Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vrij of gedwongen?; Erasmus, Luther en Augustinus over de vrije wilskeuze - pagina 20

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vrij of gedwongen?; Erasmus, Luther en Augustinus over de vrije wilskeuze - pagina 20

1. Erasmus' Gesprek of onderhoud over de vrije wil (1524)...2. Luthers De slaafse wil (1525)...3. Augustinus over de vrije wilskeuze...4. Balans...

5 minuten leestijd

d a n d e w e t d e r w e r k e n , m a a r d i e , als d e v o l h e i d v a n d e g e n a d e e r b i j k o m t , d a t g e n e w a t o p z i c h z e l f o n m o g e l i j k is, n i e t a l l e e n l i c h t m a a r zelfs a a n g e n a a m m a a k t " ( I l a 6 ) . Z o n d e r d e z e t e r m i n o l o g i e te h a n t e r e n , z a g E r a s m u s d e w e t m i n d e r in d e r e c h t v a a r d i g i n g d a n w e l in d e h e i l i g i n g f u n c t i o n e r e n , e n b e i d e v o r m d e n v o o r h e m - m e t A u g u s t i n u s e n d e k e r k e l i j k e traditie e e n o n v e r b r e k e l i j k e e e n h e i d . M e t P s a l m 1 1 9 was ' d e w e t ' v o o r E r a s m u s a a n d u i d i n g v a n h e t b i j b e l w o o r d als z o d a n i g o f v a n d e b i j b e l als g e h e e l , " d a t als e e n l a m p v o o r m i j n v o e t is" (Ps. 1 1 9 : 1 0 5 ) ( I l a 4 ) , w a a r m e e d e m e n s " d e r e c h t e k o e r s h o u d e n k a n " ( I l l b 5 ) o p d e w e g t e n l e v e n , m e t b e h o u d v a n eigen verantwoordelijkheid. Petrus zegt in 2 Petr. 1:5: Bewijst met alle ijver in uw geloof de deugd, enzovoorts. En kort daarop: Daarom, broeders, beijvert u des te meer om door goede werken uw roeping en verkiezing te bevestigen (vs. 10). Hij wil, dat ons streven zich met de goddelijke genade verbindt, opdat we langs de treden van deugd de voleinding bereiken (Ilb 6). V o o r Erasmus kwam het daarom aan op 'bidden en werken': Zonder Gods genade kan niemand in het leven koers houden. Het is ons dagelijks gebed: Here God, effen mijn weg voor uw aangezicht (Ps. 5:9). Niettemin spannen ook wijzelf ons intussen naar beste kunnen in. We bidden: Neig, God, mijn hart tot uw getuigenissen (Ps. 119:36). Wie om hulp bidt, geeft daarmee zijn eigen streven n o g niet op (Illb 5). In d e z e v e r b i n d i n g v a n b i d d e n e n w e r k e n , v a n g e n a d e e n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a g E r a s m u s d e s c h i j n b a r e t e g e n s t r i j d i g h e d e n in d e bijbelse b e w i j s v o e r i n g o p g e l o s t : David bidt: Schep mij een rein hart, 0 God (Ps. 5 1 : 1 2 ) , maar Paulus zegt: Wie zich gereinigd heeft (2 Tim. 2:21). Ezechiël zegt: Vernieuwt uw hart en uw geest ( 1 8 : 3 1 ) , David roept daarentegen: Vernieuw in mijn binnenste een vaste geest (Ps. 5 1 : 1 2 ) . David bidt: Delg al mijn ongerechtigheden uit (Ps. 5 1 : 1 1 ) , maar Johannes zegt: Ieder, die deze hoop op Hem heeft, heiligt zich, gelijk Hij heilig is (1 Joh. 3:3). David bidt: Redt mij van bloedschuld, 0 God (Ps. 5 1 : 1 6 ) , maar de profeet verlangt: Maak de banden van uw hals los, 0 gevangen dochter van Sion (Jes. 52:2); zo ook Paulus: Laten wij de werken van de duisternis afleggen (Rom. 13: 12) en Petrus: Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog en huichelarij (1 Petr. 2:1). In Fil. 2:12 zegt Pau-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2004

Reformatorische stemmen | 58 Pagina's

Vrij of gedwongen?; Erasmus, Luther en Augustinus over de vrije wilskeuze - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 2004

Reformatorische stemmen | 58 Pagina's

PDF Bekijken