art. 1 7 ) '. 2 4 3 6 7 . A. van de Beek, De kring om de Messias. Israël als volk van de lijdende Heer. Spreken over G o d 1,2, Z o e t e r m e e r 2 0 0 2 . 6 8 . J.P Versteeg, ' D e bijbelse f u n d e r i n g van het zendingswerk', 4 4 . 6 9 . J.P. Versteeg, ' D e bijbelse f u n d e r i n g van het zendingswerk', 4 6 . 7 0 . J.P. Versteeg, 'De bijbelse fundering van het zendingswerk', 4 8 . 7 1. S. Janse, Paulus en Jeruzalem. Een o n d e r z o e k naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus, Z o e t e r m e e r 2 0 0 0 . 7 2 . A. N o o r d e g r a a f , 'Te beginnen bij Jeruzalem', Ecclesia 8 6 ( 1 9 9 5 ) 1 0 0 . 7 3 . J.P. Versteeg, 'Flusser over Jezus (slot)', Vrede over Israël 2 4 ( 1 9 8 0 ) nr 5 , oktober 1 9 8 0 ) . Vgl. o o k J.P. Versteeg, 'Opdracht in viervoud', in: W.J. Bouw ( r e d . ) , Evangelisatie. Wat verstaan we eronder?, Kampen 1 9 8 1 , 17v.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 2003

Reformatorische stemmen | 60 Pagina's

Gedeelde hoop; Israël en de kerk op de weg der verwachting. - pagina 55

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 2003

Reformatorische stemmen | 60 Pagina's

PDF Bekijken